Войтер А. П. Інститут ядерних досліджень НАН України пр. Науки, 47, Київ 03680, Україна Бунін С. Г., Корж Ю. В. НДІ Телекомунікацій НТУУ «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 36, Київ 03056, Україна Тел.: (8044) 4699645; e-mail: vap@gu.net

де G нормована інтенсивність пуассонівського потоку пакетів на передачу відповідно до допущеннями [21.

Тоді:

Рис. 4. Залежність середньої швидкості передачі від трафіку для гнучкого адаптивного протоколу МДКН

Puc. 5. Залежність середньої швидкості передачі від N для гнучкого адаптивного протоколу МДКН

Fig. 5. Average transmission rate vs N factor for the adaptive nonpersistent CSMA protocol

Fig. 4. Average transmission rate vs traffic intensity for the adaptive nonpersistent CSMA protocol

III. Висновок

Запропоновані адаптивні протоколи забезпечують більш високу середню швидкість передачі порівняно з івестнимі протоколами МДКН в області значень трафіку, нижче межі стійкості (приблизно до 500% для жорсткого і до 80% для гнучкого), а також дають істотний виграш в пропускній здатності радіоканалу (до 50% для жорсткого і до 11% для гнучкого).

IV. Список літератури

[1] Бунін С. Г., Войтер А. П. Обчислювальні мережі з пакетною радіозв’язком. Київ, Техніка. 1989. 223 с.

[2]    Kleinrock L., Tobagi F. A. Packet Switching in Radio Channels: Part I: Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics. IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-23, Dec. 1975, No. 12, pp. 1400-1416.

ADAPTIVE MULTIPLE ACCESS PROTOCOLS

A. P. Voyter

Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine 47 Prospekt Nauky, Kyiv, Ukraine, 03680

S.                      G. Bunin, Yu. V. Korzh Institute of Telecommunications,

National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnical Institute’

36 Pobedy St., Kyiv, Ukraine, 03056 phone +380 (44) 4699645; e-mail: vap@gu.net

Abstract New multiple access protocols for monochannel radio networks with packet switching are considered. Analytic expressions for average transmission rates have been derived. It is shown that at the quantitative level these protocols have advantages in throughput characteristics over known protocols.

I.  Introduction

The available protocols of multiple access to radio channel are based on carrier pre-check procedures. If the carrier is absent, the packet transmission is permitted. Otherwise the attempt at transmission is postponed for random time intervals (nonpersistent CSMA), or a moment is anticipated when the channel is free, after which the packet transmission is initiated (persistent CSMA) [1]. These protocols have a disadvantage of providing the data transmission by packets of equal length irrespective of the traffic intensity.

II.  Main part

An adaptive control of transmitted packets requires certain modifications of the known protocol procedures. The proposed protocols require from subscribers the ability to recognize not two but three states: busy (the carrier detected); transmission permitted (the carrier absent less then a time units); and free state (the carrier absent for more then a time units, where a is the normalized by packet length time of signal propagation between the most remote subscribers) [1]. In the ‘transmission permitted’ state a subscriber may transmit a packet of the established (standard) length. In the ‘free’ state the transmission of a longer packet is permitted. The remaining procedures are similar to those of the known protocols.

Average transmission rates for adaptive synchronous persistent and nonpersistent CSMA protocols have been derived using the traffic model proposed by L. Kleinrock and F. Tobagi

[2]   . The validity of the equations is confirmed by their equality to similar well-known equations derived for packets of standard length transmitted in the ‘free’ state.

To illustrate the advantages in quantitative throughput and average rate of the adaptive protocols over the known protocols of the same class the appropriate calculations and graphic interdependencies for average transmission rates under varying traffic intensity and packet length have been derived.

III.  Conclusion

The proposed protocols provide higher average transmission rates compared to the available CSMA protocols for the traffic intensity below the stability limit (approximately 500% for persistent and 80% for nonpersistent protocols), at the same time offering a significant throughput benefit (50% for persistent and 11 % for nonpersistent protocols).

Анотація Пропонується розглянути результати застосування перешкодозахищеність структурованих кодів в системах передачі даних зі зворотним зв’язком. Новий метод побудови перешкодозахищеність кодів дозволяє виправляти як незалежні помилки, так і помилки байтового типу. Висока помехозащіенность кодів виявляється в системах, що реалізують повторення повідомлень з виявленими помилками. Особливо ефективні коди у випадках, коли ймовірність незалежних помилок і помилок байтового типу висока, порядку 0.1, а ймовірність помилок на виході декодера повинні бути не вище 10 ‘5.

I. Вступ

Традиційно для виправлення випадкових помилок і помилок байтового типу застосовуються «довгі» коди: коди БЧХ, турбо-коди і т. д. У даній роботі для виправлення незалежних помилок і помилок байтового типу пропонується використовувати структуровані коди [1]. Тут наводяться особливості застосування зазначених кодів в системах передачі даних, що володіють можливістю повторення повідомлень. У таких випадках знижується швидкість передачі інформації, але, враховуючи той факт, що помилки великої кратності виникають вкрай рідко, можна вважати, що пропускна здатність розглянутих систем передачі даних знижується незначно, що і підтверджують наведені нижче результати випробувань.

Помилки байтового типу довжини Ь <