При розробці цього при б ора-приставні в к і до Автометрія не ставилося завдання досягнення високої точності або абсолютної повноти про вірять ха рактер с – тик того чи іншого напівпровідникового приладу. На думку автора, такий підхід призвів би до невиправданого ускладнення приладу. Пропонована увазі радіоаматорів приставка служить ілюстрацією того, наскільки широко число параметрів самих різних напівпровідникових приладів, яке можна виміряти за допомогою авометра, не використовуючи ніяких активних елементів і зовнішніх джерел живлення.

Випробувач дозволяє знімати вольтамперні характеристики діодів, в тому числі фото-, світло-, тунельних і звернених, в інтервалах напруги 0 … 4.5 В і струму 1 мкА., .0,5 А.

У біполярних транзисторів будь-якої структури за допомогою приставки можна виміряти зворотний струм колекторного переходу 1КБ0, Струми бази 1Б і колектора!до (За їх значенням розраховують статичний коефіцієнт передачі струму Ь21Е), Напруги емітер-база UB3 і колектор-емітер UK3

При перевірці польових транзисторів передбачено вимір струму стоку /з (У тому числі початкового! Сначов) і напруги затвор – витік ізі (у тому числі відсічення Uзи отс) ■ Оскільки в авометра немає і ности, в режимі вимірювання параметра Щи отс на минув транзистора подають позитивне напруга, а затвор з’єднують із загальним проводом (саме таким способом створюють необхідну напругу зміщення на затворі під многіхуст-ройства). При знятті сто до-затворних характеристик транзисторів з ізольованим затвором необхідно робити два види вимірювань: окремо для позитивних і негативних напруг Щи.

Крім того, приставка дозволяє виміряти струм через малопотужний тріністор у відкритому і закритому станах, струм через керуючий перехід і напруга на ньому, що відкривають тріністор при напрузі на аноді 4,5 В, а також межбазо-вий струм і напруга на емітер одноперехідному го транзистора. За допомогою випробувача неважко підібрати пари транзисторів по напрузі емітер-база або статичному коефіцієнту передачі струму Ь, Світлодіоди по яскравості світіння і т. д.

Рис 1

Принципова схема випробувача наведена на рис. 1. Його основа – кнопковий перемикач S32-SB6, перші п’ять кнопок якого – з залежною фіксацією, а остання – з незалежною. Розетки XS1, XS2 призначені для з’єднання з авометром (в залежності від структури біполярного транзистора і типу каналу польового), XS3 – для під’єднання випробуваного напівпровідникового приладу. Роботу приставки зручно розглянути на приватних схемах вимірювання окремих параметрів.

Рис. 3

Схема вимірювання зворотного потоку колекторного переходу /КБО транзистора структури npn (з авометром з’єднана розетка XS1, натиснута кнопка SB1) показана на рис. 2.

Вимірювальна ланцюг складається з батареї живлення авометра GB, мікроамперметра РА і резистора R5, що обмежує струм через нього у випадку, якщо перевіряється перехід пробитий. При натиснутій кнопці SB1 вимірюють також зворотні струми діодів, р-n переходів полевихтранзі сторі, струми витоку конденсаторів, знімають світлові характеристики фотодіодів.

При вимірюванні струму бази (натиснута кнопка SB2) схема випробувача виглядає, як показано на рис. 3. Змінним резистором АЗ задають струм бази грубо, резистором R4 точно. Резистор R2 обмежує споживаний від батареї GB струм, наприклад, у випадку перевірки транзистора з пробитим ділянкою емітер – кол лектор. Вимірювання починають при повністю введених опорах обох змінних резисторів (їх движки – в нижніх – за схемою – положеннях). Встановивши потрібний струм бази, авометр перемикають в режим вимірювання постійної напруги, а в приставці натискають на кнопку SB4 («UB3»). При цьому авометр (вірніше – вольтметр) підключається паралельно гнізд «Е» і «Б», а замість міліамперметра РА в ланцюг бази включається його еквівалент – резистор R1.

Аналогічно вимірюють прямий струм через р-n перехід і напруга на ньому у різних діодів і тринисторов.

