Становлення і розвиток в Україну електроніки НВЧ при домінуючому положенні інституту відбувалося завдяки особистій участі директора НДІ “Оріон” І. В. Звершховского. Під його керівництвом інститут упевнено вийшов на провідні позиції в області мікрохвильових технологій, позначилася чільна роль НДІ в розробці нових приладів, у здатності інституту брати участь у виконанні термінових серйозних замовлень по оснащенню відповідальних об’єктів оборонної техніки.

Багато чого в інституті створювалося вперше в державі і в світі, розробки інституту були затребувані промисловістю. Інститут брав участь у формуванні та реалізації найважливіших програм Міністерства, за ряду програм було визначено головним.

Завдяки і розробкам інституту в Україну виявилося зосереджена значна частина союзного потенціалу мікрохвильової електроніки міліметрового діапазону.

До 1991 року в Україну концентрується понад 30% союзного науково-технічного потенціалу в області мікрохвильових технологій в СРСР, і що особливо важливо, що майже 90% союзного потенціалу мікрохвильовій електроніки міліметрового діапазону.

НДІ «Оріон» мікрохвильовими приладами вніс значний вклад у розвиток військової техніки практично всіх родів військ СРСР. Зенітноракетние комплекси «С-300», протитанкові комплекси «Тунгуска», всепогодні оглядово прицільні РЛС, системи самонаведення та управління, різних літаків, системи захисту різних об’єктів, в т.ч. системи «Дрозд», «Арена», системи протидії і перешкодозахищеність багатоканальні системи зв’язку оснащені приладами, розробленими в НДІ «Оріон», приладами, яким немає альтернативи для всепогодних систем управління високоточною зброєю, без яких не обійтися в багатьох пріоритетних напрямках, так як вони визначають світовий науково-технічний рівень радіоелектронних систем.

За внесок в розвиток електронної промисловості багато вчених і інженерно-технічний персонал НДІ “Оріон” були нагороджені орденами і медалями, удостоєні звання Лауреатів Державної премії в області науки і техніки.

Серед нагороджених Перші лауреати

Among laureates                        The first laureates

НДІ “Оріон” проводив роботи по створенню медичної апаратури. Починаючи з 80-х років, на базі власних наукових досягнень, в співдружності з НДІ «Исток» (м. Москва), в інституті розроблено ряд установок для безмедикаментозної КВЧ терапії для лікування гастроентерологічних та терапевтичних захворювань. Прилади поставлялися в багато клініки та інші заклади охорони здоров’я України та країн СНД. Вперше в СРСР був створений прилад для експрес-аналізу цукру в крові для клінічного та індивідуального застосування, організовано вітчизняне виробництво необхідних індикаторних смужок. Приладами “Глюкофот” були оснащені багато клінік України та країн СНД.

На базі електровакуумних технологій під керівництвом Ракітіна С. П., Петранговского А. Н. розроблено 5 типів рентгенівських трубок в металокерамічному виконанні. Спільно з виробничим об’єднанням “Реле і автоматика” були розроблені і виготовлені детектори рентгенівського випромінювання для великого рентгенівського томографа, аналогічного створеному фірмою “Сіменс”.

Науково-технічна продукція НДІ «Оріон» з великим успіхом демонструвалася на численних вітчизняних та міжнародних виставках.

На замовлення КНР розроблено твердотільне приймально-передавальний пристрій 3 мм діапазону для вертолітного радіолокатора. У співдружності з іншими інститутами Україні та Білорусі створений і випробуваний з позитивними результатами вертолітний радіолокатор, який попереджає, завдяки високій роздільній здатності, про можливість зіткнення з проводами високовольтних ліній електропередачі. Розроблено і поставлений в КНР синтезатор частот нового покоління, розроблені і ведуться розробки ряду ЛБВ.

