В ході регулювання персонального комп’ютера виникла необхідність перевірки працездатності і відбракування мікросхем регістрів і мультиплексоров безпосередньо при їх придбанні. Це і послужило причиною розробки і створення малогабаритного приладу для перевірки інтегральних мікросхем (ІМС) серії К555 (К555ІР22, К555ІР23, К555ІР27, К555КП11, К555КП14). До його достоїнств слід віднести малі габарити і масу, простоту поводження з ним, автономність при наявності внутрішнього джерела живлення і можливість перевірки І М З інших серій, наприклад, КР1533, КР531 (К531) і аналогічних їм, що використовуються і в інших пристроях цифрової техніки.

Принцип дії приладу заснований на порівнянні контрольних кодів і кодів, що надходять через перевіряються ІМС. В якості елемента порівняння вибрана мікросхема КР531СП1.

Принципова схема тестера показана на малюнку. Основні вузли приладу – пристрій управління та індикації.

Пристрій управління складається з автогенератора прямокутних коливань, виконаного на елементах DD1.1 і DD1.2, лічильника імпульсів DD3 і дешифратора DD4. На виходах дешифратора воно формує керуючі сигнали: синхронізації (вихід 1), рахунки (вихід 3) та порівняння (вихід 5). Тригер DD2.1 дозволяє роботу лічильника DD3 і спільно з тригером DD2.2 управляє станом елементів індикації – світлодіодів HL1, HL2.

чотирирозрядний код, що виробляється лічильником DD6, надходить через буферні елементи DD8 і DD1.5, DD1.6 на вхід даних однієї з перевірених мікросхем – регістра DD15, що здійснює передачу коду на вхід іншого перевіряється мікросхеми – мультиплексора DD16. Буферний елемент служить для розв’язки в разі замикання по входу регістра DD15.

Елементи DD9, DD10, DD12, DD13.2 і лічильник DD7 керують вибором передачі коду в мультиплексоре: з входів А або В на виходи Y і подачу на його вхід прямого або інверсного коду.

Мікросхема DD11 виробляє порівняння кодів, що надійшли з DD16 і з тригера DD14, що видає контрольний код.

Розглянемо взаємодію вузлів з моменту натискання кнопки SB2 “Пуск”.

При замиканні її контактів відбувається скидання лічильників DD6, DD7 і установка логічної 1 на виходах тригера DD2 (висновки 5 і 9). Світлодіоди HL1, HL2 гаснуть і високий логічний рівень на виводі 9 лічильника DD3 дозволяє його роботу.

Для простоти розгляду роботи схеми період зміни коду від стану 0000 на виході лічильника DD6 до стану 1111 назвемо циклом, а час від першого імпульсу до другого на виході 1 мікросхеми DD4 – тактом.

В ході першого такту імпульс з виходу 1 дешифратора DD4 здійснює запис коду з лічильника DD6 в тригер контрольного коду DD14 і паралельно через елементи DD8, DD1.5, DD1.6 – в проверяемую мікросхему DD15 по входам D1-D4 і D5-D8.

Імпульс з виходу 3 мікросхеми DD4 призводить до зміни коду на лічильнику DD6, мікросхемах DD14 і перевіряється DD15. Записаний код з виходу Q1-Q8 перевіряється регістра DD15 через елементи «виключає АБО» мікросхем DD9 і DD10 надходить на вхід мультиплексора DD16.

Порівняння за останнім імпульсу з виходу 5 мікросхеми DD4 відбувається на мікросхему DD11. Збіг кодів, що надходять на входи АО-АЗ і В0-ВЗ цієї мікросхеми відповідно з мультиплексора і тригера контрольного коду, призводить до появи на виході «=» логічної 1, а при розбіжності – логічного 0.

УВАГА! При перевірці мультиплексора з інверсним виходом перемикач SA1 повинен знаходитися в нижньому за схемою положенні.

Результат перевірки з виходу «=» DD11 і імпульс порівняння з DD4 надходить на елемент DD5.1. При розбіжності кодів – на вході DD5.1 ​​комбінація 00, тригер DD2 встановлюється в стан низького логічного рівня, спалахує HL1 «Кінець перевірки» і HL2 «Шлюб».

Логічний 0 на виведення 9 лічильника DD3 забороняє його роботу. При збігу кодів – на вході DD5.1 ​​комбінація 01 – починається другий такт циклу.

Через 16 тактів закінчується перший цикл і починається другий. Протягом першого та другого циклів комбінація 00 на висновках 8 і 9 лічильника DD7 забезпечує передачу прямого коду на входи А і В мультиплексора DD16, а логічний 0 на його виведенні 1 – передачу коду від входу А на вихід Y.

Зміна комбінацій на виходах лічильника DD7 відбувається на початку кожного наступного непарного циклу.

Передача коду з регістра DD15 на входи А0-АЗ і В0-ВЗ мультиплексора DD16 і передача на виходи Y0-Y3 показана в таблиці.

Таблиця

Цикл

DD7 виходи

D012 код на входах

Передача на К по входу

в

9

А

в

1, 2, 9, 10

0

0

прямий

прямий

А

3, 4, 11, 12

0

1

прямий

інверсний

А

5, 6, 13, 14

1

0

прямий

прямий

В

7, 8, 15, 16

1

1

інверсний

прямий

В

Після закінчення шістнадцятого циклу на виході тригера DD2.1 встановлюється низький логічний рівень позитивним перепадом по входу С. Робота DD3 забороняється, і спалахує світлодіод HL1 «Кінець перевірки». Перевірка закон-чена. Мікросхема справна. •

У конструкції тестера, крім рекомендованих на схемі, можуть бути застосовані мікросхеми серій К555 і К1533, це значно знизить енергоспоживання і збільшить термін служби автономного джерела живлення. На серію К555 і КР1533 можуть бути замінені всі мікросхеми, крім КР531ІЕ17.

У конструкції застосовані резистори типу МЛТ-0, 125, конденсатори КМ-6. Світлодіоди АЛ307В, АЛ307 можна замінити на АЛ307Г і АЛ102А, АЛ1025, АЛ102Г, АЛ307Б відповідно.

Панелі під мікросхеми виготовлені з роз’єму СНП59 за методиками, неодноразово описаних в журналі «Радіо». Перемикач SA1 і кнопки SB1 і SB2 можуть бути будь-якого типу.

Правильно зібране пристрій не вимагає настройки і починає працювати відразу ж після включення.

Обов’язковою умовою при перевірці є установка обох мікросхем в панелі, одна з яких повинна бути свідомо справною. Для цього необхідно з приладом мати зразкову пару мікросхем – мультиплексор і регістр.

Журнал «Радіо», 1993, № 7, с.24

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)