Грубник Б. П., Кадук Б. Г., Онопрієнко В. В., Водолазська Е. Б,. Яненко А. Ф. НДЦ квантової медицини «Відгук» М3 Україна Київ 01033, Україна тел. (044) 220-09-97

Анотація Представлені результати дослідження психофізіологічних реакцій пацієнтів з різною патологією при лікуванні за допомогою мікрохвильової резонансної терапії (МРТ). Встановлено, що виникнення сенсорних реакцій та їх характер залежать від типу патології, стану хворого, фази захворювання. Реакції мають частотну залежність: при зміні її значення на частки відсотка вони зникають і відновлюються знову після повернення до попереднього значення частоти в зіставленні з даними інструментальних методів дослідження, а також з результатами лікування. Встановлено залежність сенсорних реакцій від значення частоти електромагнітного випромінювання ммдіапазона (ЕМІ). Доведена клінічна значимість динаміки сенсорних реакцій в процесі лікування. В результаті лікування спостерігається нормалізація психоемоційної сфери хворих, що є важливою складовою позитивних клінічних результатів при лікуванні хворих з різною патологією як по етіології так і по патогенезу.

I. Вступ

Технології квантової медицини і, зокрема, мікрохвильова резонансна терапія, засновані на впливі низькоінтенсивних електромагнітним випромінюванням (ЕМВ) мм-діапазону на організм людини [1, 2]. Лікування супроводжується цілим рядом як об’єктивних, інструментально реєстрованих відповідних реакцій з боку практично всіх органів і систем, так і суб’єктивними психоемоційними реакціями. Останні реєструються лише на підставі суб’єктивно описуваних хворими відчуттів, тим не менше, їх клінічна значимість досить висока, оскільки на сьогоднішній день саме сенсорні реакції є найбільш доступним у клінічній практиці критерієм вибору резонансних терапевтичних частот.

II. Основна частина

Під спостереженням знаходилися 160 пацієнтів з різною патологією травної системи, у тому числі виразкову хворобу 12-ти палої кишки у фазі загострення, різними формами хронічних гастритів, дискінезіями жовчних ходів, а також із захворюваннями дихальної системи, опорно-рухового апарату, нервової системи і т.д. Лікування проводилося в режимі монотерапії, тобто без застосування будь-яких додаткових лікарських засобів за методиками, розробленими в НДЦ «Відгук». Визначення терапевтичних частот проводилося під час першого сеансу лікування, при необхідності їх значення уточнювалися на наступних сеансах.

Були вивчені суб’єктивні психоемоційні реакції у хворих, що виникають в процесі впливу монохроматичним ЕМІ в діапазоні частот 48-78 ГГц на біологічно активні точки (БАТ) шкіри людини. Сенсорні реакції спостерігалися у 70-80% пацієнтів, їх зміст і характер залежали від стадії і фази захворювання, вихідного психоемоційного стану пацієнта, а також зони впливу. При впливі випромінюванням того ж діапазону, але в режимі «білого шуму» сенсорні реакції спостерігалися у 42% пацієнтів.

Встановлено декілька рівнів формування реакцій, а також їх різні поєднання. Локальні реакції виникають безпосередньо в зоні впливу. Системні реакції спостерігаються в межах окремих анатомо-функціональних систем, як правило, уражених патологічним процесом. Генералізовані реакції, мають психоемоційну забарвлення і відрізняються тим, що їх зміст вельми індивідуально і залежить від вихідного фізичного і психоемоційного стану пацієнта, його віку, характеру і фази патологічного процесу. Інтенсивність зазначених реакцій була пропорційною гостроті патологічного процесу. При хронічних захворюваннях з торпідний течією, змащеній клінічною картиною, вони були найменш вираженими.

Зміна частоти ЕМВ в межах часток відсотка змінює характер сенсорних реакцій або призводить до їх зникнення. Встановлено, що використання ЕМІ на частотах, що викликали сенсорні реакції, як терапевтичних, істотно підвищує клінічну ефективність МРТ у порівнянні з методиками лікування заснованими на використанні фіксованих частот або режимом «білого» шуму. Інтенсивність і характер психоемоційних реакцій залежать від динаміки клінічного стану пацієнта в процесі лікування та динаміки симптомів і синдромів. Так, у міру поліпшення стану пацієнта, інтенсивність сенсорних реакцій поступово зменшується і до закінчення курсу лікування вони, як правило, зникають. І, навпаки, при стійких сенсорних реакціях протягом всього курсу лікування і нестійкою позитивній динаміці стану пацієнта, ймовірність незадовільного результату лікування збільшується. Встановлено кореляцію між інтенсивністю сенсорних реакцій і результатами лікування.

Другим аспектом впливу МРТ на психоемоційний стан людини є виражений седативний ефект виявляється в нормалізації емоційної сфери хворих, нормалізації сну, підвищення больового порога. Зникали дратівливість, плаксивість, пацієнти ставали більш врівноваженими. Особливо чітко ці процеси спостерігалися у жінок з патологічним клімактеричним синдромом. У дітей страждають дитячим церебральним паралічем та порушеннями психічного розвитку підвищувалася концентрація уваги, поліпшувалася здатність до засвоєння нових навичок, швидше закріплювалися нові стереотипи.

В процесі лікування визначали у видихуваному повітрі хворих мікроконцентрацій водню, метану, СО і NO. Стан біоенергетичних процесів оцінювали за кількістю активних електронегативних ядер в клітинах букального епітелію і його відповідності віковій нормі. Зокрема, виявилося, що досліджувані показники в цьому випадку, прагнуть досягти вікової норми (відновлюється відповідність «біологічного» віку календарному).

При визначенні випромінювання власного ЕМВ людини в мм-діапазоні, встановлена ​​тенденція до вирівнювання та зменшення його інтенсивності в меридіанах.

Приладова реєстрація резонансних частот проводилася за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), реовазографії (РЕГ), рітмокардіографіі (РКГ). Моменту виникнення сенсорних реакцій відповідає кількісне і якісна зміна фіксованої сигналу. Зокрема при виконанні ЕЕГ в момент отримання сенсорних реакцій виникає посилення спектральної активності альфа ритму, в результаті ж всього курсу лікування відзначається поліпшення біоелектричної активності головного мозку, зменшення судомної готовності, синхронізація ритмів. При виконанні РЕГ відзначалися зміни, що свідчать про поліпшення кровопостачання головного мозку, нормалізації тонусу судин і поліпшення венозного відтоку.

III. Висновок

Наведені вище результати спостережень дозволяють говорити про істотне позитивний вплив ЕМВ мм-діапазону на психо-емоційну сферу пацієнтів, що проявляється як безпосередньо в процесі впливу ЕМІ на організм, зокрема при визначенні параметрів лікувального впливу, так і в більш віддалені терміни після лікування. У другому випадку спостерігаються зміни розцінюються як результат лікувального впливу. Спостерігається нормалізація емоційної сфери хворих є важливою складовою лікувального ефекту при значній кількості захворювань незалежно від ураженої системи або органу.

IV. Список літератури

1. Сітько С. П., Мкртчян Л. Н. Введення в квантову медицину. К., 1994,146 с.

2. Москаленко В. Ф., Отько С. П., Горбань 6. М., Гоубнік Б. П., Яненко О. П. Квантова медицина: Bifl фундаментальних основ до практичного Використання. Украшській медичний часопис, 2002, № 2, с. 106-109.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.