Забродський А. В НТУУ «КПІ», НДІ телекомунікацій пр. Перемоги 37, Київ 03056, Україна тел. (+38044) 2515068, e-mail: boyarka2000@yahoo.com

В отриманій формулі (3) перша складова є автокорреляционной функцією, а друга взаімнокорреляціонной.

Багатоканальний ітераційний демодулятор працює за наступним алгоритмом [1]:

1. Перша ітерація. Необхідно отримати перші оцінки 9 [1|,9(21|,. – 9к ‘1 інформаційні них символів, всіх активних абонентів системи. Тобто визначити канали, на яких працюють абоненти. Для отримання оцінок можна використовувати традиційний демодулятор. Тому при наявності працюючого абонента від відповідного демодулятора отримуємо логічну 1, а при відсутності -1.

2. Друга ітерація. Формувач реплік формуються копії i £2\ T) сигналів для всіх активних абонентів системи (“репліки”) згідно з формулою (4).

Рис. 1. Узагальнена тимчасова діаграма роботи радіоканалу

Fig. 1. Generalized time chart of a radio channel

Час передачі стандартного пакета одно Т сек. Всі тимчасові параметри нормуються по Т. Таким чином, зайнятий період являє собою послідовність передач випадкового кількості пекетов з середнім значенням п, розділених нормованим інтервалом тривалістю а. Для спрощення аналізу будемо розглядати синхронні варіанти протоколів [2], в яких час дискретно з величиною а. Перший з переданих пакетів в періоді зайнятості буде мати нормовану тривалість N> 1, всі наступні стандартну тобто рівну 1.

Середня кількість передач в зайнятому періоді для жорсткого адаптивного протоколу МДКН одно:

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.