Пристрій, схема якого наведена на малюнку, дозволяє вимірювати статичні параметри різних напівпровідникових приладів – діодів, біполярних і польових транзисторів, тиристорів і так далі, а також логічних інтегральних мікросхем. Випробувач складається з набору шунтів і додаткових резисторів, мікроамперметра, джерела живлення і перемикачів.

За допомогою перемикачів B3 і B4 вибирають полярність включення мікроамперметра ІП1. Полярність джерела живлення вихідний (колекторної або стокової) ланцюга перевіряється приладу змінюють перемикачем В2, а вхідний ланцюга (ланцюги бази або затвора) – перемикачем В5. При перевірці біполярних транзисторів або польових з індукованим каналом полярність вхідного ланцюга та ж, що й вихідний, а для польових транзисторів з вбудованим каналом полярність ланцюга затвора протилежна полярності ланцюга стоку.

Перемикачі В7-В10 служать для підключення мікроамперметра до ланцюга, в якій проводиться вимірювання. При замиканні середніх і нижніх контактів перемикача В7 мікроамперметр з послідовно включеними додатковими резисторами R16-R24 вимірює напругу в вихідний ланцюга. Для живлення вихідних ланцюгів можна використовувати або внутрішнє джерело (батареї Б7 або Б2) з регулятором напруги (змінний резистор R7), або зовнішній (підключається до затискачів КЛ1 і Кл2). Максимальна величина вимірюваного напруги (при зовнішньому джерелі живлення) становить 250 В.

При натиснутому кнопковому перемикачі В8 виробляють вимір струму в вихідний ланцюга. Межа вимірювань вибирається перемикачем B11. При використанні внутрішньої батареї максимальний струм не повинен перевищувати 500 мД.

Напруга у вхідному ланцюзі вимірюють микроамперметром ІП1 з додатковими резисторами R16-R24. Комутацію виробляють перемикачами В9 і В13 (перемикач В14 в положенні «іБ, U3»).

У нижньому, за схемою, положенні перемикача В10 перемикачем В14 грубо встановлюють величину базового струму. Плавне зміна базового струму про-

водять змінним резистором R2. У трьох нижніх, за схемою, положеннях перемикача B14 вимірюють струм затвора польових транзисторів. Для живлення вхідного ланцюга можна використовувати або внутрішнє джерело (Батареї Б1 або Б2), або зовнішній, підключається до затискачів Кл2 і КЛЗ.

Резистори R4 і R5 служать для збереження ланцюга струму при відключенні мікроамперметра від вимірюваної ланцюга на межі 50 мкА. Для запобігання генерації транзисторів паралельно затискачів Кл4-Кл6 включені конденсатори С1 і С2.

В випробувача використаний мікроамперметр М1690А зі струмом повного відхилення 50 мкА і опором рамки 1 кОм. Можна застосувати прилад та іншого типу (з струмом повного відхилення 50 мкА), але опір рамки не повинно перевищувати 2 кОм. Резистор R3 вибирають з умови, щоб його опір в сумі з опором рамки становило 2 кОм. Це буде відповідати напрузі повного відхилення 100 мВ. Перемикачі B1-B10 – П2К (B1 і В6 з самофіксацію, В2-В5 і В7-B10 з взаємної фіксацією) B11 і В14 – 11П2НПМ, B12 і B13 – МПН-1.

При відсутності зазначених типів перемикачів можна використовувати тумблери ТЗ (B1-B10), кнопки КМ-2-1 (В7-В10), стандартні галетним перемикачі (B11-B14). Якщо як перемикача В14 застосувати галетним перемикач з гетінаксових платами, то не можна буде виміряти струм затвора польових транзисторів.

Опору резисторів R6-R24, ■ R32t R36-R40 не повинні відрізнятися від зображених на схемі більше, ніж на 1%. В якості інших резисторів можна використовувати резистори / класу точності.

Випробувач змонтований в алюмінієвому корпусі розмірами 130x195x60 мм. Всі перемикачі, постійні резистори й затиски встановлені на платі розмірами 125×78 мм, виконаної з фольгованого склотекстоліти товщиною

2 мм. Фольга, використовувана в якості загального проводу, навколо місць кріплення затискачів КЛ1, КЛЗ, Кл4, Клб видаляється.

Після закінчення монтажу плату з деталями встановлюють в корпус, в якому зроблені отвори для органів управління.

Резистори R1 і R2 (ППЗ-40) встановлені на бічних стінках корпусу, а батареї Б1 і Б2 (3336Л) – на платі з склотекстоліти, укріпленої на затискачах мікроамперметра.

ВИМІР ПАРАМЕТРІВ ДІОДІВ

Прилад дозволяє вимірювати зворотний струм діодів і падіння напруги на них при заданому прямому струмі.

