Література: [Л.1], стр. 364-372

[Л.2], стр. 321-330

[Л.3], стр. 274-282

Принципова схема автогенератора з трансформаторної зворотним зв’язком представлена ​​на рис. 3.4. Автогенератор являє собою резонансний підсилювач, навантаженням якого служить високодобротних коливальний контур На рис. 3.6 приведена графічна інтерпретація визначення амплітуди коливань автогенератора в стаціонарному режимі. При наведеної апроксимації ВАХ поліномом третього ступеня коефіцієнт . Тоді графік , Який визначається (3.30), являє собою монотонно убуваючу криву, починаючи з . Пряма зворотного зв’язку в цьому випадку має значення . Перетин кривої з прямою зворотного зв’язку дає значення .

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.