8.1. Дискретизація аналогових сигналів.

Спектр дискретного сигналу

Література: [Л.1], стр. 382-388

[Л.2], стр. 252-253

[Л.3], стр. 190-197

В даний час у зв’язку з широким розповсюдженням цифрових систем передачі та обробки інформації виникла необхідність вивчення принципів формування і методів оцінки характеристик таких сигналів. Як відомо з попереднього матеріалу, формування цифрового сигналу включає в себе наступні операції: дискретизацію аналогового сигналу в часі, квантування дискретного сигналу по рівню і перекодування значень квантування сигналу з однієї системи числення в іншу (в переважній більшості випадків – в двійкову). Ми почнемо з розгляду спектральних характеристик дискретного сигналу.

Нагадаємо, що дискретний сигнал (або дискретна послідовність) формується за допомогою перемножителя (рис. 8.1), на один з входів якого надходить аналоговий сигнал

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.