Прилад, принципова схема якого наведена на малюнку, призначений для виявлення короткозамкнених витків і обривів обмоток в трансформаторах, котушках і рамках вимірювальних головок (без металевого каркаса). Крім того, його можна використовувати як вольтметр для вимірювання напруги постійного струму до 250 В при межах вимірювання 0,5; 5; 25 і 250 В. Точність вимірювання не гірше ± 2,5%. Живлення здійснюється від однієї батареї 3336Л.

Прилад містить блокінг-генератор, зібраний на транзисторі T1, і вольтметр.

блокінг-генератор виконаний за звичайною схемою і при подачі на нього напруги живлення кнопкою Кн1 виробляє коливання частотою близько 85 кГц. До обмотці II трансформатора Тр1 блокінг-генератора через випрямляч на діодах Д1 і Д2 підключений вимірювальний прилад ІП1. Він реєструє величину струму випрямляча. Відхилення стрілки приладу встановлюють резисторами R2 «Посилення» і R4 «Чутливість». При включеній кнопці Кн1, тобто генерації бло-кінг-генератора, домагаються резисторами R2 і R4 відхилення стрілки вимірювального приладу на останню відмітку шкали.

Трансформатор блокінг-генератора намотаний на стержневом сердечнику з фериту, на вільний кінець якого одягають котушку, перевіряється на наявність короткозамкнених витків. Якщо короткозамкнених витків ні, то котушка не впливає на роботу блокінг-генератора і стрілка приладу відхилиться на останню відмітку шкали при натисканні кнопки Кн1.

Якщо ж короткозамкнені витки є, то за рахунок великого внесеного загасання в контурі блокінг-генератора коливання не виникають і стрілка приладу залишиться на нульовій позначці шкали.

При перевірці обмотки котушки на обрив один з висновків підключають до гнізда «5 В», а інший – до штепселя «Пробник». Якщо обмотка не має обриву, через прилад ІП1 буде проходити струм від плюса батареї Б1 через кнопку Кн1> резистори R5-R7 і обмотку котушки до мінуса батареї. Стрілка приладу відхилиться до якоїсь позначки шкали в залежності від опору обмотки. При обриві обмотки стрілка залишиться на нульовій позначці шкали.

Вольтметр приладу складається з вимірювальної головки ІП1 і додаткових резисторів R5-R9. Крім вимірювання напружень в різних пристроях, вольтметром можна контролювати напругу батареї живлення. Для цього необхідно натиснути на кнопку КН2 і батарея буде підключена до вольтметру.

Трансформатор приладу виконаний на каркасі з електрокартону товщиною 0,5 мм, діаметр каркаса – 9, а довжина – 70 мм. Всі обмотки намотані в один шар, виток до витка. Обмотка I містить 40, обмотка II – 120, а III – 250 витків дроту ПЕВ-2 0,15. У трансформаторі застосований стрижневий сердечник з фериту М400НН 160×8.

Оскільки конструктивно один з кінців сердечника виступає з корпусу приладу, а сердечник з фериту крихкий і може зламатися при необережному поводженні, то прилад зроблений так, що сердечник при транспортуванні та зберіганні може бути вийнятий.

У приладі застосована вимірювальна головка М592 на 50 мкА з опором рамки 2,25 кОм. Резистори R1, R3 – УЛМ, R2v \ R4 – СПО-0, 25.

Прилад зібраний в корпусі від омметра М57 розмірами 1 20x70x40 м м.

Налагодження блокінг-генератора зводиться до визначення правильності включення обмоток / або / /. Якщо обмотки включені правильно, то при натисканні на кнопку Кн 1 стрілка приладу ІП1 відхилиться на якусь відмітку шкали. Якщо ж відхилення стрілки не відбудеться, то необхідно поміняти висновки однієї з обмоток.

Налагодження вольтметра полягає в підборі додаткових резисторів так, щоб опір їх було близько до розрахованим за формулою:

де R ^B – Сумарний опір додаткових резисторів, Ом; U – максимальна величина вимірюваного напруги, В; iP – Струм повного відхилення стрілки приладу, мА; RP – Опір рамки приладу, Ом.

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)