Література: [Л.2], с 70-73

[Л.3], с 190-197

Перейдемо тепер до розгляду спектра дискретного сигналу. Очевидно, відповідно до викладеного вище властивістю симетрії перетворення Фур’є слід очікувати періодичного характеру спектральної функції дискретного сигналу.

Отже, дискретний сигнал

Рис. 3.5

Розташування окремих складових періодичної функції спектра дискретного сигналу на осі частот залежить від значення частоти дискретизації . На рис. 3.5, г і на рис. 3.6, а, б зображені відповідно функції дискретного сигналу при частотах дискретизації (Або ), (Або ) І (Або ). З цих малюнків випливає, що при частоті дискретизації, меншою ніж частота, яка визначається межею Найквіста, копії спектра вихідного безперервного сигналу перекриваються, тобто має місце явище накладення спектрів. Це призводить до спотворення вихідного сигналу при його відновленні. Таким чином, і спектральний аналіз дискретного сигналу узгоджується з висновками теореми Котельникова.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.