З 1991 року інститут включається в розробку і реалізацію конверсійних програм. Значний потенціал інституту в області мікрохвильових технологій-технологій подвійного призначення був спрямований на створення широкого спектру товарів народного споживання-телебачення, зв’язок, медична техніка, різні неконтактні датчики, в тому числі для систем охоронної сигналізації, технологічне обладнання і багато інше, що могло бути розроблено та виготовлено на діючих технологічних лініях інституту. Розроблено серію мікрохвильових датчиків швидкості, температури, тиску для нафти газопроводів, рівнеміри для апаратури різного призначення, включаючи вимірювачі рівня заповнення в агресивних сферах (Болтовец Н. С., Мальцев С. Б., Хоменко С. В.). Для систем охоронної сигналізації розроблені датчики стосовно до охорони місць поховання радіоактивно заражених об’єктів. Для радіорелейних ліній зв’язку розроблена приемопередающая апаратура в чотирьох діапазонах довжин хвиль різного призначення, включаючи багатоканальні лінії прихованої помехозащищенной зв’язку. (Мальцев С. Б., Хоменко С. В.) Для телевізійних передавальних центрів України під керівництвом Пасічник 3. Н. розроблений і організований випуск потужних НВЧ приладів (ЛБВ, клістрони).

Плідна взаємодія НДІ «Оріон» з київським НДІ «Квант-Радіолокація» дозволило

здійснити в інтересах російського замовника поставку комплексів багатодіапазонні приймальні і приймально-передавальної бортової апаратури нового покоління з поліпшеними параметрами по чутливості, швидкодії при значному виграші по вагогабаритні характеристикам.

Для наукових досліджень розроблені потужні когерентні імпульсні джерела міліметрового діапазону хвиль з високою стабільністю амплітуди і фази вихідного сигналу для спектрометрів електронного спінового луни високостабільні джерела безперервної дії на частотах до 140 ГГц для спектрометрів на основі електронного парамагнітного резонансу, багатоканальні приймальні пристрої для вимірювання розподілу температури в активних зонах ядерних установок.

В НДІ “Оріон” збережена наукова школа, кадри фахівців і виробничників високого рівня, унікальна виробничо-технологічна база арсенід-галієвих і кремнієвих технологій, виробничо-технологічна база для розробки і промислового випуску електровакуумних НВЧ приладів. В області створення широкої номенклатури електровакуумних і напівпровідникових приладів НВЧ пріоритет Україні не втрачено.

НДІ «Оріон» і раніше займає провідне становище в Україні в галузі створення перспективних СВЧ електровакуумних і напівпровідникових електронних приладів.

RESEARCH INSTITUTE “ORION” HAS MORE THAT 40 YEARS EXPERIENCE IN THE FIELD OF MICROWAVE AND MILLIMETER-WAVE TECHNOLOGY

Poygina М. I., Pasechnik Z. F., Tsvirko Yu. A., Karushkin N. F., Mal’tsev S. B.

Since that time, it has continuously broadened its product line while supplying high technology components for government and commercial application.

“Orion” facilities currently include a modern CAD system for computer aided design; microelectronics assembly area; semiconductor integral circuit processing facility. The space of semiconductor and microwave tube facility is subdivided into several areas for specific technological processes that include final fabrication and testing.

Microwave tube facility enables “Orion” to develop and fabricate microwave and millimeter wave medium power TWT and clystrons. The variety of C.W. and pulsed, narrow band and wide band TWT are developed for the frequency bands up to 40 GHz.

Semiconductor facility enables “Orion” to fabricate PIN diodes, Shottky, Gunn and IMPATT diodes for production of microwave and millimeter wave components. Microwave component products for the frequencies from 10 to 200 GHz includes C.W. cavity stabilized Gunn and IMPATT oscillators,

C.       W. voltage controlled oscillators, YIG-tuned Gunn sources, Pulsed IMPATT sources and frequency multipliers, pulsed injection locked amplifiers, C.W. and pulsed IMPATT noise sources, high speed PIN switchers and modulators, voltage controlled variable attenuators.

Microwave systems on the basis of such components perform critical functions ranging from communication, radiometry, and spectroscopy to radar, remote sensing and physical measurements.

This “Orion” capability is the key to success of several strategic commercial and military products.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВЕРХМАЛОШУМЯЩЕГО ПРИЙОМУ В УКРАЇНУ І ВАТ «САТУРН» У КИЄВІ

Чміль В. М., скриньок К. С., Політіхін А. І., Муськін Ю. Н. ВАТ НВП «Сатурн», проспект 50 років Жовтня 25, Київ, 03148, Україна Тел.: (044) 477-93 – 72

На початку 60-х років минулого століття в СРСР на основі досягнень в дослідженні космічного простору почався бурхливий розвиток систем далекого космічного зв’язку, телевізійного мовлення через штучні супутники Землі, радіоастрономії, новітніх видів і систем озброєння. Звідси виникла гостра необхідність розробки і виробництва сверхвисокочувствітельних (малошумящих) приймально-підсилювальних систем і пристроїв різного призначення, що працюють в надвисокочастотному (НВЧ) діапазоні радіохвиль, найбільш придатному для вирішення цих завдань.

