Література: [Л.1], стр. 431-432

[Л.2], стр. 511-512

[Л.3], стр. 155-158

Повернемося до постановки задачі виявлення сигналу на тлі перешкод. Будемо вважати, що суміш сигналу і завади (7.1) надходить на вхід фільтра, узгодженого з сигналом приходу сигналу в суміші з перешкодою. Якщо сигнал прийшов у момент часу , То відгук з’явиться в момент часу , Якщо в момент часу – Відгук з’явиться в момент . Обнаружитель на базі узгодженого фільтра містить (рис. 7.2 а):

– власне узгоджений фільтр СФ;

– порогове пристрій з порогом спрацьовування .

На виході СФ формується сигнал, що досягає максимального значення:

. (7.25)

Якщо , То приймається рішення про те, що сигнал виявлений і навпаки.

Операцію множення і інтегрування можна здійснити на інший пристрій, званим коррелятором (Рис. 7.2б). Коррелятор містить перемножітель і інтегратор. Неважко переконатися, що вихідний сигнал коррелятора також буде описуватися (7.25). Однак, для реалізації коррелятора необхідно знати момент приходу сигналу. Тому коррелятор неінваріантен до моменту приходу сигналу.

Контрольні роботи до глави 7

1. На чому грунтуються методи боротьби з перешкодами при прийомі та обробці сигналів?

2. Що таке оптимальний лінійний фільтр?

3. Дайте визначення і поясніть графічно, що таке узгоджений фільтр.

4. Поясніть, коли з’являється максимальний відгук на виході узгодженого фільтра?

5. Як знайти відношення сигнал / перешкода на виході узгодженого фільтра?

6. Від форми сигналу або його енергії залежить ставлення сигнал / перешкода на виході узгодженого фільтра?

7. Наведіть схему обнаружителя на базі узгодженого фільтра. На базі чого приймається рішення про те, що сигнал є або його немає в прийнятій реалізації?

8. Зобразіть схему коррелятора. Чим він відрізняється від детектора на базі узгодженого фільтра?

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.