Петров Б. М., Хрипков А. Н. Таганрозький державний радіотехнічний університет ТРТУ пер. Некрасовский, д.44, МСП-17А, Таганрог, – 347928, Росія Тел.: +7 (344) 371733; e-mail: «prof. Petrov »airpu@tsure.ru

-1,0

наведено на

Анотація – Розглянуто рішення нелінійної граничної задачі розсіювання бігармоніческого електромагнітного поля на металевому кулі, покритому шаром нелінійного речовини. Використано нелінійні матеріальні рівняння речовини, що подаються у вигляді рядів Тейлора.

I. Вступ

При вирішенні ряду задач електромагнітної сумісності і в зв’язку з розвитком засобів нелінійної радіолокації необхідно аналізувати електродинамічними методами нелінійні ефекти, що виникають при впливі падаючого електромагнітного (ЕМ) поля на об’єкти з нелінійними властивостями. Аналіз цих ефектів може бути здійснено на основі рішення граничних задач з нелінійними крайовими умовами [1].

II. Основна частина

Рис. 1. Залежності ІНЕПР кулі на комбінаційних частотах а), Ь) і частотних гармоніках с)

Поставлено гранична задача розсіювання бігармоніческого ЕМ поля паралельної або нормальної поляризацій на металевому кулі, покритому шаром нелінійного по електричному полю речовини, вольтамперная характеристика (ВАХ) якого задана. Обгрунтовано постановка нелінійних граничних умов на поверхні кулі: на основі результатів рішення відповідної граничної задачі для площині показано, що кожна просторова гармоніка в разі кулі повинна бути представлена ​​узагальненим рядом Фур’є в тимчасовій області (набором комбінаційних складових векторів поля). Всередині шару речовини все комбінаційні складові векторів напруженостей ЕМ полів взаємодіють між собою відповідно до заданої ВАХ [2].

Рішення нелінійного рівняння Гельмгольца всередині шару розглянуто в наближенні заданого поля. При цьому визначення коефіцієнтів розкладів ЕМ поля всередині і поза шару зведено до вирішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь (СНАУ).

Для вирішення СНАУ застосований метод Бройда

[3]. Виконані розрахунки спектральних складових ЕМ поля розсіювання при стандартних поляризаціях падаючого поля при повному і частковому поляризаційних прийомах.

Розраховані діаграми розсіювання на частотах падаючого поля і на комбінаційних частотах на основній та паразитної поляризаціях. Властивості речовини кулі при цьому визначалися ВАХ, відповідної статичної ВАХ напівпровідникового змішувального діода типу 3A312AP. Відносна діелектрична проникність речовини ех = 4.4 .

Приклад результатів розрахунку інтегральних нелінійних ефективних поверхонь розсіювання (ІНЕПР) кулі радіуса а = 50лш при порушенні його полем зі спектральними складовими на частотах /10= ЗГТц та /01 = 400МГц при різних

товщинах шару речовини і різних амплітудах

напруженостей падаючого поля рис. 1.

Рис. 1. Частотні залежності модуля коефіцієнта віддзеркалення від межі розділу середовищ.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»