Заболотний П. І., Яцуненко А. Г., Гринюк В. А. ІТМ НАНУ і НКАУ м. Дніпропетровськ Тел.: +38 (0562) 47-19-41, e-mail: anatoly@ramed.dp.ua

I. Вступ

Будучи дисипативної системою (ДС) будь-який живий організм тісно пов’язаний з навколишнім середовищем і відрізняється від інших ДС тим, що його існування, значною мірою, визначається параметрами інформаційних та енергетичних потоків з середовища в систему і назад. З одного боку, організм активно бере участь у виборі типів енергії та інформації, з іншого боку здатний адаптуватися до того виду енергії, яку він не в змозі змінити або усунути. До того ж, організм сам може бути джерелом таких видів енергії, які відсутні у зовнішньому інформаційному потоці і використовувати їх для підтримки динамічної стану внутрішнього середовища в допустимих коридорах життєдіяльності.

Тому не випадково, саме обставина відсутності в навколишньому нас природі монохроматичних випромінювань КВЧ діапазону (вони сильно поглинаються в атмосфері, воді і водних середовищах), змусило дослідників звернути на них увагу і висловити ряд оригінальних гіпотез про особливу роль ЕМІ КВЧ діапазону [1-2] в підтримці гомеостазу живих систем, а також підтвердити це згодом експериментально.

Протягом трьох з половиною десятиліть в ряді експериментальних робіт були виявлені різні специфічні особливості впливу ЕМІ КВЧ діапазону на біологічні об’єкти та запропоновано пояснення цих явищ [3,4]. Був накопичений величезний масив експериментальних даних [4,5], розроблені і виготовлені різні технічні пристрої для проведення КВЧ терапії та сформульовані загальні вимоги до таких пристроїв.

Основними з цих вимог є:

а) частота ЕМВ апаратів повинна відповідати одній з біологічних активних резонансних частот;

б) щільність потоку потужності ЕМІ КВЧ на поверхні біологічного об’єкту не повинна перевищувати одиниць мілліватт на 1см2.

в) наявність в апараті хоча б одного з різних видів модуляції (частотної, амплітудної або ін) ЕМВ;

г) вплив має здійснюватися в невеликих, не більш + 100 МГц, смугах частот навколо певних фіксованих біологічно активних резонансних частот.

II. Основна частина

Аналіз сучасних тенденцій розвитку медичної КВЧ-апаратури показує, що в наявності кількісні тенденції розвитку. Роботи в основному йдуть у напрямках: мініатюризації (розробка мініатюрних генераторних модулів), автоматизації управління, поєднання декількох різних за частотою випромінювання генераторів в одному корпусі, розширення функціональних можливостей апаратів і т.д. Але це не завжди пов’язано з їх терапевтичної ефективністю, яка повинна визначатися максимальної індивідуалізацією підходу до кожного пацієнта з метою забезпечення позитивної динаміки оздоровлення. Виникає питання: в якому напрямі має відбуватися розвиток медичної КВЧ апаратури щоб забезпечити максимальну терапевтичну ефективність для кожного пацієнта? В КВЧ-терапії ця проблема може бути вирішена лише при умови забезпечення можливості зміни структури і характеристик КВЧ сигналу адекватно поточному стану пацієнта. Що передбачає не тільки наявність відповідних технічних рішень в самому апараті для КВЧ терапії, але наявність адекватних діагностичних засобів дозволяють виявити специфічні особливості протікання хвороби у того чи іншого пацієнта навіть у рамках однієї і тієї ж нозологічної форми.

Іншим, не менш важливою умовою є забезпечення апаратами можливості формування просторово-часового розподілу-лення КВЧ сигналу на поверхні тіла пацієнта.

Якщо проблема просторового розподілу ЕМВ КВЧ вже частково (в рамках вже сьогоднішнього рівня технічного розвитку СВЧ техніки) вирішується, шляхом використання КВЧ випромінювачів нового покоління і багатовікового досвіду рефлексотерапії [5,6], то питання адекватного стану пацієнта керованого просторово-часового розподілу ЕМВ КВЧ залишається поки відкритим.

