Література: [Л.1], с 190-193

[Л.3], с 115-116

[Л.4], с 156-157

При розгляді узагальненої структурної схеми радіотехнічної інформаційної системи було показано, що передача повідомлень супроводжується ланцюжком перетворень сигналів. Перетворення супроводжуються різними радіотехнічними пристроями, які представляють собою сукупність фізичних об’єктів, між якими існують певні взаємодії. Окремий об’єкт, який здійснює ту чи іншу перетворення сигналів, називається радіотехнічної ланцюгом.

Радіотехнічна ланцюг має вхід, на який подається вихідний сигнал, і вихід, звідки знімається перетворений сигнал. Така ланцюг як фізична система є одномірної. Якщо ланцюг має кілька входів і виходів, то вона називається багатовимірної. Надалі будуть розглядатися тільки одномірні системи.

Якщо невідомі внутрішні процеси перетворення сигналів, то радіотехнічну ланцюг можна представити у вигляді т.зв. “Чорного ящика” (рис. 5.1), де оператор перетворення. Разом з тим, у ряді випадків розглядають і внутрішні стану радіотехнічної ланцюга. До характеристик стану можна віднести напруги і струми на різних елементах (резисторах, ємностях, індуктивностях) ланцюга. Якщо ланцюг характеризується тільки одним станом, то вона називається ланцюгом першого порядку. Якщо ж як станів розглядаються струми або напруги на n елементах ланцюга, то ланцюг є ланцюгом n го порядку. Порядок ланцюга робить істотний вплив на вид оператора перетворення .

Таким чином, результат перетворення вхідного сигналу радіотехнічної ланцюгом з оператором можна записати наступним чином

                                         (5.1)

Це узагальнене вираження дозволяє провести класифікацію радіотехнічних ланцюгів (рис. 5.2).

Рис. 5.2

У першу чергу, відзначимо, що оператор перетворення з плином часу може залишатися постійним, або змінюватися. Оскільки оператор перетворення цілком визначається параметрами ланцюга, то очевидно, незмінний в часі оператор характеризується постійними параметрами і ланцюги називаються ланцюгами з постійними параметрами. Якщо ж оператор змінюється в часі, то вихідний сигнал описується виразом

,                                 (5.2)

а ланцюг називається ланцюгом із змінними параметрами або параметричної ланцюгом.

По виду оператора перетворення ланцюга діляться на лінійні і нелінійні. Якщо оператор задовольняє умовам

,              (5.3)

,                                  (5.4)

то він є лінійним оператором і ланцюг відповідно є лінійною. В іншому випадку ланцюг відноситься до нелінійним ланцюгах.

Умови (5.3) і (5.4) відображають фундаментальний принцип суперпозиції, який полягає в тому, що реакція, тобто вихідний відгук ланцюга на суму сигналів дорівнює сумі відгуків на ці сигнали, що надійшли на вхід ланцюга окремо. Найпростіші лінійні ланцюги (резисторний дільник напруги і RC-ланцюг) зображені на рис. 5.3. Якщо вихідний сигнал радіотехнічної ланцюга в деякий момент часу визначається тільки значенням вхідного сигналу в той же момент часу, то така ланцюг називається безінерційною. Якщо ж вихідний сигнал залежить не тільки від значення вхідного сигналу в даний момент часу , А й від значень в попередні моменти часу, то така ланцюг є інерційної. Очевидно, резисторний дільник (рис. 5.3, а) є безінерційною. Інерційність ланцюга визначається наявністю в її складі ємностей і індуктивностей, тому RC-ланцюг, зображена на рис. 5.3, б є інерційної ланцюгом.

Завершимо класифікацію ланцюгів за ознакою наявності в складі ланцюга джерела енергії. Якщо джерело енергії в складі ланцюга відсутня, такий ланцюг називається пасивною. Наведені вище лінійні ланцюги є пасивними. При наявності ж джерела енергії у складі ланцюга ланцюг є активною. В якості активних елементів радіотехнічних ланцюгів виступають електронні лампи, транзистори і т.д. З цієї точки зору підсилювач електричних сигналів є активною ланцюгом.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.