Лаговський Б. А., Самохін А. Б. Московський державний інститут радіотехніки електроніки та інформатики (техніч. ун-т) пр. Вернадського, 78, Москва 117454, Росія Тел.: (095) 4347565; e-mail: Lagovskv (8 ) famblrer.ru

Рис. 2. КО двошарової структури.

0, 056 Л, г2 = 0,043 / 1; е-, = 33 31 i; е2 = 43-25L

Fig. 2. Reflectivity of two-layer coating

III. Висновок

Представлені результати показують, що тонкі одношарові покриття забезпечують хороше поглинання радіохвиль в секторі кутів падіння + 40 ° н-45 °, що дещо більше, ніж покриття у вигляді суцільних шарів діелектрика. Використання двошарових РПП дозволяє різко розширити сектор кутів з великим поглинанням і довести його до + 70 ° н-75 ° і більше при додатковій оптимізації за всіма параметрами структури.

IV. Список літератури

[1] Вендік О. Г. Антени з немеханическим рухом променя. М., Рад. Радіо, 1965.

[2] Лаговський Б. А., Самохін А. Б. Дослідження багатоелементних фар на основі ряду Шлемільха. В кн.: Питання дифракції і поширення хвиль. Междуведомств. СБ наук. праць. – М.: 1990, с.133.

RADIO ABSORBING COATINGS ON A BASE OF DISCRETE ELEMENTS

Lagovsky B. A., Samokhin A. B.

Moscow Institute of Electronic Engineering Moscow 117454, Russia phone: (095)4347565 e-mail: LagovskvtSbfamblrer. ru

Abstract The problem of searching for radio waves reflectivity for thin multi-layer structures is solved on the basis of collinear filaments located above the metal screen. The optimisation of parameters of a simulated dielectric on the basis of discrete absorbing elements allows receiving wide band coatings with a large absorption in large angle sector of incidences of a wave.

I.  Introduction

One of the ways to make thin absorbing coatings, effective in a broad frequency band and at large angle of incidences of a wave, is usage of dielectrics with inhomogeneous inclusions. Heterogeneity dimensions on axes x or x and у (axes z normal to a surface) should be comparable to X wavelength. It can be, in particular, discrete structures from separate absorbing.

II.  Main part

The offered method of calculation of characteristics of such coatings uses methods applied in the theory of antennas. The amplitude of a reflected field in any point on a surface of the solitary device of structure is bound with the amplitude of an incident field by a ratio (1).

Magnitude zo is own dimensionless complex resistance of an element. The value zo is a solution of an interior problem of diffraction. The modifications of a field in each element at integration them in structure are featured with the help of a modification of resistance of an element zo . Having calculated new resistance of a device zs at the account of interaction interference all remaining, we shall receive a reflected field amplitude from (1).

The cylinders of radius Rc made from a material absorbing radio waves are disposed in a plane parallel to metal screen at the distance L. Length of cylinders is much greater □, distance between the next cylinders: d < □, radius Rc< d. Linearly polarized wave normally falls on the structure. Vector E is parallel to axes of cylinders. It is required to find circumscribed structure reflectivity.

The sum of Schlomilch row (3) is used for solution of the problem. Generally, sum of the row is found in operation [2]. Under condition of cylinders proximity to each other, summing (2) for all elements taking into account (3) we shall receive a value of resistance (4). Using (4), with the help of dispersion ratio it is discovered that the imaginary part of resistance of structure is equal to zero. Then for thin cylinders it is obtained simple expression for resistance (5) at an angle of incidence cp =0.

The interaction of cylinders with the shield is described as interaction with the same system of cylinders located behind the shield at the distance of 2L from the initial system. Final complex resistance of thin filament structure above the shield is expressed by (6).

The frequency association of a reflectivity of two-layer structure is shown in a fig. 1. In a fig. 2 the angular associations, optimized on geometrical parameters, of a reflectivity of a single-layer and two-layer coatings are reduced.

III.  Conclusion

The introduced results show that the single-layer coatings ensure a good absorption of radio waves in sector of angle +40°h-45°. It is a little bit more than continuous dielectric stratum coatings. Use of two-layer coatings allows to expand sector of angles with better absorption and provide it up to + 70°h-75° and even more with additional optimization of all structure parameters.

потенціалу ізольованого зонда від величини струму розряду. Зонд розміщувався на осі плазмового потоку на відстані 11 см від анода.

Анотація Представлені результати досліджень джерела потоків плазми твердофазних матеріалів на основі дугового розряду в парах матеріалу анода. Джерело може ефективно працювати в умовах високого вакууму і при напуску газу в вакуумну камеру. Показано, що він дозволяє створювати бескапельние високоіонізованная потоки плазми різних металів з компенсованим об’ємним зарядом. Представлені результати практичного використання і зазначені області конкретного застосування джерела плазмових потоків на основі розряду даного типу. Зокрема, це джерело може бути використаний при виготовленні НВЧ-приладів, елементів телекомунікаційних систем та інтегральних схем.

I. Вступ

Питання формування високоадгезивні тонких металевих плівок на діелектричних підкладках був і залишається актуальним. При цьому дуже важливе значення має відсутність у використовуваному плазмовому потоці крапельної фракції, атомів домішок конструкційних матеріалів, компенсація об’ємного заряду потоку. Генерація потоку плазми з іонами низьких спрямованих енергій також сприяє формуванню високоякісних плівок. Зокрема, порушення навіть одного з перерахованих умов дуже сильно погіршує характеристики створюваних оптичних покриттів.

В даній роботі наводяться результати нанесення мідних оптичних покриттів і деяких резистивних шарів за допомогою джерела плазми на основі дугового розряду в парах матеріалу анода.

II. Основна частина

Для нанесення тонких безподслойних плівок на діелектричні підкладки з кварцу, оптичного скла і ситалла був використаний джерело плазмових потоків твердофазних матеріалів на основі несамостійного дугового розряду в парах матеріалу анода [1-7]. Розряд запалювався між анодом і розжарюваним катодом в парах розміщується на аноді робочого матеріалу. Матеріал розміщувався на аноді як безпосередньо, так і в тиглі. Для полегшення умов запалювання розряду і інтенсифікації процесу іонізації в розрядному проміжку анод-катод за допомогою циліндричного електрода та магнітної котушки створювалися поперечні електричне і магнітне поля. Для дослідження параметрів плазми та розміщення підкладок використовувалися плоский зонд і подложкодержатель. Розряд міг горіти як в парах чистого металу, так і в умовах напуску газу в вакуумну камерух. Це дозволяло використовувати даний пристрій для нанесення як однокомпонентних металевих, так і багатокомпонентних плівок.

На малюнку 1 наведено типові для описуваних режимів напилення залежності напруги розряду в парах міді, потенціалу плазми і по

£ 7 СП

Рис. 1. Залежності напруги розряду Up, Крива 1, потенціалу плазми Un, крива 2, і потенціалу ізольованого зонда Unn, крива 3, від величини струму розряду 1р.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.