Випробувач транзисторів є одним з тих вимірювальних приладів, потреба в яких радіоаматор відчуває буквально з перших кроків. Значний розкид параметрів транзисторів обумовлює необхідність їх перевірки до установки в конструюються пристрій. Зазвичай достатньо знати два основні параметри: статичний коефіцієнт передачі струму I3CT в схемі з загальним емітером (він дозволяє оцінити підсилювальні властивості транзистора) і зворотний струм колекторного переходу IK0 (За його величиною судять про якість транзистора). Описуваний нижче прилад розрахований на вимір саме цих параметрів.

Рис. 1

Як відомо, коефіцієнт Scr в значній мірі залежить від режиму вимірів і, в першу чергу, від струму емітера або близького йому за значенням струму колектора.

Більшість же описаних в радіоаматорського літературі випробувачів транзисторів розраховано на вимірювання цього параметра при фіксованому струмі бази (50 або 100 мкА). При цьому чим більше коефіцієнт ВСТ, Тим більшим виходить і колекторний струм. Іншими словами, результати вимірювань цього параметра виявляються непорівнянними, так як вимірювання проводяться в різних режимах [1].

На відміну від цих приладів описуваний випробувач розрахований на вимір статичного коефіцієнта передачі струму при стабілізованих токах емітера. Це дозволяє оцінити підсилювальні властивості транзистора в режимі, близькому до робочого (тобто при струмі через транзистор в реальному пристрої).

Спрощена схема вимірювання коефіцієнта ВСТ показана на рис. 1, а. Як видно зі схеми, випробуваний транзистор разом з елементами випробувача утворює стабілізатор струму. Напруга на базу транзистора подається зі стабілітронаД, а в його емітерний (Колекторної) ланцюга тече струм, практично не залежить від змін напруги джерела живлення. Цей струм легко розрахувати за формулою

Рис. 6

Шкалу для вимірювання коефіцієнта ВСТ розраховують за формулою

® ст = U/tb>

де!Е – Струм емітера, що відповідає обраному режиму виміру, мА; IE – Струм, відрахований за шкалою стрілочного приладу в ланцюзі бази перевіряється транзистора, мА.

Розрахунок зручно зробити при струмі емітера, що дорівнює 1 мА. Отримані таким чином значення коефіцієнта Вст вносять в таблицю (її можна розташувати на заглушку основного блоку комплексу), якою і користуються при роботі з приладом. Слід лише пам’ятати, що при токах емітера, рівних 2, 5 і 10 мА, значення Встав з таблиці необхідно множити на 2.

Випробування транзистора починають з вимірювання зворотного потоку колекторного переходу. Встановивши перемикач В1 у положення, відповідне структурі транзистора, 82 – в положення «/до», А ВЗ – в положення« 1 »або« 2 »натискають кнопкуКн 1 і відраховують ток /до за шкалою мікроамп ерметра.

Після цього перемикач 82 переводять в положення «Встав» і, вибравши ток емітера перемикачем ВЗ, знову натискають кнопку. Відрахувавши число поділок на шкалі м і к р о а м п е р м е т р а, визначають за таблиці відповідне йому значення коефіцієнта В ^ –

Журнал «Радіо», 1976, № 11, с.52

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)