Визначати відповідні кінці жив багатожильного кабелю («прозвання-вать» кабель) при його монтажі зручно за допомогою пробника, схема якого показана на малюнку. Пробник складається з планки У1 до встановлених на ній діодами і затискачами, до яких приєднують оболонку і жили кабелю на дальньому його кінці, і індикатора У2, наявного на ближньому кінці.

Число затискачів на планці може бути будь-яким, але не менше ніж n + 1, де n – число жил кабелю. Число діодів одно n. Діоди включені послідовної ланцюжком попарно-зустрічно. Індикатором може служити будь генератор НЧ, навантажений головними телефонами. Сигнальні висновки А і Б індикатора оснащують затискачами «крокодил» (або їм подібними).

Принцип роботи пробника заснований на односторонній провідності діодів. Сигнальний висновок А індикатора приєднують до оболонки кабелю (див. малюнок) і, торкаючись черзі висновком Б жил кабелю на ближньому кінці, знаходять ту, дотику до якої викликає сигнал індикатора (звук в телефоні Тф1). Цією жилі присвоюють номер 1 (на дальньому кінці вона приєднана до затискача «1»).

Далі висновок Б зміцнюють на жилі 1, а висновок А відключають від оболонки і, торкаючись ним по черзі інших жив аналогічно знаходять жилу 2. Потім виведення залишають на жилі 2, а висновок Б знімають з жили 1, і їм виявляють жилу 3. Таким чином визначають всі жили кабелю.

Якщо кабель не має провідної оболонки (або контрольної жили), затиск «0» планки У1 і виведення А індикатора У2 надійно заземлюють. Подальший порядок роботи з пробником залишається колишнім. Індикатором може служити також стрілочний прилад, лампа розжарювання або дзвінок, включені послідовно з батареєю харчування.

У пробники можуть бути використані будь діоди з допустимим зворотною напругою, великим напруги, що надходить від індикатора У2. Струм, що протікає через діоди, не повинен перевищувати гранично допустимого для них.

Журнал «Радіо», 1976, № 12, с.26

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)