1.1. Нелінійні елементи та їх характеристики. Способи

апроксимації характеристик нелінійних елементів

Література: [Л.1], стр. 274-285

[Л.3], стр. 239-249

У загальному випадку нелінійна ланцюг описується оператором перетворення WНЦ:

uвих(t) = WНЦ[Uвх(t),t],                              (1.1)

для якого властивість лінійності не виконується. До складу такого ланцюга входять один або декілька нелінійних елементів (НЕ). Розрізняють резистивні і реактивні НЕ. В якості резистивних НЕ виступають транзистори, напівпровідникові діоди, електронні лампи. Прикладом реактивного НЕ є Варикап.

При аналізі НЕ передбачається, що перехідні процеси в НЕ закінчуються практично з закінченням зміни вхідного сигналу, тобто НЕ є безінерційні.

У переважній більшості завдань радіотехніки розглядаються резистивні безінерційні НЕ. У таких елементах в якості вхідного сигналу виступає напруга, а в якості вихідного – струм, що протікає по елементу. На Рис.1.1 показані: нелінійний двухполюсник – напівпровідниковий діод і чотириполюсник, яким може бути представлений транзистор. Основною характеристикою НЕ є його вольт-амперна характеристика (ВАХ), тобто залежність струму, що протікає через НЕ, від прикладеної до нього напруги:

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.