Максимов Н. А., Панас А. І. Інститут радіотехніки й електроніки РАН 103907, GSP-3, Москва, вул. Мохова 11 E-mail: chaos@mail.cplire.ru

У доповіді наводяться результати чисельного дослідження математичних моделей генераторів хаотичних коливань, побудованих відповідно до наведеної загальною структурою, але різних за схемної реалізації. В одному випадку, в якості активного осцилятора використовується генератор трехточкі, а пасивний осцилятор представлений частотноізбірательной системою, складеної з ланцюжка декількох послідовно – Паралельних RLC ланок, які в сукупності формують смугово-пропускає фільтр (ППФ), що є низькочастотної моделлю ППФ в микрополосковой виконанні

[5]. У другому випадку активним осцилятором є класичний одноконтурний генератор з трансформаторної зворотним зв’язком, а роль пасивного осцилятора виконує коливальний контур з нелінійною емкостью варакторного діода, [6]. Далі розглядається система взаємно пов’язаних генераторів хаосу (другий рівень, рис.1). Показано, що область зміни параметрів системи при стійкій генерації хаотичних коливань значно збільшується і з’являється можливість керування смугою генерації в широких межах без порушення режиму роботи системи.

Так при зміні коефіцієнта зв’язку в межах 0-0.75 смуга частот генерації збільшився більш, ніж в три рази.

Необхідно відзначити, що дані результати були отримані при однаковому взаємне впливі генераторів. При порушенні цього балансу сумарна смуга частот генерації зменшувалася, а ізре-занность спектральних характеристик збільшувалася тим більше, чим менше ставала симетрія взаємного впливу автоколивальних систем.

У доповіді наведено результати експериментального дослідження макетів генераторів СВЧ діапазону. На рис. 2 приведені спектри потужності генераторів виготовлених за микрополосковой технології з використанням активного елемента – транзистора КТ982 і варакторного діода, як нелінійного елементу.

Слід зазначити, що використання варакторно-го діода в якості нелінійного елемента (нелінійної ємності), відсутність енергетичних витрат на його управління, дозволяє підняти ККД автогенератора до 25-30% в режимі хаотичних коливань.

III. Висновок

На основі математичного моделювання та фізичного експерименту апробовано підхід до створення генераторів хаотичних коливань із заданою і керованої смугою спектра в різних діапазонах частот.

В СВЧ діапазоні надширокосмугових генератор, побудований з використанням даного підходу може представляти собою фрактальну структуру, що складається з топологічно подібних взаємодіючих хаотичних осциляторів, об’єднаних в єдиний ансамбль в необхідному діапазоні частот.

Робота виконана за фінансової підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД грант 03-02-16747).

IV. Список літератури

1. Дмитрієв А. С. Запис і відновлення інформації в одновимірних динамічних системах. Радіотехніка та електроніка, 1991, т.36, № 1, с.101-108.

2. Хаслер М. Досягнення в галузі передачі інформації з використанням хаосу. Зарубіжна радіоелектроніка. Успіхи сучасної радіоелектроніки,! 998, № 11, с.33-43.

. Дмитрієв А. С., Кяргінскій Б. Є., Максимов Н. А., Па-нас А. І., Старков С. О. Перспективи створення прямохаотіческіе систем зв’язку в радіо-і НВЧ-діапазонах. Радіотехніка, 2000, № 3, с. 9-20.

Рис. 1.

Розвиток коливального процесу в системі (1) вивчено в [9]. У даній роботі нас буде цікавити розвинені хаотичні режими коливань з диференціальним законом розподілу щільності ймовірності близьким до нормального гауссови. Як випливає з [8], такі коливальні режими спостерігаються в системі випадку

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»