35 років тому Постановою РМ СРСР в структурі Міністерства електронної промисловості був створений НДІ КЕ, пізніше перейменоване в НВО «Сатурн», основною науково-технічної завданням якого було створення сверхмалошумящіх прийомних систем різного призначення. Директором був призначений талановитий вчений і організатор доктор технічних наук В. Н. Алфєєв, який раніше очолював відділ сверхмалошумящіх систем ЦНИИС МО. На першому етапі існування НДІ КЕ йому були поставлені такі основні завдання:

1. Дослідження з низькотемпературної електроніки твердого тіла. Розробка нових низькотемпературних матеріалів і технології їх виробництва.

2. Розробка і впровадження кріоелектронних приладів та інтегральних твердотільних кріоелектронних модулів в оборонну техніку, народне господарство та наукове приладобудування.

3. Створення високоефективних електронних і газових микрокриогенной елементів, що забезпечують глибоке охолодження електронних приладів і безперервне підтримання їх в охолодженому стані.

4. Координація робіт по кріогенної електроніки і технічне прогнозування її основних напрямків.

Першою серйозною перевіркою науково-технічного потенціалу молодого колективу стала масштабна програма з розробки сверхмалошумящіх приймальних систем на основі охолоджуваних до рівня 15К широкосмугових підсилювачів з параметрами, що не поступаються кращим зарубіжним аналогам.

За підтримки Міністра електронної промисловості СРСР А. І. Шокіна через Постанова уряду створюється досить широка кооперація підприємств різних галузей промисловості по створенню нових сучасних комплектуючих елементів, микрокриогенной систем, вимірювального і технологічного устаткування.

Виконання цієї програми дозволило створити не тільки базову конструкцію сверхмалошумящіх прийомних комплексів і організувати їх випуск, а й дало потужний імпульс у розвитку напівпровідникової електроніки, феритових приладів, вимірювальної техніки, микрокриогенной техніці і ряду інших напрямків, пов’язаних з електронікою СВЧ.

Враховуючи досвід по успішному створенню кріоелектронної малошумливий системи «Експонат», кількість таких урядових завдань НДІ «Сатурн» з кожним роком зростала. Це роботи «Ефект» (гл. конструктор Скриньок К. С.), «Ескадра-1» (гл. конструктор Ярін Н. В.).

В середині 70 років в інституті, під керівництвом одного з провідних фахівців в області СВЧ електроніки Гассанова Л. Г., який змінив на посаді першого директора В. Н. Алфєєва, починають активно розвиватися арсенід-галієвих технології. Створюються базові планарно-Епітаксиальна технологія і технологія іонного легування. Проводяться роботи по формуванню субмікронних елементів конструкції приладів, для чого розвивалися технології електронно-променевої літографії, що дозволило створити прилади з мінімальними розмірами 0.25-0.3 мкм. Пізніше створюються гетероепітаксіальние структури на матеріалах групи АЗВ5 на базі молекулярнолучевой і МОС-гібридної технології.

У 80-х роках стала бурхливо розвиватися транзисторна СВЧ тематика. СВЧ транзисторні підсилювачі стали витісняти складні в експлуатації параметричні підсилювачі, не поступаючись їм ні за параметрами, ні за надійністю.

У НВО «Сатурн» було проведено ряд науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці транзисторів в різних діапазонах СВЧ (відділ Босого В. І.) та транзисторних підсилювачів під шифром «Дюйм» в лабораторії Дворнікова В. І. та під його керівництвом.

В кінці 80-х років з’явився особливий тип СВЧтранзісторов з високою рухливістю електронів, так званий НЕМТ-транзистор, шумові характеристики якого можна було суттєво покращити при захолажіваніі його до кріогенних температур.

