Трубін А. А.

Інститут Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ” Київ, Україна Тел.: (38044) 4411131; e-mail: trubin@i.com.ua

Анотація – Розглядається задача розсіювання електромагнітної хвилі від випромінюючої апертури на системі пов’язаних високодобротних діелектричних резонаторів (ДР), розташованих у відкритому просторі. Наводяться загальні співвідношення, необхідні для розрахунку амплітуд пов’язаних коливань, а також вирази для поля розсіювання в хвильової зоні системи резонаторів. Розвинута модель дозволяє знаходити аналітичні вирази для поля віл-нової зони, випромінюване системою пов’язаних діелектричних резонаторів. Отримані співвідношення зручні для викорис-тання при розробці обчислювальних засобів моделі-вання резонансних діелектричних антен мікрохвильового-нового і оптичного діапазонів довжин хвиль.

I. Вступ

Застосування систем пов’язаних ДР в антенах, поряд зі зменшенням дисипативних втрат на високих частотах, досить просто дозволяє реалізовувати і частотно виборчі характеристики вхідних пристроїв. Разом з тим, розрахунок діаграм спрямованості таких антен, виконуючи-ваних, як правило, з використанням великої кількості резонаторів, досить складний зважаючи відомих труднощів вирішення складних крайових задач для відкритих діелектричних багатозв’язних структур. У цьому звіті пропонується метод розрахунку поля хвильової зони багатоланкової антени, що складається з великого числа ДР, заснований на використанні теорії збурень.

II. Основна частина

рассмотриваются многозвенная антена, що представляє собою систему, що складається з пов’язаних між собою N ДР, попередньо

налаштованих на одну частоту <