Цей факт підтверджує і наш досвід, пов’язаний з розробкою і застосуванням апаратів серії “Рамед-Експерт”. Медична практика із застосуванням багатоканальних (6-7 каналів) апаратів типу “Рамед-Експерт 04” показує, що терапевтичний ефект значно посилюється при методично вмілому поєднанні методології рефлексотерапії і зі здатністю міліметрових хвиль до активуванню систем регулювання та управління біохімічними процесами підтримують гомеостаз. Досить ефективним виявилося застосування випромінювачів спеціальної форми в апаратах “РамедЕксперт-03”, наприклад, аурикулярних або ректальних зондів для впливу на важкодоступні зони, поєднане з впливом на кілька БАТ. Однак, при цьому було відзначено, що параметри ЕМІ в різних випромінювачів повинні бути близькі як за частотно-тимчасовим (несуча частота і модуляції) так і з енергетичних (наприклад, щільність потоку потужності) параметрами. В іншому випадку ефективність терапевтичних процедур кілька знижувалася. Це лише підтверджує те, що завдання управління просторово-тимчасовим розподілом ЕМІ КВЧ тісно переплітається із завданням забезпечення його адекватності станом пацієнта. Природно, що дана проблема зачіпає і управління спектральним складом КВЧ сигналу, який в першу чергу залежить від параметрів сигналів використовуються для його модуляції.

Найбільш доступною і широко застосовувану в сучасних апаратах для КВЧ терапії є частотна модуляція, яка використовується для розширення смуги і спектра КВЧ сигналу. Її використання дозволяє реалізувати полігармонічного вплив, що збільшує ефективність формування адаптаційних реакцій, а також збільшує ймовірність попадання зовнішнього КВЧ сигналу в смугу власних біологічно активних резонансних частот пацієнта. Це підтверджує і практика застосування апаратів серії “РамедЕксперт”.

Перспективним є використання режиму амплітудної модуляції (поки практично не застосовується). Проте найбільші перспективи мають системи, які можуть дозволити реалізувати додатковий (причому, більш селективний) канал доставки інформації шляхом виділення модулюючого сигналу самої біологічної системою за допомогою використання нелінійних властивостей клітинних структур. Перші спроби реалізації даного підходу втілені в апараті “Рамед-Експерт-04 Н”. Клінічні дослідження з його використанням лише підтверджують думку про величезні і не реалізованих в сучасній медичній КВЧ апаратурі можливостях для “тонкої” та адекватної корекції стану організму пацієнта.

III. Висновок

Таким чином, на сьогоднішній день створені всі передумови для створення принципово нових апаратів для КВЧ-терапії та медичних технологій з їх використанням, які можуть надавати широкі можливості контрольованого регуляторного впливу на динаміку метаболічних процесів організму з урахуванням її індивідуальних і загальних особливостей, шляхом створення складної і багатовимірної структури КВЧ сигналу із заданою просторово-часової організацією.

1. Frohlich Н. / / Internet. Quantum Chemistry. 1968. V.11. P. 641.

2. Базанова Е. Б., Брюхова А. К., Віленська Р. П. та ін Деякі питання методики і результати експериментального дослідження впливів СВЧ на мікроорганізми і тварин / / Успіхи фізичних наук. 1973. Т.110, вип.З. С. 381-392.

3. Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бецко О. В. Міліметрові хвилі і їх роль у процесах життєдіяльності.

– М.: Радіо і зв’язок, 1991. 160 с.

4. Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бецко О. В. Особливості медико-біологічного застосування міліметрових волн.-М.: ІРЕ РАН, 1994.-164 с.

5. Міжнародний симпозіум “Міліметрові хвилі в біології та медицині” 30 жовтня 1 листопада 2000 Збірник доповідей М.: ІРЕ РАН. 2000. 193 с.

6. М. В. Теппоне. Методика багатозональної КВЧ-терапії. Інформаційний збірник “Вибрані питання КВЧтерапіі в клінічній практиці. М.: Міністерство оборони СРСР, 1991 р., № 4.С.128-142.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.