Блудов А. В., Тимофєєв В. І.

НТУУ «КПІ» Просп. Перемоги, 37, Київ 03056, Україна e-mail: bludovdcbxbtf. ntu-kpi. (Dev, ua, timof (g). Ntu-kDi. Kiev. Ua Зоренко AB НДІ «Оріон» вул. Е. Потьє, 8а, Київ 03057, Україна e-mail: zav @ i. Kiev.ua

Рис. 1. Гоафіческое зображення Функціонального базового елементу № 33

В текстовому редакторі ДПП МРР крім звичайного редагування тексту передбачена можливість змінювати текст ФЗ в діалоговому режимі. Для цих цілей розроблено спеціальні діалогові вікна. Частина з них дозволяє змінити параметри розділів ФЗ, додати або видалити розділи (оптимізація, перебір, конфігурація). Вся структура ФЗ відображається в наборі діалогових вікон. Кожному розділу відповідає окремий вікно, в якому розміщуються параметри, що відповідають цьому розділу. Параметри можна редагувати, переходячи з одного діалогового вікна до іншого. Після закінчення редагування всі зміни вносяться в ФЗ. Інші діалогові вікна дозволяють додати опис базового елементу (БЕ) в текст ФЗ. У спеціальному діалоговому вікні вибирається назва БЕ або задається його номер по каталогу, визначаються параметри цього елемента. У ФЗ додається опис БЕ з позиції, визначеної курсором редактора. На етапі редагування ФЗ можна переглянути графічне зображення всіх базових елементів бібліотеки, розділу бібліотеки, що містить обраний БЕ, і самого БЕ (рис.1). При редагуванні оператора базового елементу на екрані висвічується опис всіх його параметрів.

ДПП МРР дозволяє здійснити запуск процесу проектування Полоскова пристрою. Після успішного завершення процесу на екрані можна переглянути протокол запуску, топологію плати та графіки отриманих інженерних характеристик. Переглядати результати можна як у текстовому, так і в графічному редакторах.

Графічний редактор дозволяє змінювати склад і структуру проектованого пристрою на рівні функціональних (для яких обчислюється матриця розсіяння і формується малюнок) і конструктивних (для яких тільки формується малюнок) БЕ. На екрані редактора поміщається графічне зображення плати в масштабі, що дозволяє відобразити її цілком. Графічний редактор дозволяє змінювати масштаб відображення і, за допомогою смуг прокрутки, переглянути її всю в будь-якому масштабі. Крім цього, в нижній частині екрана редактора відображаються координати плати, відповідні поточному положенню курсору. Графічний редактор дозволяє також додати функціональну або конструктивну гілку до опису плати, додати або видалити БЕ, змінити параметри БЕ, замкнути вільні входи двох ФБЕ або з’єднати їх S-образним елементом, змінити точку закріплення функціональної гілки, перенести функціональний тракт, додати до редагованому формалізованому завданням заданий файл з іншим ФЗ.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.