Коломицев М. А.

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПП” просп. Перемоги 37, Київ, 03056 тел.: (8044) 2416897 Ліпатов А. А., Лягоскін А. В.

Військова частина А0375 а / я 103, м. Київ, 01015, Україна тел. 2904173

Анотація – Викладена методика частотного планування радіорелейного мережі з використанням геоінформації-ційної системи ArcView 8.x. Основа розрахунку основних параметрів радіорелейних прольотів-рекомендації ITU. Тестові розрахунки проведені з використанням цифрових карт.

I. Вступ

Сьогодні спостерігається підвищений попит на засоби радіорелейного зв’язку з боку операторів мобільного зв’язку, національних, а також ряду дрібних телекомунікаційних компаній, що займаються інсталяцією корпоративних мереж. Стрімке зростання систем мобільного зв’язку обумовлює створення великої кількості радіорелейних мереж зв’язку. Обмеженість частотного діапазону, загального для всіх користувачів, змушує економити дорогий частотний ресурс.

Для ефективного використання частотного ресурсу радіорелейними мережами використовують нові технічні рішення при реалізації радіорелейних станцій (РРС) і частотно-територіальне планування. У доповіді викладається методика частотного планування радіорелейного мережі, що дозволяє зменшити сумарну смугу частот.

II. Основна частина

Математична постановка задачі частотного планування. Нехай на заданій території розміщено безліч вузлів зв’язку <9 = {

собою ці вузли пов’язані згідно матриці зв’язності

Рис. 2 Методика частотного планування Fig. 2 Method of frequency planning

Модифікована методика відрізняється тим, що в п. 2 визначається передавач, який створює найбільші перешкоди, проліт якого і буде переноситися в нове безліч.

Час частотного планування за пропонованою методикою пропорційно f (d = 2,5 – 3,5) часу розрахунку одного прольоту. Це істотно менше часу звичайного перебору.

Використання ГІС і цифрових карт місцевості дозволяє автоматично будувати профілі з цифровим картками, а також проводити їх розрахунок. Внутрішня структура ГІС така, що результати прорахунків прольоту можна зберігати в базі даних ГІС. Це дає можливість відмовитися від повторного розрахунку одних і тих же прольотів. Переваги використання ГІС викладені в [5].

I. Висновок

Результати тестових розрахунків (табл. 1) свідчать про незначні відхилення плану частот, побудованого з використанням вищеописаних методик, від оптимального (отриманого методом перебору). Результати отримані для діапазону частот f = 12ГГц, максимального діаметра антени Dmax = 90см, необхідного відносини сигнал / шум рівного 15дБ для демодуляції з BER 10 ‘6, При радіальних структурах радіорелейних мереж розташованих на території площею 10000км2.

До гідності методики можна віднести: можливості використання ГІС, модифікування методик розрахунку часу простою прольоту, для частотного планування. Напрямки подальшого вдосконалення методики: облік характеристик прийомних фільтрів і перешкод по сусідньому каналу.

Таблиця 1

Кількість

прольотів

Математичне сподівання кількості частот

розрахунок зроблений за розробленою методикою

розрахунок зроблений методом перебору

5

2,167

2,160

8

2,501

2,450

11

3,157

3,087

15

4,321

4,211

20

5,667

час розрахунку перевищує кілька діб

30

7,681

50

12,334

6

II. Література

[1] Автоматизація розрахунку ослаблень на радіорелейного прольоті з використанням цифрових карт. / Коломиї-ців М. А., Ліпатов А. А. Збірник наукових праць

№ 3 ВНТІ НТУУ “КПІ” 2004.

[2] ITU R. Р 530 Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems.

[3]    ITU R. P 452 Prediction procedure for the evaluation of microwave interference between station on the surface of the Earth at frequencies above about 0.7 GHZ*

[4]    ITU R. F 699 Reference radiation patterns for line-of-sight radio-relay system antennas for use in coordination studies and interference assessment in the frequency range from

1 to about 40 ghz.

[5] «Використання ПС В ПРОЦЕС1 проектування МЕРЕЖ Радіорелейні ЗВ’ЯЗКУ». Лтатов А. О., Коломиці М. О. / Збірник наукових праць № 1 ВНТІ НТУУ «КПІ», 2003.

METHOD OF FREQUENCY PLANNING OF RADIO-RELAY NETWORK USING GIS TECHNOLOGIES

Kolomytsev M.

Institute of Telecommunication Systems NTUU "KPI" Prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056 Ph.: (8044) 2416897 Lipatov A., Lyagoskin A.

Army dept. A0375 Kiev, 01015, Ukraine

Ph.: 2904173

Abstract. The method of frequency planning of radio-relay network was created using GIS ArcView 8.x. Calculation of radio-relay line-of-sight is based on the recommendation ITU. The test calculations are carried out using digital cards.

I.  Introduction

Using of mobile communication demands creation of a great number of radio-relay transmission networks. The boundedness of frequency band, which is common for all users, forces to spare cost intensive frequency resource. In the report the method of frequency planning of the radio-relay network is stated. It allows to reduce an aggregate band.

II.  Basic part

Method we have termed "Method of series replacement of frequencies of unacceptable line-of-sight”. In it’s basis the possibility lies to use automatic calculation of line-of-sight with usage a GIS. Time of calculation is proportional /Ac/to the calculation of single line-of-sight, where / – amount of line-of-sight in the network, d = 2,5-3,5.

III.  The conclusion

Test calculation has shown good outcomes. The outcomes of calculation by this method practically do not differ from a method of exhaustive search. The time of calculation of the radial network with 50 radio-relay stations has made 3 h 41 min.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»