VIII. Висновок

Використання системи SMART GLOBE крім ефективної координації роботи та захисту транспорту дозволяє вирішувати питання охорони праці та навколишнього середовища. Автоматизоване визначення місця положення ТЗ в складі систем комплексного забезпечення безпеки і контролю стану ТЗ дозволяє отримати значний економічний ефект.

AN INTELLECTUAL BURGLAR-ALARM AND TELEMETRY VEHICLE SYSTEM

Shirokov I. B., Proshchenko P. V.

Radio Engineering Department,

Sevastopol National Technical University, Studencheskiy Gorodok, Streletskaya Balka, Sevastopol, Ukraine, 99053 phone +380 (692) 550005, fax +380 (692) 554145 e-mail: shirokov@stel. sebastopol. ua

Abstract An intellectual satellite-based burglar-alarm and telemetry vehicle system is presented.

I. Introduction

The increasing role of motor transport in human life along with the demand for the on-board burglar alarm and telemetry analysis availability calls for a comprehensive solution. The implementation of a universal multipurpose burglar-alarm, monitoring and telemetry analysis system is on the agenda.

A multipurpose satellite system is presented in the report offering a high-accuracy positioning and anti-burglar vehicle control. This highly intellectual satellite system is known under the name of‘SMART GLOBE’.

II.  System description

The SMART GLOBE system incorporates traffic control centers (TCCs) and mobile units (MU) mounted on controlled vehicles. The MU comprises the GPS/GLONASS receiver and controller equipped with sensors. The MU determines vehicle coordinates, speed and sensor status. This data is processed and transmitted to the TCC which is a firmware unit intended for control, management and analysis. At the TCC the information received is stored in a database and displayed in the electronic map of an area. In this way traffic controllers are able to keep visual track of vehicle position and their status. The information contained in the database is used for the analysis and documentation.

The operating range of the system is restricted only by the communications channel capabilities. Depending on the selected channel (allocated, trunk, cellular or satellite) local, regional or global zones of service are available. SMART GLOBE supports all the above communications channels.

The basic features of SMART GLOBE are as follows:

•   Global positioning of vehicles connected to the system with a less than 30m error;

•   Real-time multi-image display of vehicles in electronic maps with automatic map feed for moving vehicles;

•   User identification with the aid of a SMART-card;

•   Optional navigational module for transported goods offering their control and detection in case of theft;

•   ‘Confidential function’: listening to a driver’s cab at the TCC;

•   Operating with any GPS-receiver supporting NMEA 0183 and TSIP protocols;

•   Optional disabling on a traffic controller’s command of fuelfeed and electronic systems blocking further movements of the vehicle;

•   Retrieval of events for any objects and for any period of time, represented as routes automatically charted in the electronic maps (archival viewing).

III.  Conclusion

The implementation of SMART GLOBE allows for the problems of occupational and environmental safety to be solved while providing efficient coordination between the services.

Анотація Наводяться результати оцінки стійкості фільтра Калмана до погрішностей апріорних даних в комплексній системі навігації літака. Показана залежність точності комплексу від похибок параметрів моделі.

I. Вступ

Практична реалізація фільтра Калмана (ФК) в комплексних системах навігації (КСН) припускає, що відомі статистичні характеристики помилок вимірювачів, що входять до складу комплексу. У реальних умовах апріорна інформація носить наближений характер. У ряді випадків, щоб знизити вимоги до бортової цифрової обчислювальної машини (БЦВМ) за обсягом пам’яті і часу обчислень, свідомо йдуть на спрощення моделі вхідного сигналу фільтра. В результаті оцінки, одержувані в фільтрі, стають неоптимальними, так як матричний коефіцієнт передачі K (t) розраховується за рівнянням незалежно від вступників вимірювань. Тому при розробці ФК в КСН необхідно оцінити то зниження точності комплексу, яке може мати місце при роботі його в реальних, що відрізняються від розрахункових, умовах. Таким чином, необхідно оцінити стійкість ФК в КСН до погрішностей апріорних даних. У доповіді розглядаються питання проектування КСН літака [3]. Зокрема оцінюється стійкість ФК до погрішностей апріорних даних у розглянутій КСН. Крім того, в доповіді аналізуються характеристики типової БЦВМ при реалізації як оптимальних, так і квазіоптимальних алгоритмів ФК у розглянутій КСН.

I. Оцінка стійкості оптимальних фільтрів Калмана в КСН

У доповіді розглядається КСН літака [3]. До складу КСН входять інерціальна навігаційна система (ІНС), доплеровский вимірювач швидкості і кута зносу (ДИСС), радіовисотомір (РВ), а також радиодальномер (РД).

Для розрахунку точностних і динамічних характеристик ФК повинні бути відомі статистичні характеристики корисного сигналу, перешкод і помилок. Тоді для відомої моделі вхідного сигналу записуються рівняння станів і вимірювань ФК в дискретному вигляді [3]:

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.