Поступово в розробках НДВ-1 лідируюче положення зайняли вироби з використанням транзисторних підсилювачів і пристроїв перетворення сигналу. Під керівництвом головного конструктора Сундучкова К.С. були розроблені вироби «Елга», «Еллін», «Елемент» для систем військового зв’язку «Кристал» і «Злива». Ці вироби випускалися досить великими серіями на Київському заводі.

У лабораторії Романенко Ю.Н. було розроблено революційний на той час продукт «Ескалатор» для систем супутникового телебачення, яке замінило у виробництві виріб «Обиход-3», а в 1987-88 рр.. вироби «Опора» і «Ескарп» на зміну вже застарілих на той час виробів «Обиход-1». У цій же лабораторії поступово зосередилися (до 1989 р.) розробки радіорелейних комплексів.

Оригінальна розробка малогабаритної радіорелейного станції «Еврика-ТВ» була виконана в лабораторії Наритніка Т.Н. Діаметр параболічної антени 40 см, маса приймача не більше 0.6 кг. Станція могла забезпечити створення лінії для передачі репортажних телевізійних сигналів з довжиною прольоту 25 км.

Лабораторія Ярина Н. В. входила до складу НДВ-1. Найбільш серйозною роботою цієї лабораторії була НДР, а потім ОКР «Ескадра». Н. В. Ярину вдалося створити працездатний творчий професійний колектив, який успішно виконав складні розробки виробів «Обітниця», «Обертон», «Діагональ-1», «Діагональ-2» з термоелектронним охолодженням і стабілізацією температури вузлів.

У 1982 р. ОКЛ-470 став називатися науково-дослідним відділом (НДВ-5).

У 1980 році відділу Лебедя В.І. була доручена науково-дослідна робота під шифром «Ескадрон-ТРУ», яка через рік завершилася створенням ряду приймальних пристроїв на базі охолоджуваних транзисторних підсилювачів в діапазоні частот від 1.5 ГГц до 37.5 ГГц, шумові характеристики яких не поступалися шумових характеристиках охолоджуваних параметричних підсилювачів. Новостворене виріб було виготовлено та впроваджено на найважливіших об’єктах в самих різних місцях Союзу і за кордоном (два об’єкти на Кубі) 38 комплектів вироби «Ескадрон».

Завершення 1972 ознаменувався епохальним для «Сатурна» подією створення заводу при НДІ «Сатурн» в м. Києві. Першим головним інженером став Кондрашов А.С., він же протягом року виконував обов’язки директора заводу.

Київський завод при НДІ «Сатурн» був створений на базі експериментального цеху НДІ. Основними темами в НДІ тоді були «Екран» та «Ельдорадо».

Практично в повному обсязі закривалися потреби Красноярського радіотехнічного заводу, Красноярського заводу телевізорів, Іжевського машинобудівного заводу, Донецького заводу «Топаз» та інші, де випускалися комплекси радіовооруженія, в які входили наші вироби «Елга», «Етика», «Дюйм-Ш», «Опора», «Елемент», «Еллін» та ін

Глухівський завод також не стояв на місці. «Стара» майданчик вже не могла забезпечити зростання обсягів виробництва, тому було прийнято рішення про будівництво 20 тис. кв. м. Виробничої площі на новому місці. Для м. Глухова це дуже великий обсяг робіт з урахуванням недостатньої потужності місцевих будівельних організацій, але керівництво Сумської обл. і міста всіляко сприяло будівництву заводу, тому що воно давало серйозний імпульс розвитку міського господарства.

Найважливіші роботи «Сатурна», виконані за Постановами ЦК КПРС і СМ СРСР починаючи з 1974 року докорінно впливали на кінцевий результат зусиль багатьох підприємств країни, тому що вони визначали головні параметри і бойову готовність найскладніших комплексів «Зірка», «Корунд», «Кристал», «Злива» та інші, якість і надійність систем далекого космічного зв’язку в проектах «Венера-15», «Венера-16», «Вега» ( Венера комета Галлея), системи супутникового телебачення «Москва» та ін

У 1986 році за розробку та організацію виробництва в 1975-85 рр.. ряду виробів спеціального призначення колектив НДІ «Сатурн» був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Можна сказати, що до 1986 року колектив підприємства подолав численні труднощі розробки та виробництва новітньої техніки і вийшов на рівень розвитку, запланований до 20-річчя своєї діяльності.

