Отже, ми є свідками абсурдної ситуації: усі люди не сумніваються в тому, що живе відрізняється від мертвого, життя від смерті, а десятки біологічних і медичних наук, завданням яких начебто б повинна бути підтримка життя в її протиставленні смерті, взагалі не переймаються феноменом життя, вивчаючи виключно її фрагментарні прояви.

Фізика живого і квантова медицина радикально змінили цю ситуацію. Виявилося, що організм проявляє всі ознаки цілісної квантовомеханічної системи, основний стан якої

– здоров’я, а метастабільний стан – хвороба.

Дійсно. Перехід з метастабільного в основний стан, як і на трьох попередніх щаблях квантової драбини, в організмі при лікуванні здійснюється резонансним чином посеред-ствам електромагнітних квантів мм-діапазону, енергія яких забезпечує перехід системи з метастабільного стану в такий збуджений стан, з якого каскадний перехід в основний стан (здоров’я) йде за правилами відбору з більшою ймовірністю, ніж повернення в метастабільний стан (рис.1).

Для ^, і (5-6) мм; Xz«5-6cm.

При формуванні стоячій хвилі відстань між максимумами (і мінімумами) дорівнює половині довжини хвилі, тобто (2,5-3) см.

Таким чином, крім анатомо-морфологічних структур організму, які ми бачимо очима, існує (причому реально існує, оскільки вимірюється [9]) те, що неможливо побачити очима

– так званий електромагнітний каркас людини, або, якщо бути більш точним в науковому сенсі, власне когерентне поле людини в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль. Це поле створюється завдяки електромагнітній активності кожної клітини організму, але після його створення воно координує, синхронізує і спрямовує роботу кожного органу, кожної структури організму і в утробі матері, і після народження дитини протягом усього життя. Враховуючи те, що геном кожної соматичної клітини конкретного організму однаковий, саме через створення і функціонування цього когерентного поля, цього електромагнітного каркасу і реалізується геном, а не так, як вважали до цих пір – виключно шляхом біохімічних перетворень в клітинах (їх розподілом і напрацюванням білків).

Крім обслуговування росту організму, ці процеси (реплікація ДНК, транскрипція РНК, трансляція білків і т.п.) реалізуються ще й тоді, коли когерентне поле організму не відповідає його анато-мо-морфологічної структурі.

Викладений підхід дозволяє по-новому підійти до вирішення багатьох добре відомих проблем біології, таких як: проблему «сміттєвих генів» («garbage genes») і проблему загоєння ран.

Існування близько 98% генів, нібито не беруть участь у передачі спадкової інформації, вважається одним з найболючіших парадоксів на сучасному етапі розвитку біології. Для фізики живого цієї проблеми не існує, так як вважається що всі 100% генів геному беруть участь у формуванні власного когерентного поля організму у мм-діапазоні електромагнітних хвиль (електромагнітного каркасу). Відповідно до законів квантової механіки потенційні ями типу Ландау-Хакена вздовж меридіанів, які при цьому підході розглядаються як граничні цикли Пуанкаре, заповнюються енергетичними рівнями. Переходи між цими рівнями відповідно до правил відбору формують спектр власних характеристичних частот конкретного організму. Саме на цей спектр ретранслюється спадкова інформація генома. Він (спектр) є універсальним паспортом організму і, як я вже писав, візуалізується у вигляді папілярних візерунків на подушечках пальців рук і ніг.

У здоровому організмі, квантова система якого позбавлена ​​метастабільних станів, електромагнітний каркас самоузгодженого з анатомоморфологіческой структурою. Для підтримки такого стану біохімічні механізми розподілу

клітин та напрацювання білків повинні включатися лише час від часу і в певних місцях організму, саме в тих, де невідповідність між структурою когерентного поля і його морфологічної реалізацією починає перевищувати певний поріг. Це трапляється в ситуаціях, коли навіть в природних умовах час життя певних клітин або тканин організму обмежено, наприклад, для епітеліальних тканин або еритроцитів. Для постійної підтримки таких процесів когерентне поле організму дійсно використовує лише дуже незначну частину генома.

Зовсім інша картина повинна реалізовуватися під час ембріонального розвитку (морфогенез, формоутворення) і в постнатальний період – при ушкодженнях електромагнітного каркасу або ана-Томо-морфологічної структури організму. У всіх цих ситуаціях в залежності від конкретних умов у ланцюгу «геном – власне когерентне поле – анатомо-морфологічна структура» виявляється ефективно задіяної значно більша частина генома, аж до ста відсотків *.

Для прикладу розглянемо буденну ситуацію, яка може трапитися з ким завгодно. Ви порізали палець. Чому відбувається загоєння рани? Чому утворюється саме та тканина, яка потрібна, і стільки, скільки потрібно, та таким чином, що якщо поріз не дуже глибокий, то через кілька днів від нього не залишається і сліду?

