Бобров І. Н., Пизюк Д. Л. Державне підприємство «Укркосмос» 03056, м. Київ пр., Перемоги, 37 (корп. 28)

Анотація – Визначені необхідні і достатні умови фізичної здійсненності частотних функцій будь-яких пасивних компенсаторів спотворень сигналів міліметрового діапазону.

I. Введення

Вихідним положенням при виведенні математичної формулювання умов фізичної здійсненності служить те, що будь-компенсатор спотворень (КІ) з найпрекраснішими функціональними характеристиками, але хоча б з одним нескінченним габаритний розміром позбавлений практичної цінності, оскільки не може бути фізично здійснимо.

2. Основна частина

Інтегральні вираження заданих комплексних коефіцієнтів відбиття і передачі для робочого п – типу хвилі мають вигляд [1] [2]

Fns,Fnz – Поперечна і поздовжня ортонорміро-

ванна векторна власна функція електричного поля п – типу хвилі,

Gnz,Gns– Поздовжня і поперечна ортонорміро-

ванна векторна власна функція магнітного поля п – типу хвилі,

1ES> 1HS> 1EZ> 1hz – локальний векторний комплекс

інваріантного перетворення напруженості електричного і магнітного поля для поперечної і поздовжньої хвилі,

zп – Хвильовий опір середовища для п – типу хвилі.

Рівняння (1) і (2) можна представити у вигляді

Якщо ж задана лише фазо-частотна характеристика Ф {(0), то при цьому, як правило, амплітудно-частотна характеристика не може бути обрана довільно, оскільки модуль коефіцієнта передачі повинен Можливо, звичайно, в таких пристроях частотно незалежним, тобто \ К (0)) | = const.

4. Список літератури

1. Сешу С., Балабян Н. Аналіз лінійних ланцюгів. Пер з англ. / Под ред. Г. І. Атабекова. – М. Л.: ДЕІ 1963 – 552 с.

2. Jlamxu Б. П. Системи передачі інформації. Пер. з англ. / Под ред. Б. І. Кувшинова. М.: Связь, 1971. -324 С.

3. Краснов М. П. Інтегральні рівняння. – М.: Наука 1975.

– 304 с.

4. Фінк Л. М. Деякі співвідношення теорії аналітичних сигналів та їх аналоги в теорії лінійних ланцюгів. – Праці Академіі.-Л.: Вид. ВКАС, 1967, № 118.

PERMISSIBLE FREQUENCY FUNCTIONS OF DISTORTION CORRECTORS OF MILLI- METER-WAVE PULSE SIGNALS AT THEIR DISTRIBUTION IN ATMOSPHERE

Bobrov I. N., Pizuyk D. L.

State firm “UKRKOSMOS” prosp. Pobedi 37, 03056, Kiev, Ukraine

Let’s mark some general analytical properties of frequency functions of correctors of distortings flowing out from a linearity, reciprocity, stationarity and passivity of correctors.

1. A direct consequent of a postulate about a matter of functions of time is the hermiticity of a complex(integrated) transmission factor of a corrector of distortings, i.e. parity of his module and true part and oddness of his argument and imaginary part concerning zero point on frequency argument [2] (1), (2).

2. A true and imaginary part К (CO) no less than his module and phase are mutually orthogonal on anyone symmetrical concerning zero point a frequency interval (3).

3. True and imaginary component К (CO) are connected among themselves to straight lines and reconversion of the Hilbert (4).

4. If K1 (CO) – in essence permissible complex transmission factor КІ, the transformation gives it by means of curtailing with any true function P (CO) complex transmission factor K2 (CO) also in essence permissible.

5. If Ln | K (СО) | і Фдо (CO) are connected among themselves by transformation of the Hilbert, such concerns to the class of minimumly phase devices, if they are connected among themselves by other relation but true and imaginary part К (CO) obey to conditions (4) that such concerns to the class nomini-mumly of phase devices.

6. Everyone nominimumly the phase device can be submitted by series connection of the minimumly phase device with a phase contour – nominimumly by the phase device, for which one the module of a transmission factor is frequent is independent [4].

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»