Кононенко О. Н., Уривський Л. А. Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПП», Київ, Україна Тел. (+38-044) 546-23-71; e-mail: Leonid_mc@ukrpost.net

де Рвих, Рвх потужність на виході і вході розглянутого тракту;

а у коефіцієнти апроксимує полінома, причому ai »a2»a3.

Рис. 1 / Fig. 1

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.