Незважаючи на гадану простоту цих питань, відповіді на них пов’язані з рішенням однієї з фундаментальних проблем біології – проблеми морфогенезу, формоутворення і диференціації тканин. У межах класичної біології та лінійної фізики відповідей на ці питання не тільки не існувало, але і невідомо було, як підійти до їх вирішення.

В уявленнях фізики живого феномен загоєння пошкодженого (порізаного) пальця знаходить пояснення. У місці поранення знищено певну кількість клітин, але електромагнітний каркас – власне когерентне поле організму – залишається, оскільки він створювався мільярдами і мільярдами клітин організму, які несуть однакову спадкову інформацію. Невідповідність між структурою когерентного поля організму (яка реалізується завдяки спектру його власних характеристичних частот і описує універсальним електромагнітним мовою всі деталі побудови тіла і його функціонування) і деформованої в місці поранення морфологією запускає стандартні і вже досить добре відомі механізми ділення клітин і напрацювання конкретних білків саме в місці пошкодження (реплікація ДНК, транскрипція РНК, трансляція білків). Ці

[1] Дійсна ситуація набагато складніше. Я зрозумів це, готуючи до видання неопублікування праці мого батька, Сітько Пантелеймона Онуфрійовича, доктора біологічних наук, генетика, з нагоди сторіччя з дня його народження (1906). Судячи з усього, він був першим, хто звернув увагу на так звану полігемность спадковості, тобто на те, що в спадок повинен передаватися не тільки геном, пов’язаний з ДНК, але й механізми ділення (в тому числі, наприклад, виникнення веретена поділу, яке забезпечує розбіжність хромосом в мітозі і мейозі), освіта і функціонування мітохондрій в якості енергетичних депо клітин та ін Тому розробка виключно хромосомної теорії спадковості носить в значній мірі фрагментарний, початковий характер.

процеси повинні проходити під контролем електромагнітного каркасу до тих пір, поки невідповідність між каркасом (який дає те, що необхідно) та морфологічної структурою в місці пошкодження не стане менше порога чутливості системи, що реалізує цей механізм зв’язку.

Ми розглянули процес загоєння, тобто самолікування. Але що робити, якщо хвороба стала хронічною, яка не тільки сама не проходить, але і не реагує на зусилля хірургії та медикаментозної терапії. Як згадувалося, це відповідає ситуації порушення (деформації) самого електромагнітного каркасу. Квантова медицина (і, відповідно, її базова технологія – мікрохвильова резонансна терапія – МРТ) спрямовані на відновлення саме електромагнітного каркасу людини. Запатентовані технології діагностики і терапії квантової медицини [11] дозволяють визначити порушення в тих чи інших меридіанах і усунути їх.

В кінці статті хотів би звернути увагу на філософський аспект концепцій фізики живого.

Я неодноразово підкреслював, що всі живі істоти є макроскопічними квантовомеханічними об’єктами, які підпорядковані законам квантової механіки (починаючи з її принципів). У той же час ми звикли ставитися до себе і до живих істот, які нас оточують (люди, собаки, кішки, птахи і т.п.) як до звичайних макроскопічними об’єктам, які підпорядковані законам класичної механіки. Згідно цим законам ми рухаємося, на нас діють сили гравітації та інерції, у вільному стані ми займаємо положення з мінімумом потенційної енергії, наші кінцівки і щелепи працюють за законами важелів. Більше того, мільйони хімічних реакцій в структурах організму відбуваються відповідно до законів хімічних перетворень, тих самих, які спостерігаються і можуть відтворюватися поза організмом.

Так, що ж таке живий організм – квантовомеханічний об’єкт, об’єкт класичної механіки або надзвичайно складний комп’ютер, який визначає послідовність хімічних перетворень, напрацювання відповідних інгредієнтів і т.п.?

І те, і інше, і третє. І дещо більше. Під “великим” я маю на увазі “особливу точку”, навколо якої розгортаються в утробі матері події з формування електромагнітного каркасу. Математично це відповідає рішенням Пуанкаре нелінійних диференційних рівнянь у вигляді граничних циклів на фазовій площині навколо особливої ​​точки. В ембріональний період і далі на протязі всього життя розвиваються і підтримуються синергетичні сценарії [16], які називаються ієрархіями дисипативних структур. І на різних перетинах площин пізнання вони характеризують живе і як цілісний квантовий об’єкт, і як складну комп’ютеризовану фабрику, і як об’єкт класичної механіки.

