Велику частину інформації про дорожню ситуацію водій отримує по зоровому каналу. Керуючи транспортним засобом, водій повинен бачити маневри на дорозі, пов’язані зі зміною швидкості та напряму руху. Для цього автомобілі оснащуються приладами світлової сигналізації.

Мінімальний обов’язковий комплект світлосигнальних приладів всіх автомобілів включає в себе і миготливі покажчики повороту.

Сигнали повороту і їх бічні повторювачі призначені для інформації інших учасників руху про маневр транспортного засобу.

Працюють покажчики повороту в проблисковими режимі. Мінімальна частота слідування проблисків не повинна бути менше 1 Гц (60 проблисків у хвилину). При такій частоті слідування проблисків забезпечується мінімальний проміжок часу, рівний 1 с, необхідний учасникам руху для оцінки дорожньої обстановки.

Максимальна частота проблисків повинна бути не більше 2 Гц. При більшій частоті проблиски можуть сприйматися разом.

Крім того, на ефективність сигналів повороту впливає ставлення світлої частини проблиску до тривалості всього періоду, зване шпаруватістю проблиску. Шпаруватість проблиску повинна знаходиться в межах 0,4-0,7.

Покажчики повороту виконують також функції аварійної сигналізації. В цьому випадку в проблисковими режимі працюють одночасно покажчики повороту обох бортів автомобіля.

Для здійснення лроблескового режиму роботи сигналів повороту в ланцюг їх ламп включаються спеціальні переривники.

Найбільш часто застосовуються переривники з механічними контактами. Це визначає їх невисоку надійність і складності в експлуатації.

Електронний комутатор ламп сигналів повороту має високу надійність і простий в експлуатації. Його можна зібрати на основі мікросхеми КР1156ЕУ5.

При цьому виконуються основні вимоги, що пред’являються до таких пристроїв: задані частота і шпаруватість проблисків.

Проте є ще один параметр, який не був розглянутий. Важливо забезпечити надійну і безвідмовну роботу пристрою в реальних режимах експлуатації. При цьому треба врахувати напруга живлення (акумуляторної батареї) і максимальне навантаження.

Максимальна напруга на акумуляторі не піднімається вище 15,0 В. Це значно менше, ніж допустима напруга живлення мікросхеми (40 В).

А от з навантаженням треба уважно розібратися. У передніх і задніх покажчиках повороту встановлюються лампи потужністю 21 Вт, а в бічних повторювачах – 3 Вт Отже, сумарна потужність ламп складає 45 Вт, а комутований струм буде трохи менше 4 А.

Однак для вихідного транзистора мікросхеми КР1156ЕУ5 максимальний комутований струм складає 1,5 А (див. гл. 1). Тому безпосередньо підключати таке навантаження до мікросхеми можна.

Для узгодження електричних параметрів навантаження і допустимого вихідного струму мікросхеми необхідно застосувати додатковий транзистор.

Як видно на схемі переривника (рис. 4.28), зовнішній додатковий транзистор включений в ланцюг вихідного транзистора мікросхеми як складової умощняющій. Таким чином, до двох транзисторам вихідного каскаду мікросхеми, включеним по схемі Дарлінгтона, додано ще один – більш потужний. І комутуючих елемент став складатися з трьох складових транзисторів. Причому потужний транзистор має провідність р-п-р типу.

Рис. 4.28. Схема електрична переривника сигнальних ламп автомобіля

Це обумовлено тим, що лампи включені щодо загального мінуса батареї.

Максимальний комутований струм переривника визначається струмом колектора останнього, потужного транзистора і становить 10 А. Ця величина більше необхідної, що підвищує надійність роботи пристрою.

Управління генерацією імпульсів відбувається як завжди, через вхід компаратора (висновок 5). При замкнутому вимикачі SA1 генератор включений і лампи блимають.

Виготовлення переривника сигнальних ламп автомобіля під силу початківцю любителю-електронщику. Для цього треба підготувати трохи деталей згідно з переліком в табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Перелік елементів для схеми переривника

сигнальних ламп автомобіля

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Конденсатори

С1

К50-35100 мкФ 16 В

С2

К50-35100 мкФ 40 В

Мікросхема

DA1

КР1156ЕУ5

Резистори С2-33 0,25 Вт 10%

С1-4, імп., 5%

R1

510 0м

R2

51 0м

R3

510 0м

R4

2,0-4,3 кОм

Див текст

R5

510 0м

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Резистор СПЗ-19а 0,5 Вт

R4

4,7 кОм

Див текст

Індикатор

HL1

АЛ307К

КІПД24А

Вимикач

SA1

Транзистор

VT1

КТ818А

Необхідно запастися також і монтажної платою. Її треба виготовити з фольгованого листового ізоляційного матеріалу за ескізом на рис. 4.29.

Попередньо перевірені радіоелементи монтуються на плату відповідно до рис. 4.30. При цьому особливу увагу треба звернути на установку полярних елементів.

Переконавшись, що всі елементи встановлені правильно, можна подати напругу живлення і перевірити правильність функціонування пристрою.

Як було сказано вище, шпаруватість проблиску повинна перебувати в межах 0,4-0,7. З огляду на те що мікросхеми мають розкид параметрів, може знадобитися регулювання шпаруватості проблиску в залежності від параметрів схеми обмеження струму. Для цього замість резистора R4 тимчасово встановлюється підстроєні резистор (типу СПЗ-19а, див. табл. 4.7). Потім,

Рис. 4.29. Ескіз друкованої плати електронного комутатора

Рис. 4.30. Розташування елементів на платі

обертаючи його, домагаються шпаруватості проблиску в межах 0,4-0,7, після чого цей резистор випоюють і вимірюють його опір. Підібравши відповідний (найближчий за номіналом) постійна резистор, встановлюють його на місце R4.

На цьому регулювання закінчується і пристрій готовий для експлуатації.

Джерело: 33 схеми на мікросхемі КР1156ЕУ5, © «АЛЬТЕКС», 2005 © І. Л. Кольцов, 2005