В журналі «Радіо», 1998, № 8, с. 62 описана мікросхема КР572ПВ5 і варіанти її використання, в тому числі і нестандартні. Тут ми наводимо короткий опис цифрового вимірювача параметрів транзисторів як приклад використання цієї мікросхеми в диференціальному включенні.

Прилад дозволяє вимірювати коефіцієнт передачі струму бази h21s в трьох діапазонах з верхніми межами 200, 2000, 20000 при струмі колектора, що встановлюється дискретно величиною 0,1; 0,3; 1 і т. д. до 300 мА. Крім того, можливо вимір зворотного струму колектора також на трьох діапазонах з верхніми межами 20,2 і 0,2 мкА, роздільна здатність на нижчому – 0,1 нА. Визначенні-ня h213 проводиться при напрузі колектор-база близько 1,5 В, а зворотного струму колекторного переходу – при 5 В.

Принцип вимірювання h213 проілюстрований на рис. 1. Перевіряється транзистор VTX включений по схемі із загальною базою. Його емітерний струм визначається відносно великим опором токозадающего резистора, встановленого в ланцюг емітера (один з резисторів R15 ~ R23), і напругою джерела живлення.

У ланцюг емітера включений також струмовимірювальні резистор (R11-R14). У ланцюзі бази в діагоналі діодного моста VD1 встановлений резистор, падіння напруги на якому пропорційно току бази (R1-R6).

Відношення напруги на резисторі в ланцюзі емітера до напруги на резисторі в ланцюзі бази пропорційно коефіцієнту передачі струму в схемі із загальним колектором, він на одиницю більше аналогічного коефіцієнта в схемі з загальним емітером. Це ставлення вимірюється АЦП на мікросхемі КР572ПВ5. Струмовимірювальні резистори підібрані такого опору, що падіння на емітерний резисторі складає близько 50 або 150 мВ, на базовому – 25 … 1500 мВ в залежності від коефіцієнта передачі струму бази h213 і діапазону. Діодний міст необхідний для того, щоб можна було перевіряти транзистори різної структури без перемикання входів U0EP АЦП. Крім того, падіння напруги на діодах моста забезпечує напругу колектор-база на зазначеному рівні 1,5 В. Напруга на вході UeX АЦП може міняти знак, тому в емітерний ланцюга діодний міст не потрібно.

При вимірюванні зворотного струму колекторного переходу 1КО між колектором і емітером перевіряється транзистора VTX прикладається напруга 5 В з дільника R7R15 (рис. 2).

Падіння напруги на струмовимірювальні резисторах R8-R10 пропорційно вимірюваному току. На вхід U0BP АЦП в цьому режимі подається напруга 100 мВ.

Роль дільника полягає не тільки в зниженні напруги, що подається на транзистор, до 5 В і обмеження струму у випадку встановлення несправного транзистора, а й у приведенні синфазного напруги на входах UeX АЦП до половини напруги живлення. Природно, що в цьому режимі можна перевіряти і зворотні струми діодів.

Рис. 3

Схема ланцюгів комутації вимірювача наведена на рис. 3. Перемикач SA1 служить для вибору струму емітера перевіряється транзистора і включення режиму вимірювання зворотного потоку колектора!КО, Перемикач SA2 визначає діапазони вимірі h213 і!КО, Положення SA3 визначається структурою транзистора. Конденсатори С1 і С2 необхідні для усунення генерації, іноді виникає при пооверке високочастотних транзисторів, СЗ усуває мережеві наведення при вимірюванні зворотного струму колекторного переходу. Ланцюжки R24C4, R25C5, R26C6, R27C7 служать для захисту входів мікросхеми КР572ПВ5 від статичної електрики.

Вимірювальна частина пристрою зібрана за схемою рис. 3 [1] (ланцюг R7C6 виключена) номінали елементів і дільник для отримання напруги 100 мВ запозичені з [2]. Частота тактового генератора – 40 кГц (R46 в [2] – 110 кОм). Загальний провід пристрої – точка з’єднання виведення 32 мікросхеми КР572ПВ5 з конденсаторами С9 і С28 в [2].

Резистори R1-R6, R8-R14 бажано підібрати з точністю не гірше 2%, в крайньому випадку можна використовувати резистори з допуском 5% без підбору. У описуваної конструкції в основному використовувалися резистори типу С2-29В потужністю 0,125 Вт Резистор R14 складено з двох паралельно з’єднаних С2-29В 1 Ом 0,125 Вт Резистори R7, R15-R23 використані типу МЛТ з допуском 5%, Р23 складений з двох послідовно з’єднаних опором 12 і 15 Ом потужністю 2 Вт Діодний міст КЦ407А може бути замінений на чотири кремнієвих діода на робочий струм не менше 100 мА. Перемикач SA1 типу П Г7-35-16П5Н, SA2 – ПГ2-11-6П6Н, SA3 – ПГ2-13-4ПЗН. На принциповій схемі дана нумерація контактів, наведена на перемикачах.

При настройці приладу бажано встановити частоту тактового генератора АЦП, рівну 40 кГц, підбором резистора R45 [1]. Для цього осцилографом синхронізованим від мережі, контролюють частоту імпульсів на виході F мікросхеми КР572ПВ5 (висновок 21). Зображення імпульсів на екрані має бути практично нерухомим при цьому їх частота становить 50 Гц. Необхідно також відкалібрувати вимірювач струму. Найпростіше встановити на движку підлаштований резистора R26 [1] щодо спільного проведення напруга 100 мВ, контролюючи його точним вольтметром з вхідним опором не менше 1 МОм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бірюков С. Застосування АЦП КР572ПВ5. – Радіо, 1998, № 8, с. 62.

2. Бірюков С. Цифровий мультімвтр. – Радіо, 1996, Nt 5, с. 32; № 6, с. 32; 1997, № 1, с. 52,

№ 3, с. 54.

Журнал «Радіо», 1998, № 12, с. 28

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)