«Особлива точка» знаходиться і, я переконаний, буде завжди знаходитися поза пізнавальних можливостей науки. Механічний та хімічний аспекти життя вивчаються існуючими медикобіологічних науками. Фізика живого і квантова медицина вивчають фундаментальний квантовомеханічний рівень живого.

Література

1. Андрєєв С. О., Бтій М. /., Стько С. П. Прояви власним характеристичною частот оргажзму людини / / Доп. АН УРСР. – Сер Б. – 1984. – № 10. – С. 56-59.

2. Victor F. Weisskopf: Physics in the Twentieth Century: Selected Esseys; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1972. (Russian translation: B. Вайскопф: Фізика в двадцятому сторіччі. / / Москва: Атомиздат, 1977. -267 С. (С. 46-53).

3.    Herbert Frohlich (Ed.)’. Biological Coherence and Response to External Stimuli // Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo; 1988 (268 p.).

4.    Mitchell P. Chemiosmotic Coupling and Energy Transduction, 1968.

5. Стько С. П. «Ген, вщповщальній за …» – антропомо-рф1зм чи данина прімп “ів1зму? / / Physics of the Alive. – Vol. 11, № 1/-2003/-С. 5-8.

6. Стько С. П., Мкртчян Л. Н. Введення в квантову медицину / / Київ: “Паттерн”, 1994. – 146 С. (Sit’ko S. Р., Martchian LN Introduction to Quantum Medicine. – Kiev: “Pattern”, 1994. – 127 P.)

7. Сітько С. П., Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф. Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини / / Київ: «Фада, ЛТД», 1999. – 200 с.

8. Sit’ko S. P., Andreev Е. A., Dobronravova I. S. The Whole as a Result of Self – Organization / / “Journal of Biological Physics, vol. 16 (1988). – P. 71-73.

9. Physics of the Alive (Ф1зіка живого) vol. 6, № 1 (1998), увесь тому.

10.  Sit’ko S. P., Tsviliy V. P. Electrodynamic Model of the Human Organism’s Electromagnetic Frame // Physics of the Alive vol. 5, № 1 (1997), P. 5-8.

11. Стько С. П. “Cnoci6 м1крохвільовоТ резонансно! ‘ терапи С. П. CiTbKa “Патент Украши № 2615 Bifl 15.03.1994; Сітько С. П.« Спосіб С. П. Ситько мікрохвильової резонансної терапії », Патент Російської Федерації

№ 2053757, від 10.02.1996; Sit’ko S. P. “Microwave Resonance Therapy”, US Patent № 5.507.791, Apr. 16, 1996.

12. Іванченко І. А. та ін Застосування методу диференціальної КВЧ-рефлектометрії для дослідження поляризаційних властивостей акупунктурних точок / / Physics of the Alive, vol. 8, № 2 (2000), P. 52-62.

13.  Phinkel L. S., Sit’ko S. P. Statistical Approach to the Representation of Clinically Observed Organism States as Observable of the Heisenberg Quantum – Mechanical Formalism // Physics of the Alive, vol. 1, № 1 (1993), P. 132-140.

14. Цітобюф1зічна методика оцшкі стану оргажзму людини у практик м1крохвільовоТ резонансно! ‘терапії (мето-дічж рекомендацм). Узгоджено з МОЗ Украши 18.05.2001, Кшв, 2001, ст. 12, МОЗ Украши. Розробник: Харівській нацюнальній ужверсітет та НДЦ квантовоТ медицини “Вщгук” МОЗ Украши.

15. БундюкЛ. С. main. Кгпжчне значення внутркл1тінного м1кроелектрофорезу у технолоп м1крохвільовоТ резонансно ‘!’ терапи / / Physics of the Alive, vol. 9, № 1 (2001),

P. 58-66.

16. Добронравова І. С. Фізика живого як феномен пост-некласичної науки / / Physics of the Alive, vol. 9, № 1 (2001), P. 85-95.

MICROWAVE RESONANCE THERAPY — THE BASIS TECHNOLOGY OF QUANTUM MEDICINE

Sit’ko S. P.

Scientific Research Center of Quantum Medicine “VIDHUK"

Kiev, Ukraine

Abstract – Quantum Medicine is the medical application of the new notions about nature of life, which are given by Physics of the Alive. In accordance with these notions any free functioning alive object sites on the fourth step of the nature quantum ladder, i.e. one is the whole macroscopic quantum mechanics entity. In the scope of this approach “the health organism” is associated with the ground state of the alive in its potential well and disease as a metastable state. The standard resonance discharge of metastable state to the ground one which is usually realized on three previous steps of quantum ladder (nuclear, atomic and molecular) in case of the alive conforms to the treatment with the technologies of the microwave resonance therapy (MRT).