Анод діода підключають до затискача Кл4, а катод – до затискача Кл5. Для вимірювання зворотного потоку натискають кнопки В2 і В7. Положення перемикачів В4 і В5 може бути будь-яке. Зворотне напруга регулюють змінним резистором R1. При натиснутому кнопковому перемикачі В8 вимірюють зворотний струм діода.

При вимірі падіння напруги спочатку движок змінного резистора R1 встановлюють в нижнє, за схемою, положення, натискають кнопку В3 і В8 (В2 у вихідному положенні). Потім змінним резистором R1 встановлюють необхідний струм діода. Натиснувши кнопку В7, вимірюють падіння напруги на діоді.

ВИМІР параметри біполярних транзисторів

Прилад дозволяє вимірювати початковий і наскрізний струми колектора, статичний коефіцієнт посилення, напруга між колектором і емітером в режимі насичення і інші параметри. При вимірах перемикачі В2-В5 слід встановлювати в положення відповідають типу випробуваного приладу.

При вимірюванні початкового струму колектора движок змінного резистора R2 встановлюють в нижнє, за схемою, положення. Транзистор підключають до затискачів Кл4-Кл6. Включають харчування бази і колектора.

Перемикачем 874 вибирають один з резисторів R25-R31, через який база досліджуваного транзистора з’єднується з емітером. У положенні «іБ, U3»База безпосередньо сполучена з емітером (рис. 2, а). Напруга на колекторі регулюють змінним резистором R1 (при замкнутих нижніх і середніх, за схемою, контактах перемикача B7).

При вимірюванні наскрізного струму колектора перемикач B6 відключають, в результаті чого база виявляється «обірваної». Це вимір слід проводити при напрузі на колекторі, значно меншому, ніж максимально допустима напруга.

Рис. 2

У разі вимірювання коефіцієнта Вст натискають кнопковий перемикач В8. Регулюючи змінним резистором R2 струм бази, встановлюють струм колектора, при якому необхідно провести вимірювання (рис. 2,6). Потім натискають кнопки-ку «1б»(B10) і вимірюють струм бази.

Коефіцієнт Вст розраховують за формулою: Вст = IK / IE.

При вимірі напруги між колектором і емітером в режимі насичення движок змінного резистора R1 встановлюють в нижнє, за схемою, положення. При натиснутому перемикачі В10 змінним резистором R2 встановлюють необхідний струм бази, а при натиснутому перемикачі В8 – необхідний струм колектора. Вимірювання напруги насичення виробляють при натиснутій кнопці В7.

Прилад дозволяє вимірювати та інші параметри транзисторів, наприклад, залежність струму колектора від напруги між базою і емітером (рис. 2, в). У цьому випадку перемикач B14 встановлюють в положення «Іб, U3», Натискають кнопку В8 і встановлюють струм колектора (змінним резистором R2). Напругу іБЕ вимірюють при натиснутому кнопковому перемикачі B9.

Вимірювання зворотних струмів переходів транзисторів виробляють аналогічно виміру зворотного струму діодів.

ВИМІР ПАРАМЕТРІВ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРОВ

Прилад дозволяє вимірювати струм стоку, крутизну, напруга відсічення, струм затвора та інші параметри польових транзисторів.

Випробуваний транзистор підключають до затискачів Кл4-Кл6. Движок змінного резистора R2устанавлівают в нижнє, за схемою (рис. 1), положення. Натиснувши кнопку B8, вимірюють струм стоку 1з при нульовому напрузі на затворі (рис. 3, а). При натиснутому перемикачі B9 змінним резистором R2 встановлюють напругу U3 близько 0,2 … 0,5 В і знову вимірюють струм стоку 1С1. Крутизну S розраховують за формулою:

Рис. 6

При необхідності між виходом мікросхеми та зажимом Кл5 можна включити додатковий резистор – навантаження.

Описані вище вимірювання не вичерпують всі можливості приладу. При деяких навичках з його допомогою можна знімати найрізноманітніші характеристики, різних напівпровідникових приладів, включаючи тунельні діоди, фоторезистори, одноперехідні транзистори, стабілітрони, світлодіоди і т.д. Його також можна використовувати для вимірювання низькоомних резисторів, починаючи від 0,005 Ом і вище методом вольтметра амперметра.

При перевірці різних радіопристроїв випробувач можна використовувати як Вольтамперметр. Якщо його включити так, як показано на рис. 6, то можна вимірювати напругу живлення (натиснута кнопка В7), споживаний струм (перемикач В8 в нижньому, за схемою, положенні) і напруга в будь-якій точці випробуваного пристрою (натиснута кнопка В9). В ряді випадків в якості джерела живлення перевіряється пристрою може служити одна з батарей Б1 або Б2 (включається перемикачем В1).

Журнал «Радіо», 1975, № 6, с. 43

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)