Підбираючи для конструкцій конденсатори, особливо електролітичні, потрібно бути впевненим, що вони не містять прихованих дефектів: внутрішнього обриву висновків, замкнутих обкладок, значною витоку. Для виявлення таких дефектів і призначений прилад, принципова схема якого наведена на малюнку. Він дозволяє перевіряти конденсатори ємністю не менше 50 пФ.

Познайомимося детальніше з пристроєм і роботою приладу. На елементах DD1.1-DD1.3 зібраний генератор прямокутних імпульсів. Частота проходження імпульсів приблизно 75 кГц, шпаруватість (відношення періоду проходження імпульсів до їх тривалості) близько 3. Ці параметри залежать від опору оезі-стора R1 і ємності конденсатора С1.

Імпульси генератора надходять на інвертор DD1.4, що зменшує вплив ланцюзі навантаження на частоту генератора, і далі – на ланцюг навантаження – вона складена з резисторів R2, RЗ, конденсатора С2 і перевіряється конденсатора. Паралельно резистору R2 підключений через діод VD1 стрілочний індикатор РА1 зі струмом повного відхилення стрілки 100 мкА.

Деталі ланцюзі навантаження підібрані так, що при включенні кнопкою SB2 харчування через індикатор протікає струм близько 15 мкА. Якщо ж паралельно конденсатору С2 буде підключений кнопкою SB7 справний перевіряється конденсатор, ток зросте і буде перебувати в межах 40 … 60 мкА незалежно від ємності конденсатора (як було сказано вище, мінімальна ємність конденсатора може бути 50 пф). Ці межі беруть за нормальні і відзначають на шкалі (або на склі індикатора) кольоровим сегментом. Причому під час перевірки конденсаторів ємністю понад 5 мкФ стрілка індикатора спочатку різко відхиляється в бік кінцевого ділення шкали, а потім повертається в межі сегмента. При перевірці полярних електролітичних конденсаторів їх плюсової висновок обов’язково з’єднують із затиском ХР1 («+»).

У разі підключення випробовується конденсатора з внутрішнім обривом стрілка індикатора залишиться на розподілі 15 мкА. Коли ж конденсатор пробитий і його висновки замкнуті, стрілка індикатора може відхилитися за кінцеве поділ шкали. При підключенні конденсатора з витоком стрілка індикатора вийде за межі сегмента, якщо опір витоку менше 60 кОм.

Для контролю напруги живлення служить світлодіод VD2. Струм через нього обмежений резистором R4.

Деталі приладу можна розмістити в будь-якому відповідному корпусі, габарити його залежать в основному від габаритів індикатора і джерела живлення.

Налагоджують прилад так. Натиснувши кнопку SB2, переконуються у відхиленні стрілки індикатора наділення 15 мкА. Якщо свідчення будуть відрізнятися від зазначених більш ніж ± 20%, можна підібрати точніше резистор R3.

Далі підключають до затискачів ХР1 і ХР2 конденсатор ємністю 250 пФ і, натиснувши кнопку SB1 (одночасно з S82), зауважують показання індикатора. Підбором резистора R2 домагаються відхилення стрілки на поділ 50 мкА (середина сег-мента).

Замкнувши потім затискачі, переконуються у відхиленні стрілки за межі шкали.

На закінчення слід зазначити, що при більш високій частоті генератора (її підвищують зменшенням номіналів деталей R1, С1) і відповідному зменшенні ємності конденсатора С2 приладом можна перевіряти конденсатори ємністю менше 50 пФ. Але, як правило, перевіряти такі конденсатори в радіоаматорського практиці не доводиться.

Журнал «Радіо», 1984, № 12, с.36

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)