Ракитянський Ф. А., Дементенко С. А., Прокопенко А. Е. Морозов А. А. ТОВ «Бета ТВ ком» м. Донецьк, вул. Університетська, 112, оф.15 тел. / Факс: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm.donetsk.ua


Анотація Показана можливість побудови перебудовується у великому діапазоні частот однополосного модулятора ТВ сигналу з застосуванням однієї проміжної частоти.

I. Вступ

Можливість формування однополосного телевізійного сигналу з забезпеченням його перебудови за частотою (каналам) призводить до їх взаємозамінності, можливості трансформації каналів в головної станції кабельного ТВ і, як наслідок цього, до розширення ринку збуту.

II. Основна частина

Типове формування однополосного ТВ сигналу здійснюється за схемою фіг. 1.

Фіг. 1. Структурна схема формувача ТВ сигналу з одного бічний смугою Fig. 1. Block-diagram of a single-sideband TV signal shaper

Модулятор M формує двосмуговий телевізійний сигнал, який надходить на смуговий фільтр ПФ 1, завдання якого формування однополосного ТВ сигналу з двосмугового (фіг. 2).

Фіг. 2. Однополосний ТВ сигнал Fig. 2. Single-band TV signal

Смуга прозорості фільтру на ПАВ «історично» обрана 31,5 … 38 МГц (вона збігається із смугою прозорості ПЧ ТВ приймача і відрізняється від останньої відсутністю додаткового придушення звукової піднесе, см. фіг. 3 поличка А).

Фіг. 3 Фільтр ПЧ ТВ приймача, фільтр ПЧ формувачів однополосного ТВ сигналу Fig. 3IF filters of single-band TV signal shapers

Діапазон перебудови такого однополосного формувача невеликий і обмежений в першу чергу проникненням сигналу гетеродина на вихід. Наприклад, при формуванні ТВ сигналу першого каналу (частота несучої зображення 49,75 МГц)

– Частота гетеродина повинна бути 87,85 МГц. Фільтр ПФ 2 повинен забезпечувати придушення частоти гетеродина не менше 60 дБ, для виключення впливу сигналу гетеродина на четвертий канал (Діапазон частот, яку він обіймав четвертим каналом 84 … 92 МГц). При цьому, через фільтра ПФ 2, діапазон перебудови такого формувача невеликий, у нашому прикладі з першого по другий канал.

Для розширення діапазону перебудови формувача використовують додатковий перенос сигналу першої ПЧ в другу ПЧ (зазвичай 930 МГц), див фіг. 4.

Фіг. 4. Формувач телевізійного сигналу з використанням другої ПЧ Fig. 4. TV signal shaper using the second IF

При ретельному виконанні (екрануванні, розводці і т.д.) діапазон перекриття формувача (фіг. 4) стає рівним 47 … 460 МГц,

470 … 850 МГц і обмежений комбінацією 2fc-fr (Інші комбінації або не потрапляють в смугу ТБ каналів, або їх рівень менше мінус 60 дБ відносно корисного сигналу).

Поява мобільних систем зв’язку спричинило за собою розвиток технології ПАР і уточнення методик їх розрахунку. Виходячи з цього пропонується формування однополосного ТВ сигналу здійснювати використовуючи одне перетворення, вибравши при цьому високу проміжну частоту (при цьому істотно підвищуються вимоги до ПАР фільтру до його правому схилу). Характеристики експериментального фільтра ПАВ (зі смугою прозорості 6,5 МГц), що формує одну бічну смугу на частоті 250 МГц наведено в табл. 1, а зовнішній вигляд перебудовується однополосного модулятора з першого по дванадцятий канал на фіг. 5.

Табл. 1. Придушення фільтра (дБ) при відбудові в (МГц) вище частоти 250 МГц (правий скат фільтра)

Table 1. Right-slope filter rejection (dB) for a tuning above the 250MHz frequency

Частота,

МГц

0,75

1

2

3

4

5

6

Придушення,

ДБ

-6

-8

-20

-40

-50

-50

-55

Відсутність другого перетворення забезпечує простоту настройки і знижує загальну вартість пристрою, а висока ПЧ дозволяє забезпечити великий діапазон перебудови по частоті. (Вплив модуляторів друг на одного, при їх роботі в сусідніх каналах з розбаланс несучих зображення в 3 дБ, не виявлено, див. ГОСТ 28324 «Мережі розподільні прийомних систем телебачення і радіомовлення»).

Фіг. 5. Зовнішній вигляд перебудовується модулятора з 1 по 12 канал (лицьова і зворотна сторона), виконаного за структурною схемою фіг. 1 з проміжною частотою 250 МГц на експериментальному ПАР фільтрі

Створення фільтра ПАВ на частоту понад 250 МГц з характеристиками по правому схилу згідно табл. 1 приведе до розширення діапазону перебудови модулятора, при відносній простоті самого пристрою.

SINGLE-BAND TV SIGNAL SHAPER TUNED OVER WIDE FREQUENCY RANGE

Rakityanskiy F. A., Dementenko S. A., Prokopenko A. E.

Office 115, 112 Universitetskaya St.,

Donetsk, Ukraine, 83004 phone/fax +380 (62) 3818185 e-mail: betatvcom@dptm. donetsk. ua

Abstract A possibility of manufacturing a single-band TV signal shaper tuned over a wide frequency range is considered.

The possibility of a single-band frequency-switched TV signal shaping offers interchangeable channels, headend channel transformation and the resulting broader market access.

The emergence of mobile communications systems has boosted the development of SAW technology and refined its calculation techniques. The intermediate frequency (IF) has increased, which offered the opportunity of designing a singleband TV signal shaper tuned over a wide frequency range.

Fig. 5. А 1 … 12 channels 250МHz-1 F tuned modulator (front and back) manufactured according to the block diagram in Fig. 1

The creation of an above-250MHz SAW filter with a right slope performance shown in Table 1 offers a wider frequency tuning for modulators, at the same time keeping the device relatively simple.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.