Простий спосіб перевірити польовий транзистор – скористатися пробником, схема якого наведена на малюнку.

Коли висновки перевіряється транзистора під’єднані до гнізд XS1-XS3 пробника, утворюється генератор ЗЧ, в якому коливання виникають через позитивного зворотного зв’язку між затвором і витоком. Оскільки коефіцієнт передачі каскаду з таким включенням транзистора не перевищує одиниці, для збільшення зворотного зв’язку застосований підвищувальний трансформатор – обмотка / містить більше число витків в порівнянні з обмоткою / /. Коливання генератора прослуховують через головний телефон BF1.

Кнопковий вимикач SB1 необхідний не просто для подачі напруги живлення на генератор, а для отримання початкового імпульсу струму після підключення висновків транзистора до гнізд пробника. Це викликано тим, що при перевірці деяких транзисторів з великою напругою відсічення генератор запускається тільки в разі зазначеного способу подачі живлення (з більшістю ж транзисторів генератор починає працювати навіть у випадку підключення висновків при замкнутих висновках кнопкового вимикача, тобто при постійно поданому на гнізда XS1-XS3 напрузі живлення).

Перемикачем SA1 встановлюють потрібну полярність живлення транзистора в залежності від структури його каналу (канал n-або р-типу).

Трансформатор Т1 – узгоджувальний від будь-якого малогабаритного транзисторного радіоприймача. Його можна намотати самим на магнітопроводі з пермаллоя перетином 18 … 30 мм2. Обмотка / / (її намотують першої) повинна містити 700 витків дроту ПЕВ-1 0,06 з відведенням від середини, а обмотка / – 2500 витків такого ж дроту. Конденсатор – будь-якого типу, джерело живлення – два елементи 316, з’єднані послідовно. Головний телефон BF1 – малогабаритний, наприклад, типів ТМ-2, ТМ-3 або капсуль ТА-56М. Кнопковий вимикач і перемикач – будь-якої конструкції. Деталей в пробники небагато, їх неважко розмістити в корпусі невеликих габаритів.

За допомогою цього пробника перевірялися транзистори серій КП103, КПС104, КП302, КПЗОЗ, КП305, КП307, КП313, КП350 (затвори підключають по черзі). Крім того, успішно контролювалася працездатність біполярних транзисторів серій МП37-МП42, П213-П217. В цьому випадку до гнізда XS1 підключався висновок колектора, до гнізда XS2 – висновок бази, до гнізда XS3 – висновок емітера, а перемикач встановлювався в положення «р» для транзистора структури р-п-р або в положення «п», якщо транзистор структури п-р-п.

Можливо, при підключенні до пробник справних транзисторів звуку в телефоні не буде. Значить, не дотримана фазування включення трансформатора. Потрібно поміняти місцями висновки обмотки /.

Журнал «Радіо», 1968, № 6, с. 34

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)