I believe, Weisskopf [2] was the first one who has drawn attention of the scientific world community to the fact that just the principles of quantum mechanics, i.e. the principles of identity and discreteness, and also existence of characteristic eigenfre- quencies related to them, ensure diverse stability of the world at nuclear, atomic and molecular levels of the matter selforganization.

At the same time, in nature, besides nudea, atoms and molecules, there is also at least one more class of objects which are characterized by diversified differential stability as well. There are the living beings.

Thus there arises a temptation to explain diverse differential stability of the living by the same principles of quantum mechanics, i.e. the principles of identity and discreteness and, accordingly, to consider the living systems as the whole quan- tum-mechanical entities.

Actually the necessary condition for quantum mechanics application is existence of the entire self-consistent potential in the system.

Really so, as shown by Frohlich [3], the frequencies of ei- gen-oscillations of cytoplasmic membranes of all living systems must lie within (1010… 1011) Hz range.

In this context, of great importance is the existence of the so-called proton transport described by Mitchell [4], which consumes a considerable portion of metabolism energy of cells and which constantly maintains the great tension of electric field on cytoplasmic membranes (approximately 105 V/cm). Just this fact may (potentially) turn the cells (their membranes, to be more exact) into the active centers of formation and maintaining of coherent eigenfield of a boby in millimeter range of electromagnetic waves.

If became clear that an organism displayed all signs of the whole quantum-mechanical system, the ground state of which is health and metastable state – disease.

And really so, transition from the metastable to the ground state similarly to the there preceding steps of the quantum ladder is realized in a body during medical treatment by mm-range electromagnetic quanta the energy of which stimulates transition of the system from metastable state to such an excite state from which a cascade transition into the ground state (health) goes by the selected rules with the higher probability than the return to the metastable state [Fig 1].

As is generally known [6, 7], the basic technology of quantum medicine is microwave resonance therapy (MRT) which makes use of the flows with spectral density (10“21… 10“20) W/Hz cm2 in medical practice. This density corresponds to quite a few mm-range quanta.

In this way, besides anatomic-morphological structures of a body which we can see by eyes, there exists (actually exists, because it can be measured [9]) something that it is impossible to see – the so-called electromagnetic framework of a man or, to be more exact in scientific sense, the coherent eigenfield of a human in mm-range of electromagnetic waves. This field is formed owing to electromagnetic activity of each cell of a body, but having been formed, it coordinates, synchronizes and directs the functioning of each organ, each structure of a body in a mother’s womb and after the child birth during the whole life. Taking into account that genome of each somatic cell of a particular organism is the same, so by way of formation and functioning of the coherent field, this electromagnetic framework, this genome is realized but not, as it was believed earlier, exclusively by way of chemical transformations within the cells (by cell division and proteins generation).

Apart from maintaining the organism’s growth, these processes (DNA replication, RNA transcription, protein translation, etc.) are also realized for the vital requirements, i.e. for the case when an organism’s coherent field does not match its anatomic- morphological structure.

The stated approach gives us the new attitude to solution of many well-known problems of biology, so as the problem of “garbade genes” and the wounds healing problem. By way of example, let us consider two of them: the garbage genes problem and the wounds healing problem.

To conclude the paper I would like to pay attention to philosophical aspect of the physics of the alive concepts.

I have underlined more than once that all the living beings are macroscopic quantum-mechanical entities which obey the laws of quantum mechanics (beginning with its principbs). At the same time we get used to treat ourselves and other living beings surrounding us (people, dogs, cats, birds, etc.) as the common macroscopic entities which obey the law of classical mechanics. According to these laws, we are moving, the forces of gravitation and inertia are affect us, in a free state we are positioned with the minimum of the potential energy, our extremities and jaw bones work by the law of levers. Moreover, millions of chemical reactions in a body structures take place in accordance with the laws of chemical transformations, just those, which can be observed and re-created outside a body. And what is the living organism – the quantum-mechanical entity, the object of classical mechanics or the extremely complex computer which defines the sequence of chemical transformations, generation of the adequate ingredients, etc.?

The first, the second and the third, all at once. And something else above it. Under the words “something else above it” I imply “the special point” around which there occur the events inside a mother’s womb related to formation of the electromagnetic framework. From mathematical viewpoint this corresponds to Poincare solution of nonlinear differential equations as the limit cycles on the phase plane. During embryonal period and further on, during the whole life, there have been developed and sustained synergetic scenarios [16] which are called the dissipative structures hierarchies. And at different intersections of the cognition planes, they characterize the living as a whole quantum entity as well as a complex computerized factory and also as an object of classical mechanics.

“The special point” is and, I am convinced, will always be beyond the cognitive possibilities of science. Mechanical and chemical aspects of life are studied by the existing medical-biological sciences. Physics of the Alive and Quantum Medicine investigate the fundamental quantum-mechanical level of the living.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»