Рис.1. Схема понижуючого (buck) перетворювача.

Понижуючий (buck) перетворювач (рис. 1) належить до розряду прямоходових схем. Він дозволяє отримувати вихідну потужність у декілька кіловат. Призначений для використання в тих випадках, коли не потрібна ізоляція між первинною і вторинною сторонами.

В момент, коли ключ замкнутий, вхідна напруга подається через LC-фільтр на навантаження. Ток через індуктор лінійно підвищується:

Для підвищення ефективності замість діода може також використовуватися транзистор з додатковою схемою управління, пов’язаної з ШІМ-кон-троллером (синхронний випрямляч). Застосування синхронного випрямляча дозволяє істотно підвищити ККД перетворювача. Так, наприклад, в типовому випадку понижуючий перетворювач без

синхронного випрямляча має ККД, рівний <