Він дозволяє контролювати опір різних ланцюгів, перевіряти резистори, котушки індуктивності, обмотки трансформаторів та інші деталі, що володіють опором. Діапазон вимірюваних опорів – Від одиниць му до 25 МОм.

Рис. 6

Основу омметра (рис. 6) складає підсилювач постійного струму (УПТ), виконаний на транзисторах VT1-VT3. Завдяки застосуванню в першому каскаді підсилювача складеного транзистора VT1VT2 вхідний опір омметра вийшло високе. Конденсатор С1 шунтується емітерний перехід транзистора VT1 по змінному струму і виключає помилкову індикацію від наведень. Резистори R1 і R2 обмежують струм бази складеного і вихідного транзисторів, оберігаючи їх від насичення. А резистор R1, крім того, захищає вхідний транзистор від пошкодження при випадковому підключенні щупів до ланцюгів, які знаходяться під напругою.

Вихідний транзистор УПТ спільно з світлодіодом представляє своєрідний електронний ключ, «спрацьовує» при певній напрузі між базою і емітером транзистора. Воно, в свою чергу, знімається з дільника, утвореного опором ділянки колектор – емітер транзистора VT2, резисторами R2, R3 і одним з резисторів R4-R6, що підключається паралельно резистору R3 в залежності від діапазону вимірювань.

Поки щупи Х1 і Х2 пробника нікуди не підключені, все транзистори закриті і споживання струму від джерела практично немає. Але варто підключити щупи, наприклад, до висновків резистора, і в ланцюзі бази складеного транзистора потече струм. Опір ділянки до л л е хто р-е м ітте р транзистора VT2 зменшиться і В його ланцюга також потече струм, який створить на емітерний перехід транзистора VT3 падіння напруги. Воно буде тим більше, чим менше опір перевіряється резистора і чим більше опір нижнього плеча дільника (резистора R3 і одного з резисторів R4-R6). У показаному на схемі положенні кнопкових вимикачів SB1-SB3 цієї напруги буде достатньо для відкривання транзистора VT3 і запалювання світлодіода при опорі резистора (або ланцюга, що перевіряється) менше 25 МОм. Якщо ж натиснути кнопку вимикача SB1, світлодіод запалиться тільки при опорі до 1 МОм. При натисканні інших кнопок світлодіод буде реагувати лише на опір, що не перевищує визначеного у кнопки межі.

Всі транзистори можна застосувати серій КТ306, КТ312, КТ315; світлодіод – АЛ102А, АЛ102Г, АЛ307; резистори – МЛТ-0, 125, МЛТ-0, 25; конденсатор – КОР, К10-7; кнопкові вимикачі – КМ1-1, КМД1 -1 або саморобні, виготовлені на базі мікроперемикача МПЗ-1 (рис. 3).

Деталі пробника розміщені в корпусі (рис. 7) розмірами 95x50x22 мм, виготовленому з кольорового органічного скла. На верхній стінці корпусу укріплені кнопкові виключзтелі (або розташовані кнопки саморобних вимикачів) і світлодіод. Через передню стінку виступає щуп Х2, на задній стінці встановлено гніздо ХЗ, в яке вставляють вилку, з’єднану багатожильним монтажним проводом достатньої довжини зі щупом Х1.

Налагодження пробника зводиться до встановлення обраних меж вимірювання. Спочатку підключають щупи пробника до ланцюжка послідовно з’єднаних резисторів загальним опором 25 МОм і підбором резистора R3добіваются мінімальної яскравості світіння світлодіода. Потім щупи підключають до резистору з п р від і в л е н і е м 1 МОм і тих же результатів добиваються підбором резистора R4 при натиснутій кнопці вимикача SB1. Аналогічно поступають на залишилися межах вимірювання.

Слід зауважити, що світлодіод спалахує при підключенні щупів до резісторутем різкіше, чим більше коефіцієнт передачі струму транзистора VT3.

Можливо, цим пробником зацікавляться електрики, яким доводиться перевіряти опір ізоляції різних ланцюгів і відшукувати несправності в ланцюгах постійного і змінного струму напругою до 250 В, Тоді має сенс дещо доопрацювати пробник, ввівши в нього індикатор напруги на неонової лампі (рис. 8). Вона спалахує тільки в тому випадку, якщо щупи випадково виявляться підключеними до деталей або ланцюгів, які знаходяться під напругою.

Резистором R7 встановлюють потрібну яскравість світіння лампи. Нижня межа визначається напруги залежить від використовуваної лампи.

На закінчення слід зауважити, що максимальний струм, споживаний пробником в режимі вимірювання (коли горить світлодіод), не перевищує 10 мА.

Журнал «Радіо», 1984, № 1. С. 50

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)