Широков І. Б., Прощенко П. В. Севастопольський Національний технічний університет Севастополь, Стрілецька бухта, Студмістечко, 99053, СевНТУ, кафедра радіотехніки тел. (+38 0692), 55-000-5, факс 55-414-5 E-mail: shirokov@stel.sebastopol. иа


Анотація Запропоновано інтелектуальна супутникова система (СС) контролю положення і телеметричного аналізу стану транспортного засобу. В основі роботи системи лежить використання СС навігації GPS / ГЛОНАСС. Параметри руху і стану транспортного засобу або запам’ятовуються в flash-пемяті бортового комп’ютера, або транслюються безпосередньо до центру обробки інформації за допомогою обраного каналу зв’язку виділеного, транкінгового, стільникового або супутникового.

I. Вступ

Все зростаюче використання транспортних засобів (ТЗ) в різних сферах життя і діяльності людини висуває нові вимоги організаційного і технічного характеру. Завдання логістики, організації руху громадського транспорту, охорони і телеметричного аналізу стану ТЗ вимагають нового підходу і комплексного вирішення. З цієї причини завдання створення Універсальної багатофункціональної системи Охорони, Моніторингу і телеметричного Аналізу стану ТЗ є дуже актуальною.

В даній роботі представлена ​​система, що поєднує в собі протиугінний, супутниковий пошуковий і телеметричний комплекси, що отримала назву «SMART GLOBE».

II. Опис системи

Функціонування системи SMART GLOBE передбачає організацію центру обробки інформації та управління, назвемо його диспетчерським центром (ДЦ) і установку на контрольовані ТЗ бортового комплекту, назвемо його мобільним блоком (МБ). МБ встановлюється на ТЗ приховано. Основу МБ складає GPS / ГЛОНАСС приймач. Глобальні навігаційні системи GPS і ГЛОНАСС розроблялися на замовлення Міністерств оборони США та Росії. Системи GPS і ГЛОНАСС мають подібну архітектуру. До їх складу входять космічний сегмент, що складається з 24 супутників, мережа наземних станцій спостереження за їх роботою і призначений для користувача сегмент (GPS та / або ГЛОНАСС приймач), який за прийнятими даними від супутників обчислює своє місце розташування (широту, довготу, висоту), а також швидкість, час та інші дані. Крім цього, МБ здійснює збір інформації про стан датчиків та управління окремими узами ТЗ. Схема установки МБ показана на рис.1. Параметри руху і стан датчиків ТЗ обробляються спеціальним чином, зберігаються в flashпемяті МБ та / або передаються на ДЦ. ДЦ являє собою програмно-апаратний комплекс, призначений для вирішення завдань контролю, управління та аналізу стану ТЗ. На ДЦ прийнята інформація поміщається в базу даних, а також відображається на електронній карті місцевості. Робоче вікно оператора ДЦ представлено на рис.2. Таким чином, оператор ДЦ має можливість візуально

Рис.1. Схема установки МБ на ТЗ Fig. 1. Mobile unit installed on a vehicle

контролювати місцезнаходження контрольованих ТЗ, їх стан (за інформацією датчиків), а інформація бази даних використовується для аналізу і генерації необхідних документів.

Зона дії системи SMART GLOBE визначається тільки використовуваним каналом зв’язку для передачі телеметричної інформації. В залежності від того, який канал обраний виділений, транкінгового, стільниковий або супутниковий досягається локальна, регіональна або глобальна зона обслуговування системи. Особливістю системи SMART GLOBE є те, що вона підтримує всі перераховані канали зв’язку.

Рис. 2. Робоче вікно оператора диспетчерського центру

Fig. 2. Traffic controller’s panel

Основні можливості системи SMART GLOBE.

• Визначення місцезнаходження ТЗ, підключених до системи в будь-якій точці світу з похибкою не більше 30 метрів;

• відображення місця розташування об’єктів на електронних картах в реальному часі в багатовіконному режимі з автоматичним підбором і заміною карт по мірі пересування об’єктів;

• ідентифікація (впізнання) користувача (водія) за допомогою SMART-карти;

• Можливість установки навігаційного модуля в перевозяться вантажі, що дає можливість у разі розкрадання вантажу проконтролювати його переміщення і місцезнаходження;

• “Секретна функція” включення кабіни водія на прослуховування по команді центру;

• Робота з будь-якими GPS приймачами, що підтримують протоколи NMEA 0183 і TSIP;

• Можливість блокування подачі палива та електронних систем по команді диспетчера, не дозволяє подальший рух ТЗ;

• відновлення подій по будь-яких об’єктів і за будь-який період часу у вигляді маршрутів, автоматично відновлюваних на електронних картах (перегляд архівних записів);

При проектуванні системи SMART GLOBE використовувалися наступні принципи:

– Використання останніх моделей пристроїв, компонентів та елементів;

– Максимальну швидкодію на всіх рівнях системи;

– Використання пристроїв з найкращим співвідношенням “ціна / якість”;

– Ефективне використання частотного ресурсу системи;

– Максимальна захищеність програмного забезпечення від злому;

– Максимальна стійкість програмного забезпечення;

– Можливість заміни компонентів без шкоди для системи;

– Поступове нарощування функціональних можливостей системи;

Основні області застосування системи SMART GLOBE:

• ТРАНСПОРТ:

контроль і управління міським, маршрутним і вантажним транспортом;

контроль і керування технологічним транспортом;

перевезення цінних, шкідливих, небезпечних та великогабаритних вантажів з контролем їх стану;

• МУНІЦИПАЛЬНІ СЛУЖБИ: оптимізація роботи служб УВС аварійно-ремонтні та муніципальні служби служби швидкого реагування

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.