Джуринський К. Б., Бабинцева Н. А., Карлявіна О. В., Лісс В. В., Мосалова С. Н. ФГУП «НПП« Исток »

Основним засобом придушення електромагнітних перешкод у ланцюгах живлення, управління і комутації є фільтрація паразитних сигналів за допомогою протизавадних фільтрів нижніх частот (ФНЧ). Фільтри, включені між джерелом і навантаженням у кожен незаземлене провід, забезпечують придушення міжсистемних і внутрішньосистемних завад у виробах мікроелектроніки СВЧ. Фільтри широко застосовують при створенні сучасних герметизованих генераторних, підсилювальних, перетворювальних та приймально-передаю-щих модулів, а також різних пристроїв радіоелектронної апаратури НВЧ. Основні вимоги до фільтрів – максимально можлива величина внесеного загасання в широкій смузі частот придушення, герметичність, стійкість до впливу механічних та кліматичних факторів, технологічність установки у виріб, надійність і низька вартість.

Докладний аналіз зарубіжних і вітчизняних фільтрів дан в роботах [1, 2].

Провідні зарубіжні фірми Spectrum Control, Maxwell (США), Tusonix і Eurofarad (Франція), Murata (Японія), «Сатурн» (України) випускають десятки типів мініатюрних герметичних протизавадних фільтрів.

У Росії серію фільтрів Б7, Б14, Б23, Б23А, Б23Б, Б24 виробляють підприємства «Кулон» і «Гирі-конд» (м. С.-Петербург). Герметичність вітчизняних фільтрів не регламентована, до того ж вони мають недостатню допустиму температуру нагрівання при пайку в корпуси виробів. ФГУП «НПП« Исток »розробив мініатюрні герметичні (менше 1,3 x1011 м3Па / с) безрезьбової (8 типорозмірів), різьбові (3 типорозміру) і кабельний (для підведення напруги живлення з використанням радіочастотного кабелю) фільтри. Номінальна електрична ємність фільтрів – Від 1500 до 5000 пФ (для ланцюгів живлення), 50 і 100 пФ (для ланцюгів управління).

Особливості конструкції та основні параметри розроблених фільтрів показані на малюнках 1-3 і в таблиці.

Основні параметри фільтрів

Номери

фільтрів

Позначення

Електрична ємність, пФ, не менш

Внесене згасання, дБ, на частотах, ГГц

Геометричні розміри, мм рис. 1 і 2

0.01

0,1

1

10

18

D

d

h

I2

L

М

1

2

3

ТС2.263.017 ТС2.263.017-01 ТС2.263.017-02

5000

20

35

55

60

65

4.0

4.0

4.0

3.4

3.4

4.0

6.0

8,0

8,0

8,0

13.0

13.0          14,5

3,2

М4х

0,5

4

5

6

7

4               9

КРПГ.433553.001 КРПГ.433553.001 -01 КРПГ.433553.001 -02 КРПГ.433553.002 КРПГ.433553.002-01 КРПГ.433553.002-02

3000

2500

1500

15

13

10

30

25

20

50

45

40

60

55

50

60

60

60

4.0

4.0

4.0            3,2

3.0            3,2

3.4

3.4            2,6

2,6

2.5

3.5

3.5

1,4

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8,0

3.5

2.5

М4х

0,5

МЗх

0,5

1

0

КРПГ.433553.003

3000

15

30

50

60

60

рис. 3

1

1

1

2

КРПГ.433553.005 КРПГ.433553.005-01

100

50

20

20

30

25

35

30

4,0

3,4

2,5

6,0

13,0

Технічні умови на фільтри № 1 … 3 – ТС0.226.004 ТУ, № 4 … 9 – ТС0.028.052ТУ, № 10-КРПГ.433553.003

ТУ, № 11, 12 – КРПГ.433553.005 ТУ.

Фільтри ФГУП «НПП« Исток ». Filter designed by «Istok» company

IV. Список літератури

[1] Джуринський К. Б. Мініатюрні помехоподавляющие фільтри для РЕА СВЧ / / Електроніка НТВ.

2001. № 3. С. 24.

[2] Джуринський К. Б. Мініатюрні коаксіальні радіокомпоненти для мікроелектроніки СВЧ. М.: Агентство «Видавничий сервіс», 2003. С. 128.

MINIATURE HERMETICALLY SEALED COAXIAL MICROWAVE INTERFERENCE FILTER DESIGNED BY «ISTOK» COMPANY

Djurinsky К. B., Babinzeva N. A., Karlyavina О. V., Liss V. V., Mosalova S. N.

Research and Production Corporation «Istok»

Abstract – Designed miniature hermetically sealed coaxial microwave interference filters provide effective filtering of spurious signals in DC power lines and signal lines with 50…50 dB attenuation level. Cut off frequency for different types of filters makes up from 10 to 200 MHz. The construction and main parameters of filters are given in figures and in table.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»