Технологія Bluetooth є однією з бурхливо розвиваються галузей бездротових комп’ютерних технологій, які отримали дуже широке поширення останнім часом. Навряд чи серед читачів цієї книги знайдеться той, хто хоча б не чула про Bluetooth. Ця тих технологій широко застосовується в мобільних телефонах, кишенькових комп’ютерах, а також у багатьох інших пристроях. Ця технологія розширює можливості і такою популярною шини, як USB (на ринку є багато пристроїв, реалізованих як dongle (заглушка), кото рий вставляється в стандартний роз’єм USB).

Ми розглянемо як архітектуру Bluetooth, так і засоби програмування таких вуст ройств, найбільш поширеним з яких є мова Java, для якого розроблено тан програмний інтерфейс Bluetooth JSR–82.

Що ж являє собою технологія Bluetooth? У двох словах, Bluetooth – коммуника

ційний протокол бездротового зв’язку, що забезпечує взаємодію одних пристроїв

Bluetooth з іншими. У цьому сенсі цей протокол нагадує інші комунікаційні протоколи (HTTP, FTP, SMTP і т. д.), які використовуються для обміну даними та спільнота нями. Протокол Bluetooth призначений для роботи в архітектурі «клієнт сервер»: влаштуй ство, ініційоване з’єднання, є клієнтом, а пристрій, що очікує з’єднання, називається сервером. Bluetooth є дуже ефективний протокол для біс провідних комунікацій, оскільки при швидкості передачі даних близько 1 МБ / с він вимагає потужності в 100 разів менше, ніж, наприклад, Wi Fi.

На сьогоднішній день Bluetooth використовується в різних цифрових пристроях, таких

як стільникові телефони, цифрові відеокамери, персональні органайзери, кишенькові комп’ютери і т. д.

Робочий радіус дії Bluetooth з’єднань обмежується 100 метрами, але у багатьох про гом залежить від умов експлуатації. Інтерфейс Bluetooth дозволяє передавати голосові повідомлення (64 Кбіт / с), а також дані, при цьому передача даних може бути як Асім метричної (721 Кбіт / с в одному напрямку і 57,6 Кбіт / с в іншому), так і симетричною (432,6 Кбит / с в обох напрямках). Приймально передавальний пристрій Bluetooth працює на частоті 2.4 Ггц і дозволяє залежно від рівня потужності встановлювати зв’язок у преде лах 10100 метрів. Чим менше відстань, тим менше споживана потужність, при цьому для відстаней в межах 10 м потужність буде мінімальною при компактному розмірі та невисокою ціною самого пристрою. Так, мікромощний передавач в режимі очікування по требляет ток всього 0.3 мА і близько 30 мА при передачі інформації.

Протокол Bluetooth використовує розбивку даних на пакети (алгоритм FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) і виконує їх передачу по псевдослучайному алгоритму, при кото ром частота змінюється стрибкоподібно (1600 раз в секунду) або з використанням дискретно го набору частот, що включає 79 субчастот. Таким чином, виконується кодування да них – взаємодіяти між собою можуть тільки ті пристрої, які налаштовані на один і той же алгоритм передачі – інші пристрої не зможуть ідентифікувати і расшиф ровать передану інформацію.

Як виглядають Bluetooth пристрою?

Рис. 6.29

Вікно налаштування мережевих параметрів Bluetooth LAN Access Server Driver

На цьому налаштування клієнтської частини вважається закінченою, і можна спробувати вийти в Інтернет, для чого необхідно зробити подвійне клацання на піктограмі BluetoothNullCon nection. Якщо з’єднання успішно встановлено, то на нижній панелі з’являться значок уста леного з’єднання і швидкість зв’язку.

Як видно з опису, встановити і використовувати Bluetooth – нескладно.

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.