ПРОГРАМУВАННЯ BLUETOOTH

LocalDevice і RemoteDevice – це два основні класи в Java Bluetooth Specification, що дозволяють виконати настройку пристрою. За допомогою цих класів можна отримати ста статистично інформацію про ваш Bluetooth пристрої (LocalDevice), а також інформацію про інші пристрої в мережі (RemoteDevice). Статичний метод LocalDevice.getLocalDevice () повертає об’єкт LocalDevice для подальшого використання в програмі. Щоб підлозі чить унікальну адресу вашого пристрою, необхідно викликати метод getBluetoothAddress () об’єкта LocalDevice. Адреса Bluetooth пристрою тут має той же зміст, що і MAC адресу мережевої карти вашого комп’ютера, при цьому кожен пристрій Bluetooth має унікальну адресу. Якщо вам необхідно виконати пошук інших пристроїв у мережі, то слід скориста тися методом setDiscoverable () об’єкта LocalDevice.

Власне кажучи, це все, що необхідно зробити для настройки пристрою Bluetooth при використанні пакета Java Bluetooth Specification APIs.

Зараз подивимося, як виконується пошук інших пристроїв Bluetooth.

Пошук пристроїв

Ваше пристрій Bluetooth не знає, чи є інші Bluetooth пристрої у вашій мережі. Для того щоб виявити ці пристрої, пристрій Bluetooth має використовувати класи, наявні в Java Bluetooth API. Наступні два класи дозволяють вашому устрій ству виявити інші Bluetooth пристрої. Це DiscoveryAgent і DiscoveryListener.

Після того як ви отримали описувач вашого пристрою LocalDevice, необхідно підлозі

чить об’єкт DiscoveryAgent, викликавши метод LocalDevice.getDiscoveryAgent ():

LocalDevice  localdevice  = LocalDevice.getLocalDevice(); DiscoveryAgent  discoveryagent  = localdevice.getDiscoveryAgent();

Існує маса способів, як виявити віддалені пристрої Bluetooth, але тут ми розглянемо один. Перше, ваш об’єкт повинен підтримувати інтерфейс DiscoveryListener. Цей інтерфейс працює подібно будь-якого іншого прослуховуючого інтерфейсу (згадай ті, наприклад, реалізацію TCP / IP інтерфейсу в сервері). При виявленні запиту на з єднання, генерується подія, яка повідомляє вам, що виявлені будь-які влаштуй ства в мережі.

Щоб почати процес пошуку, необхідно викликати метод startInquiry () об’єкта Discove ryAgent. Цей метод є неблокуючим, тому ваша програма може виконувати інші дії, поки йде пошук інших Bluetooth пристроїв. Коли віддалене пристрій виявлено, віртуальна Java машина викликає метод deviceDiscovered (), який реализу ет інтерфейс DiscoveryListener. Цей метод повертає об’єкт RemoteDevice, що перед ставлять виявлене в мережі пристрій.

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.