були створені для того, щоб різні пристрої Bluetooth чи міг між собою взаємодіяти. Припустимо, що у Вас є кишеньковий компью тер з Bluetooth і мобільний Bluetooth телефон, причому обидва пристрої підтримують стек Bluetooth. Яким чином вказати, чи можна синхронізувати списки телефонів в обох пристроях? Як ви дізнаєтеся, чи можна відправити телефонний номер з вашого комп’ютера на мобільний телефон? І, що найважливіше, як ви визначите, чи можна вийти в Ін тернет з вашого кишенькового комп’ютера, використовуючи телефон в якості бездротового модему?

Профіль Bluetooth – це вбудований набір функцій пристрою. Наприклад, у щойно розглянутому прикладі, і мобільний телефон, і кишеньковий комп’ютер повинні підтримай вать профіль Synchronization Profile для того, щоб синхронізувати дані між собою. Щоб відправити цільові дані, наприклад, vcf файл з кишенькового комп’ютера на тілі фон, обидва пристрої повинні підтримувати профіль Object Push Profile. Нарешті, комп’ютер і бездротовий телефон повинні підтримувати профіль Dialup Networking Profile, щоб можна було підключатися з комп’ютера до Інтернету через телефон. Якщо ж ви вважаєте,

144  

ПРОГРАМУВАННЯ BLUETOOTH

Рис. 6.32

Налаштування клієнтського

Bluetooth з’єднання

що для взаємодії Bluetooth пристроїв стандартні профілі не підходять, то можете налаштувати для їх взаємодії який-небудь спеціальний профіль.

Тут важливо зауважити наступне: не змішуйте профілі Bluetooth з профілями про грамного пакета J2ME. Профілі J2ME є класи Java, які розширюють функціональність J2ME. Наприклад, MID профіль являє собою безліч класів Java, що розширюють функціональність CLDC (Connected Limited Device Configuration). З дру гой боку, профіль Bluetooth можна реалізувати на будь-якому мовою і на будь-якій платформі, оскільки він посилається на визначений набір функцій Bluetooth пристрою. Напри заходів, Object Push Profile можна реалізувати для операційної системи Palm PDA мовою C + +, в той час як для принтера Bluetooth цей профіль можна написати на асемблері.

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.