Рис 5

Колекторний струм вимірюють за схемою, наведеною на рис. 4 (у випробувача натиснута кнопка SB3). Як видно, авометр в цьому випадку перемикається в ланцюг гнізда «К», а в ланцюзі гнізда «Б», як і при вимірюванні напруги на р-n переході, залишається включеним резистор R1. Виміряне значення колекторного струму /до ділять на встановлений раніше ток бази /Б і отримують статичний коефіцієнт передачі h213 (Для зручності обчислень струм бази рекомендується встановлювати рівним 0,1;

1 або 10 мА). Якщо необхідно виміряти напругу між колектором і емітером транзистора або анодом і катодом тріністора, авометр переводять в режим вольтметра і натискають на кнопку SB5. Замість міліамперметра РА в цьому випадку включається резистор R2.

Польові і одноперехідні транзистори відчувають при натиснутій кнопці SB6. Схема вимірювання їх параметрів (рис. 5) відрізняється від розглянутих вище тим, що на гнізді «Б» розетки XS3 задається не струм, а напруга, знімається з движка змінного резистора R4.

При натиснутій кнопці SB3 («/до, /з») В нижньому положенні движка міліамперметр РА покаже початковий струм стоку /з поч польового транзистора або межбазовий ток одноперехідного транзистора в закритому стані (висновок емітера останнього підключають до гнізда «Б», а висновки баз 1 і 2 – відповідно до гнізд «Е» і «К»). Указується в паспортних даних одноперехідного транзистора параметр межбазовое опір обчислюють шляхом ділення напруги батареї GB на межбазовий струм.

У певному положенні переміщуваного вгору (рис. 5) движка змінного резистора R4 струм стоку польового транзистора стає рівним 0 (на самому нижньому межі вимірювання авометра). Якщо тепер натиснути на кнопку SB4, то авометр, перемикання в режим вольтметра (PU1), покаже напругу відсічення USMi ОТС. Зробивши кілька проміжних вимірювань, неважко побудувати сток-затворну характеристику і похідну від неї – залежність крутизни S від струму стоку. Якщо транзистор з ізольованим затвором, вимірювання продовжують і в області позитивних напруг, для чого висновки затвора та витоку міняють місцями. Підкладку таких транзисторів завжди необхідно приєднувати до гнізда «Е».

При перевірці одноперехідного транзисторів слід пам’ятати, що до деякої напруги на емітер струм через транзистор (натиснута кнопка SB3) залишається незмінним, а потім різко зростає. Відкриває напругу іе. (Вимірюють при натиснутій кнопці SB4), як відомо, залежить від напруги живлення, тому в довідниках приводиться інший параметр – коефіцієнт передачі г | – Його розраховують за формулою

Розетки XS1, XS2 (ОНЦ-ВГ-4-5/16-р) встановлені в торцевих стінках підстави корпусу, перемикачі SB1-SB6 (П2К, 5 кнопок із залежною фіксацією, 1 – з незалежною) приклеєний контактами до його нижній стінці (Контакти вкорочені до

1,5 мм і занурені в шар епоксидного клею, нанесеного на цю стінку в місці їх розташування). Контакти з іншого боку перемикачів вкорочені до 3 мм. Резистори R1, R2, R5 (МЛТ) припаяні безпосередньо до них (при пайку необхідно стежити за тим, щоб каніфоль не проникла всередину перемикачів). Змінні резистори RЗ, R4 (СПЗ-4АМ) і розетка XS3 (її конструкція може бути будь-який) змонтовані на кришці висотою 15 мм. Для з’єднання з авометром використовують чотирьохпровідний кабель, виготовлений для мікровольтметр.

На закінчення кілька слів про роботу з випробувачем. Перш ніж під’єднати той чи інший напівпровідниковий прилад до гнізд розетки XS3, відключіть приставку від авометра. Не переводьте випробувач в режим виміру напруги (кнопки SB4, SB5), поки не переведіть авометр в режим вольтметра. Перевіряючи транзистор з ізольованим затвором, вживайте заходів обережності, зокрема знімайте перемичку, замикаючу його висновки; тільки після приєднання їх до відповідних гнізд розетки XS3.

Від редакції. Статичний коефіцієнт передачі струму h213 помітно залежить від струму емітера, тому вимірювати цей параметр біполярного транзистора слід при тому струмі, який буде в розробляється або повторюваний пристрої.

Для зручності роботи з приставкою в ланцюг харчування доцільно ввести кнопковий вимикач, нефіксіруемий в натиснутому положенні. Це позбавить від необхідності кожного разу маніпулювати кабелем, що з’єднує її з авометром.

Журнал «Радіо», 1985, № 7, с.43

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)