Виконання роботи за проектом «Квазар» високо оцінена урядом Росії. Багато учасників роботи по проекту нагороджені урядовими нагородами. За великий особистий внесок в організацію робіт і розробку вироби «Есмінець» директор підприємства Чміль Володимир Мусійович нагороджений Орденом Дружби Російської Федерації.

Роботи з кріогенної електроніки в НВП «Сатурн» не припинялися і після розпаду Союзу. За останні 10 років було виконано кілька розробок сверхвисокочувствітельних кріоелектронних радіометричних систем в діапазоні частот 4,8 ГГц (виріб «Управління-Сатурн»), 1,5 ГГц (виріб «Меридіан» для укомплектування 70-ти метрового радіотелескопу РТ-70 в м. Євпаторія) і 22 ГГц (виріб «Кріоелектроніка» для РТ-22 п. Сімеїз АР Крим).

Роботи фінансуються Національним Космічним агентством України (НКАУ) і Міжнародним науково-технічним центром (УНТЦ) в Україну. Гензамовником Радіоастрономічний інститут (РІ НАНУ) м. Харків.

В даний час ВАТ «НПП Сатурн» крім робіт за програмою «Інтерферометр» Національного Космічного агентства України бере активну участь в роботах по створенню нового покоління сверхвисокочувствітельних радіоастрономічних приймально-перетворювальних систем у забезпечення національних проектів Росії (проектів настав Століття): «Радіоастрон» наземнокосміческая радіоінтерферометрія і «Генетичний Код Всесвіту »дослідження з граничною точністю анізотропії реліктового фону Всесвіту з використанням найбільшого в світі рефлекторного радіотелескопа РАТАН-600.

Великий відсоток працюючих у ВАТ «НПП Сатурн» з високим освітнім цензом, високою кваліфікацією. На жаль, середній вік працюючих за останні роки сильно зріс. ВАТ виробляє політику підвищення доходів осіб, які вклали свій інтелектуальний і матеріальний потенціал у розвиток ВАТ, виплати стипендій (крім зарплати) молодим фахівцям, відродження системи соціальних пільг для працівників ВАТ (путівки, індивідуальні чи персональні пенсії, оплата лікування).

Необхідно сказати декілька слів про цілеспрямованій роботі керівництва «Сатурн» в справі підготовки інженерних кадрів. З ініціативи Л.Г. Гассанова та повної підтримки керівництва КПІ була вироблена система підготовки студентів КПІ для роботи в «Сатурні» за схемою: виробнича практика переддипломна практика захист дипломного проекту-працевлаштування в НДІ «Сатурн».

Підсумки наукової діяльності співробітників інституту знайшли відображення в 11 монографіях, численних статтях, доповідях на наукових конференціях і семінарах та інших публікаціях.

Співробітниками інституту захищено 5 докторських дисертацій. Докторами технічних наук стали Гассанов Л. Г., Попов В. І., Ткачук Б. В., скриньок К. С., Семенко А. І. Кандидатські дисертації захистили 45 співробітників.

Сьогодні Відкрите Акціонерне Товариство «Науково-виробниче підприємство« Сатурн »це сучасне підприємство в області створення НВЧ техніки, що володіє прогресивними технологіями, високим науково-технічним потенціалом, кваліфікованими кадрами.

Основними науково-технічними напрямами є:

– Малошумні підсилювально-перетворювальні пристрої сантиметрового і міліметрового діапазону діапазонів довжин хвиль;

– Сверхвисокочувствітельние усилительнопреобразовательные системи водневого рівня охолодження для радіоастрономії; цифрові й телевізійні радіорелейні лінії зв’язку;

– Системи радіовіденія і радіометрії;

– Радіолокаційні рівнеміри;

– Малошумні підсилювачі, перетворювачі, змішувачі, детектори, фазові маніпулятори та інші вузли і блоки СВЧ-техніки в діапазоні 1-20 ГГц;

– GaAs СВЧ малошумні транзистори і діоди, монолітні мікросхеми.

