У багатьох електронних пристроях, що живляться від промислової мережі частотою 50 Гц, необхідне узгодження моментів або інтервалів часу з параметрами мережі.

Електронні або електронно-механічний годинник, командно-часові пристрої автоматики повинні отримувати синхросигнал від мережі.

Продовження часу справної роботи ламп розжарювання теж пов’язане з параметрами мережі. Помічено, що якщо подавати напругу на лампу в момент, коли мережеве напруга переходить через нуль, то пікова перевантаження лампи значно знижується.

З цією метою лампи розжарювання постачають електронними вимикачами. Вони виробляють імпульс синхронізації при переході напруги через нуль.

На основі мікросхеми КР1156ЕУ5 можна виконати такий генератор імпульсів синхронізації, якщо зібрати схему, показану на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема електрична генератора імпульсів синхронізації з вихідним каскадом

Імпульс синхронізації виробляється в такий спосіб. Змінна напруга з обмотки трансформатора поступає на бруківку схему випрямлення на діодах VD1-VD4. На стабілітроні VD5 випрямлена синусоїда обмежується, і її форма стає схожа на трапецію.

Таблиця 2.1. Перелік елементів для схеми генератора імпульсів

синхронізації з вихідним каскадом

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Конденсатор

С1

К50-35 47 мкФ 25 В

Мікросхема

DA1

КР1156ЕУ5

Резистори С2-33 0,25 Вт 10%

С1-4, імп., 5%

| R1, R2

75 Ом

R3

8,2 кОм

R5

2 кОм

R6

510 0м

Резистор СГ13-386 0,125 Вт

R4

4,7 кОм

Див текст

Діоди

VD1—VD4

КД243А-Г

1 N4004—1 N4007

VD5

КС512

Д814Д, ВСХ55С12

VD6, VD7

КД522

1N4148

Транзистор

VT1

КТ3102БМ-ЕМ

КТ315Р

Індикатор

(Ні

АЛ307К

АЛ336А I

Ось з такого вхідного сигналу і відбувається формування імпульсу синхронізації. Частина цього сигналу (через дільник R3R4) подається на вхід Ст (Висновок 3) мікросхеми DA1. Управління з цього входу призводить до того, що протягом часу поки напруга на вході менше = 1,2 У вихідні транзистори мікросхеми відкриті. Узгоджувальний каскад на транзисторі VT змінює фазу імпульсу. За допомогою підлаштований резистора R4 можна встановлювати певну тривалість імпульсу синхронізації.

Перелік елементів для схеми генератора імпульсів синхронізації наведено в табл. 2.1.

Осцилограми сигналів на вході і виході генератора імпульсів синхронізації приведені на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Осцилограми сигналів на вході і виході генератора імпульсів синхронізації з вихідним каскадом

Генератор синхроімпульсів за схемою на рис. 2.1 призначений для навантаження, включеної щодо позитивного напруги живлення. У багатьох практичних випадках навантаження включена щодо «землі», при цьому вихідний каскад повинен бути виконаний за іншою схемою.

Схема генератора імпульсів синхронізації 2 для навантаження, включеної щодо «землі», наведена на рис. 2.3. В цій схемі управління мікросхемою DA1 проводиться по входу 3 так само, як і в попередній. У той же час вихідні транзистори мікросхеми з’єднані колекторами з плюсом харчування і, відповідно, включені як емітерний повторювач. Отже, навантаження включається в ланцюг емітера щодо «Землі». Слід зауважити, що в такій схемі є можливість повністю використовувати властивості вихідного транзистора мікросхеми, тобто отримувати в імпульсі ток величиною до 1,5 А. Амплітуда імпульсу також може бути збільшена до 40 В (див. гл. 1, 2), а в деяких окремих випадках майже до 60 В.

Рис. 2.3. Схема електрична генератора імпульсів синхронізації

На виході генератора є ланцюг індикації наявності імпульсів синхронізації з світлодіодом (HL1). Тривалість вихідного імпульсу встановлюється дільником (R3R4) і може становити 1,2 … 8 мс.

Перелік елементів для схеми генератора імпульсів синхронізації 2 наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Перелік елементів для схеми генератора

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Конденсатор

ci

К50-35 47 мкФ 25 В

Мікросхема

DA1

КР1156ЕУ5

Продовження табл. 2.2

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Резистори С2-33 0,25 Вт 10%

С1-4, імп., 5%

R1.R2

75 Ом

R3

9,1 кОм

R4

1 кОм

R5

510 0м

Діоди

VD1—VD4

КД243А-Г

1 N4004—1 N4007

VD5

КС512

Д814Д, ВСХ55С12

VD6, VD7

КД522

1N4148

Індикатор

HL1

АЛ307К

АЛ336А

Наявність компаратора в складі мікросхеми КР1156ЕУ5 дозволяє дуже просто зробити генератор з управлінням (включенням / виключенням) імпульсами синхронізації.

Рис. 2.4. Схема електрична керованого генератора імпульсів

синхронізації

Досягається це виймати входу IN (висновок 5) від загальної точки. Введення в цю ланцюг розмикається контакту (механічного або електронного) дає можливість керувати наявністю імпульсів синхронізації на виході генератора. Схема керованого генератора імпульсів синхронізації наведена на рис. 2.4.

Джерело: 33 схеми на мікросхемі КР1156ЕУ5, © «АЛЬТЕКС», 2005 © І. Л. Кольцов, 2005