Машінін О. В. ТОВ «БУТІС-М» Москва – 123060, Росія Тел.: (095) 196-82-80, e-mail: mashinin.butis @ ru.net

Fig. 1. The block-diagram of the channel amplifier using of high-frequency SAW-filters

Найважливішим завданням при розробці даних фільтрів було знаходження компромісу [2] між такими параметрами призначення фільтра, як внесене згасання, вибірковість, ширина смуги пропускання. Відносна ширина смуги пропускання (Af / fHOM) повинна змінюватись в широких межах для різних ТБ-каналів, при цьому вибірковість по сусідніх ТВК бажано мати максимальною.

Для реалізації необхідних параметрів досліджено три типи конструкцій: резонаторні структури поздовжньо-зв’язаного типу, двоканальні структури на основі U-образного МПО, двоканальні резонаторні структури на основі реверсивного многополоскового відгалужувачі. Вибір зроблений на користь структури першого типу. Конструкція ПАР-фільтра даного типу показана на рис.2, а експериментальні АЧХ фільтрів 8-го і 29-го ТВК – на рис. 3 і

4 відповідно.

Рис. 2. Конструкція ПАР-фільтра на основі поздовжньо-пов’язаної структури.

Fig. 2. A design of the LCRF

Випробування канальних підсилювачів на реальних об’єктах Москви і Підмосков’я показали перспективність даного рішення. Додатковим його перевагою є висока частотна вибірковість при відносно низькій вартості КУ. Крім того, дане схемотехнічне рішення дозволяє відмовитися від подвійного перетворення частоти і використовувати схему прямого посилення, а також практично повністю виключити взаємні впливу сусідніх КУ, що зменшує вартість і підвищує надійність головної станції в цілому.

130 156 1S2 JUS 23 i ЗБП МГЦ

Рис. 3. Експериментальна АЧХфільтра 8-ТВК. Fig. 3. Experimental characteristic of the 8-TVC

Puc. 4. Експериментальна АЧХ фільтра 29-TBK.

Fig. 4. Experimental characteristic of the 29-TVC

III. Висновок

В роботі досліджено спосіб фільтрації та вирівнювання сигналів телевізійних мовних каналів за допомогою високочастотних канальних фільтрів на ПАР, що є основною частиною канальних підсилювачів в складі систем колективного телевізійного прийому.

IV. Список літератури

[1] Кондратьєв С. Н “Машінін О. В., Сініцина Т. В. Син-гур Е. К. Розробка і дослідження ВЧ-вхідних фільтрів на ПАР, Ел. техніка, сер. Радіодеталі і радіокомпоненти, вип.3 (68), 1987, с.33-35.

[2] Багдасарян А. С., Єгоров Р. В., Машінін О. В., Сініцина Т. В. Канальні фільтри на ПАР та ППАВ з малим рівнем внесеного загасання для прийомних вузлів систем колективного прийому / / Тез. доповідей на н.-тех. конференції «Сучасні телевізійні технології. Стан і розвиток », Москва, 2002, стор.48-49.

APPLICATION OF SAW-FILTERS IN THE ETHEREAL TELEVISION SYSTEMS IN THE CITY CONDITIONS

Mashinin О. V.

«BUTIS-М», Ltd.

Moscow -123060, Russia Ph.: (095) 196-82-80 e-mail: mashinin. butis@ru. net

Abstract – The results of investigation and practical application of «low-loss» filters on surface acoustic waves (SAW) in ethereal collective television systems in city conditions are given. Use of the circuit of channel amplifiers in which frequency selectivity is carried out by the high-frequency SAW- filters included on an input and an output of the amplifier is analysed.

I.  Introduction

Now in Russia the rough growth of information technologies is observed. The important place in this process occupies the decision of problem of multichannel television reception in cities, settlements and individual structures, there the qualitative reception and distribution in a collective network of ten – fifteen television programs probably at performance of the following conditions:

•       Allocation of a spectrum of a signal on each received television channel;

•       Equalization of a signal level before summation and supply in a distributive network.

The given work is devoted to the solution of the problem of filtration and equalization of television channels (TVC) by means of the high-frequency channel SAW-filters being at the basic part of the channel amplifiers (CA).

II.  Main part

In this work the selectivity of CA is achieved by high- frequency low-loss SAW-filters, which are established on an the input and at the output of each amplifier. The block-diagram of construction is shown on fig. 1

The requirements to the electrical characteristics of such SAW- filters following [1]:

•       The insertion loss is no more than 1… 6 dB;

•       The nominal frequencies are from 48 MHz (1-TVC) up to 860 MHz (69-TVC);

•       The width of passbands is 8 MHz (the relative width of passbands – from 1 % up to 15 % for various TVC);

•       The selectivity on the nearest non-adjacent channel – not less than 40 dB;

•       The input and output resistance – 75 Ohm;

•       The passband variation is no more than 1,5 dB.

The major problem by development of these filters was the finding the compromise conditions [2] between such parameters as insertion attenuation, selectivity and width of the passband. The relative width of the passband should vary over a wide range for various TVC thus selectivity on next TVC must be maximal.

For realization required parameters three types of designs are investigated: longitudinally – coupled resonator filters (LCRF), SAW-filters exploiting U-shaped multistrip couplers and SAW resonator filters exploiting reversive multistrip couplers. The choice is made for the benefit of structure of the first type. The design of the given type of SAW-filter is shown on fig.

2  and experimental characteristics – on fig. 3and 4 (8-th and 29-th TVC accordingly).

III.  Conclusion

The way of the filtration and signal equalization of the television broadcasting channels by means of high-frequency channel SAW-filters is investigated in this work.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»