Література: [Л.2], с 230-232

[Л.4], с 109-113

При аналізі сигналів з дискретною кутовою модуляцією зручно в якості модулюючого сигналу

Спектр містить дві бічні смуги, розташовані симетрично щодо частоти несучого коливання. У свою чергу, кожна з бічних смуг складається з двох бічних подполос, розташованих симетрично щодо частот і . У кожній бічній подполосе розташовуються спектральні складові на частотах і .

Очевидно, як і при безперервній ЧС спектр сигналів з дискретною частотною модуляцією набагато ширше спектра сигналів з дискретною амплітудною модуляцією.

Якщо взяти до уваги, що більша частина потужності зосереджена в бічних складових на частотах і , Як зазначалося в підрозділі 4.41, то практична ширина спектра в розглянутому випадку дорівнює

.

Якщо до того ж врахувати (4.45), то можна отримати

.

При практична ширина спектра складе

,

або

.

Незважаючи на значну ширину спектра сигнали з дискретною частотною модуляцією знайшли широке застосування у практичній радіотехніці.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.