ВАТ «НПП Сатурн» є підприємством, орієнтованим на розробку і виробництво НВЧ приладів різного ступеня складності. Технологічна база зорієнтована на дрібносерійне виробництво високотехнологічних виробів. Відмінною особливістю є велика номенклатура техпроцесів, розбиття підприємства на невеликі колективи, оснащені спеціальним обладнанням лабораторного типу, або для дрібносерійного виробництва.

Окремою сферою застосування СВЧ виробів є медицина та екологічні проблеми (моніторинг навколишнього середовища). Пряме цивільне застосування СВЧ виробів в інтересах фізичних осіб вимагає мінімізації за вартісними характеристиками і пов’язане з цим багатосерійне виробництво. Менш схильні до таких вимогам вироби спеціального призначення, включаючи і цивільного застосування, для загальногромадянських задач (екологія, медицина, митниця). Налагодження великосерійного виробництва є необхідним і обов’язковим фактором розвитку ВАТ «НПП Сатурн».

В сьогоднішніх умовах розвиток СВЧ техніки у ВАТ «Сатурн» йде по шляху просування по діапазону в область ММ-хвиль, максимальне освоєння цих діапазонів для цивільного застосування (радіорелейний і супутникова зв’язок, мобільний зв’язок, обчислювальна техніка і т.д.), розширення робіт для спецпрімененій.

HISTORY OF “SATURN” IN KIEV AND LOW-NOISE RECEPTION DEVELOPMENT IN UKRAINE

V. M. Chmil, K. S. Sunduchkov,

A. I. Politihin, Mus’kin Yu. N.

ВАТ NPP “Saturn”

prosp. 50letija Oktjabrja 25, 03148 Kiev, Ukraine Tel. 038-044-477-93-72

In the early sixties ofthe last century the rapid development of space communications, satellite television broadcasting, radio astronomy and new types of weapon required the development and manufacturing of ultra-sensitive (low-noise) systems and devices for microwave frequency range. These were the reasons for foundation of special company named Saturn, which could focus on such problems. In the beginning of company’s foundation the first-priority tasks were:

1.     Low-temperature solid body electronics research. Devel

opment of new low-temperature materials and manufacturing technologies.

2.     Development of cryogenic electronic devices and modules

and implementation in civil and military technique.

3.     High efficient electronic and gas cryogenic devices design

for electronic devices cooling.

4.     Coordination and prediction in the area of cryogenic elec

tronics.

Development of systems based on 15K low-noise amplifiers was one the first serious tasks.

The middle of decade ofthe seventies denotes for the institute start of GaAs technology development. L. G. Gassanov was a chief of Saturn that time. In this period some advanced technologies were developed allowing to obtain the minimal dimensions of 0.25 0.3 um.

In the eighties the transistor microwave technique began its development especially rapid. Transistor amplifiers become preferable in comparison with unreliable parametric amplifiers. Saturn was, of course, also involved in design of transistors for various bands of microwave range. Transistor amplifiers were also developed. Appearing of new transistor type named High Electron Mobility Transistor (HEMT) gave a new push to development of amplifiers with very low noise figure. Several transistor amplification and conversion schemes were created; the most famous are “Elga”, “Ellin”, “Element” for military communication systems “Kristall” and “Liven”. The main developer of indicated products is K. S. Sunduchkov.

To supply the demands of Saturn in product manufacturing the plant was created in Kiev in 1972. The main products were “Ekran” and “Eldorado” systems. Some military products had been manufactured at this plant in cooperation with other enterprises, such as “Elga”, “Etika”, “Dujm-SH”, “Opora”, “Element”, “Ellin”, etc. One of these products is in the matter of fact the basis of “Kolchuga” radio-location system. This system became well known in whole world because of panic invoked in the community of American militaries. This system is able to detect even Stealth plains (Americans used to bomb peaceful, unprotected civil objects in Yugoslavia, Iraq and other “enemy countries” by means of these plains. The experimental plant supplied the main enterprise with new microwave devices. More than ten types of low-noise devices appear every year.

Nowadays the collaborators of “Saturn” are mainly well educated, and highly qualified. Unfortunately the average age of collaborators became unacceptably high last years. Company takes care about collaborators who participated in enterprise foundation end development.

The results of collaborator scientific effort are following: 5 doctoral (second doctoral) and 45 candidate (first doctoral) theses were defended.

The current company development is concentrated on spreading the frequency range other millimeter waves and design of civil apparatuses for these bands.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.