Вакась В. І. Український НДІ зв’язку, вул. Солом’янська, 13, Київ 03680, Україна Тел.: (38044) 2488719, e-mail: vakas (S> ukr.net Черняк І. П. Головна дирекція ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ», бул.Шевченка, 18, Київ 01001, Україна Тел.: (38044) 2345063 Каленик І. Є. Український НДІ зв’язку, вул. Солом’янська, 13, Київ 03680, Україна Тел.: (38044) 2488719, e-mail: in / il ((i> _ukr.net

Анотація у статті розглянуті основні принципи планування мереж синхронізації для різних архітектур цифрових мереж зв’язку та розподілу пристроїв синхронізації на мережі.

I. Вступ

Для нормального функціонування сучасної мережі синхронізації необхідна система управління мережею синхронізації і система моніторингу параметрів сигналів синхронізації [1-4]. При плануванні нової мережі необхідно використовувати складний математичний апарат моделювання самої мережі і можливих варіантів поширення сигналів синхронізації [5]. У разі наявної мережі, необхідна чітка математична модель на її розвиток, щоб не порушити порядок і пріоритетність сигналів синхронізації і не привести до появи петель синхронізації. Дана проблема є актуальною для багатьох операторів зв’язку, які використовують власні комутаційні центри, але при цьому не є власниками транспортної мережі для обміну трафіком і розповсюдження сигналу синхронізації. Оренда робочих потоків у інших операторів знімає проблему обміну трафіком, але при цьому далеко не просто забезпечити синхронізацію центрів комутації для того, щоб гарантувати необхідну якість сучасних і перспективних послуг цифрового зв’язку відповідно до рекомендацій ITU-T і стандартами ETSI.

II. Основна частина

Перш за все питання синхронізації життєво необхідні для сучасних транспортних мереж SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Однак вони актуальні і для надання послуг ISDN, при побудові мереж цифрової телефонії (включаючи і мережі мобільного телефонного зв’язку) і, як виявилося, для сучасних мереж ATM (Asynchronous Transfer Mode). У загальному випадку при наданні послуг з постійною швидкістю передачі (CBR Constant Bit Rate) для синхронізації немає поділу на первинну і вторинні мережі всі цифрові пристрої мережі електрозв’язку працюють синхронно.

Питання синхронізації транспортних мереж SDH на сьогодні вже не викликає великих проблем в операторів, так як сама технологія SDH передбачає синхронний режим роботи обладнання [1,4,6]. Однак, розгалужена топологія сучасних мереж не дозволяє повністю прогнозувати стан їх синхронізації у разі виникнення аварійних ситуацій. Отже, оперативний моніторинг сигналів синхронізації вельми актуальний і в даний час [6-8].

Для більш складної системи управління мережею синхронізації SDH передбачається використовувати повідомлення статусу синхронізації SSM (Synchronization Status Messadge) і при цьому виробляти автоматичну реконфігурацію мережі на основі оброблюваної інформації [5,7-8].

Уникнути проблем при реконфігурації мережі або взагалі при її первісному проектуванні можливо лише використовуючи математичне моделювання. Така задача повинна включити в себе наступні аспекти: вказівка розташування обладнання синхронізації (як первинних джерел, так і виділеного веденого обладнання), розробка схеми розповсюдження сигналу синхронізації в транспортній мережі (випадок нормального функціонування), розробка варіантів схем резервних маршрутів (у разі відмов), вказівка ​​інтерфейсів таймірованіе для обладнання, яке є веденим від інших пристроїв (причому з обов’язковим визначенням пріоритетності). При цьому має враховуватися, що число перемикань повинно бути якомога меншим, при перемиканнях не повинні виникати петлі по синхронізації, при входженні пристрої синхронізації в режим утримання воно не може бути джерелом синхронізації для пристроїв, яке в даний момент мають більш високу стабільність і кожен мережевий елемент повинен синхронізуватися від доступного джерела з кращого стабільністю (і відповідно до встановленої пріоритетності) [5,7].

Для цих цілей використовується математичний апарат теорії графів або матричний метод. Особливо привабливими для вирішення цього завдання виглядають спеціалізовані математичні пакети MathLab і Maple.

Для реалізації програмної оболонки систем моніторингу та планування можна використовувати обмін даними на базі SMNP-протоколу, що дозволить проводити віддалений моніторинг в режимі реального часу, отримати доступ до баз даних SDH-обладнання та, можливо, інтегрувати програмний продукт з системою управління мережею синхронізації. Така система може бути реалізована, наприклад, на базі системи управління Hewlett Packard Open View Network manager [6-7].

Для мережі розподілених центрів комутації також потрібна узгодженість у роботі генераторного устаткування. З середини 80-х років розроблені норми ITU-T і ANSI (таблиця 1) для “деспотичної” ієрархічної мережі синхронізації. Така мережа з одним первинним джерелом PRC (Primary Reference Clock) орієнтована була ще на транспортну середу PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) [1-3]. Але з впровадженням послуг ISDN, розширенням асортименту послуг мобільного зв’язку і, власне з розгортанням транспортної середовища SDH, виникла необхідність мати якість синхронізації першого рівня ієрархії на всіх навіть на місцевих вузлах мережі [3-4]. Однак неконтрольована оператором середу SDH, в якій орендуються транспортні потоки Е1, схильна аварій, час від часу в ній проводяться регламентні і пуско-налагоджувальні роботи. Ці фактори впливають на якість синхронізації центрів комутації. При цьому немає можливості обслуговувати системи передачі та оперативно реагувати на виниклу аварію. З цієї причини використовувати навантаження віртуального контейнера VC-

12 систем SDH в якості опорних сигналів, як це роблять зараз багато операторів, не рекомендується [2, 3]. Відповідно до міжнародних [2] та вітчизняними [3] нормативними документами оператор телефонного зв’язку або провайдер сучасних послуг (наприклад, на базі ATM-мережі) може створити мережу власних розподілених пристроїв синхронізації первинних джерел PRS (Primary Reference Source), які функціонують на основі приймачів СРНС (супутникових радіонавігаційних систем) [1-3,6-8] GPS Global Positioning System або ГЛОНАСС глобальна навігаційна супутникова система.

Таблиця 1

III. Висновок

Проаналізувавши побудова мережі синхронізації для різних архітектур цифрових мереж зв’язку, можна зробити висновок, що мережа первинних розподілених пристроїв синхронізації на основі приймачів СРНС на сьогоднішній день є оптимальною структурою побудови мережі синхронізації. Така структура забезпечить стабільну роботу мережі синхронізації і дозволить уникнути недоліків “деспотичної” ієрархії цієї мережі.

1. А. Савчук. “Як вибрати годинник для Укртелекому?”

Мережі та комунікації, № 4 (23), 2002, с. 6 12.

2.    ETSI EG 201 793 v1.1.1 (2000-10). Transmission and Multiplexing (TM); Synchronization networks engineering.

3. Концеп / я побудова та структурна схема мереж1 сінхрожзацм Украши. УНД13 ДК31У. Кшв, затверджено та введено в fliio 2 вересня 2002 р.

4. Т. S. Brown, D. Rowland, A. Vinall and A. O’Neil. Broadband transport the synchronous digital hierarchy. ВТ Techical Journal, Vol. 16, No 1, 1998, p. 159170.

5. Г. В. Коновалов, В. A. Hemec. “Принципи самовідновлення мереж синхронізації цифрових мереж”. Вюнік Украшського Будинку економ1чніх та науково-техичніх знань № 1 2002р.

6. Вакась В. І. “Сучасні тенденції в синхронізації транспортних мереж”. Вюнік Украшського Будинку економ1чніх та науково-техичніх знань 2002 № 1, с. 60-66.

7. Вакась В. І., Лазоренко С. Ф. “Експериментальна перевірка принципів моніторингу сигналів синхронізації”.

– В кн.: 11-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка і телекомунікаційні технології» (КриМіКо’2001). Матеріали конференції [Севастополь, 10-14 вересня 2001 р.]. – Севастополь: Вебер,

2001, с. 272-274. ISBN 966-7968-00-6,

IEEE Cat. Number 01 ЕХ487.

8. Вакась В. І., Черняк І. П., Каленик І. Є. “Оцінка якості сигналів синхронізації на цифрових мережах зв’язку”. – В кн.: 12-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка та телекомунікаційні технології »(КриМіКо’2002). Матеріали конференції [Севастополь, 9-13 вересня 2002 р.]. – Севастополь: Вебер,

2002, с. 233-234. ISBN 966-7968-12-Х,

IEEE Cat. Number 02ЕХ570.

SYNCHRONIZATION NETWORKING FOR DIFFERENT DIGITAL COMMUNICATIONS ARCHITECTURES

Vakas V. I.

Ukrainian Research Institute for Communications 13 Solomenskaya Str., Kyiv, Ukraine, 03680 phone +380 (44) 2488719, e-mail: vakas@ukr.net Chernyak I. P.

“Ukrtelecom” Chief Directorate 18 Shevchenko Boulevard, Kyiv, Ukraine, 01001 phone +380 (44) 2345063 Kalenik I. Ye.

Ukrainian Research Institute for Communications 13 Solomenskaya Str., Kyiv, Ukraine, 03680 phone +380 (44) 2488719, e-mail: irvil@ukr.net

Abstract The paper discusses the main principles behind the synchronization networking for different architectures of digital telecommunications networks and equipment allocation.

I.   Introduction

For a modern synchronization network to operate properly, a management system [1-4] and monitoring of sync signals parameters are required [5].

II.   Main part

Synchronization is vital for network traffic (SDH) and involves setting up monitoring and management systems [6-8]. Synchronization of switching networks should make use of satellite-based positioning systems, which is likely to solve problems of synchronization equipment allocation and would maintain the high quality of sync signals [2-3].

III.   Conclusion

The paper discusses the main principles behind the synchronization networking which utilizes the opportunities presented by the GPS and GLONASS satellite systems.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.