Лян Н. В., Лян В. Н. *, Воторопін С. Д. ** Цетр Східної медицини “Аюрведа” ** ФГУП НІІПП, м. Томськ, Росія e-mail: vot@maik.tomsknet.ru

Рис. (Fig.) 2

За допомогою комп’ютерного діагностичного комплексу за методом Накатані (ріодораку) проводять обстеження хворого за показниками енергетичного стану організму, енергограмма якого (див. рис. 1, 2): 1) вказує на його функціональний стан (гіпер гіпофункція окремих органів), 2) малий діаметр енергограмми (криві 1, 2) свідчить про зниження загального енергетичного стану організму за рахунок недостатній функції підшлункової залози (ПЖ) головного генератора “живильної” енергії організму. Психоемоційний стан організму оцінюється по відомих психосоматичних захворювань таких як неврастенія і невротична депресія. Виявилося, що стан головного мозку з енергетичного станом меридіана перикарда при неврастенії посилюється, а при невротичної депресії зменшується. Отже, тактика лікування повинна бути спрямована на нормалізацію конституціонального стану організму шляхом впливу на 3-х рівневу систему організму: 1псіхоемоціональное ланка; 2 енергетичний центри контролю за основними функціями організму (чакри); 3 покращення функції підшлункової залози.

Терапія здійснюється впливом ЕМВ КВЧ при явищах неврастенії на чакру Аджна, для чого на область перенісся (між внутрішніми закінченнями брів) встановлюють виносний аплікатороблучатель КВЧ апарату серії “Стелла” [5]. Дана чакра котролірует психічний стан бажання організму. Тривалість сеансу впливу 30 хв. Одночасно на чакру Вішуддха, контролюючу емоційний стан-ня радості організму дій другим аплікатором багатоканального КВЧ апарату на область яремної вирізки грудини протягом 30 хв. (режим седації). Третій аплікатор-опромінювач встановлюють на чакру Маніпура в області верхньої третини відстані між мочевідним відростком грудини і пупком. Час впливу три хвилини (режим тонізації). Дана чакра контро-лірует центральну енергію вологості організму і функцію ПЖ, а на периферичну частину впливають голками на точки меридіана ПЖ RP1 і RP2 протягом 30 хв. Голкотерапія даних точок покращує функцію ПЖ шляхом посилення енергії “вітру” і “тепла” відповідно. В случах встановлення діагнозу невротичної депресії час впливу на чакри Аджна і Вішуддха становить три хвилини (режим тонізації). Решта впливу при цьому залишалися колишніми.

Результати лікування задовільні: в 1-ій групі повне одужання відзначалося у 57% хворих,, а в 2-ій групі повне одужання

– У 50%. На рис.1 представлена ​​енергограмма хворий Л-вої Н. І., 40 років до лікування, на рис.2 після лікування.

I. Висновок

Таким чином, рефлексотерапія голками в поєднанні з терапією міліметровими хвилями неврастенії і неврозу і виникає слідом за цим психосоматичного захворювання гострого або рецидивуючого панкреатиту, обумовлюють СХУ, шляхом впливу на 3-х рівневу систему організму значно покращує психічне, емоційний і фізичний стан організму [6-8].

II. Список літератури

1. В. С. Глушанков, Багатовимірна психосоціальна оцінка прикордонних нервово-психічних розладів як базис управління системою їх профілактики. / Медикосоціальної аспекти охорони психічного здоров’я: Тези доповідей симпозіуму з міжнародною участю. Томськ, 10-13 вересня 1991, т. 1.

Під ред. чл.-кор. АМН СРСР В. Я. Семко.

2. О. П. Щепін, Здоров’я населення Російської Федерації в умовах соціально-політичних та економічних перетворень. / Суспільство, стрес, здоров’я: Праці міжнародної конференції, М., 27 червня-2 липня 1995.

3. К. В. Судаков, Е. А. Юматов, Емоційний стрес в сучасному житті. Изд-во НВО “Союзмедінформ”,

М., 1991, 83 стор

4. Воторопін С. Д., Лян Н. В., Лян В. Н. Патент РФ

№ 2148984 за заявкою “Спосіб лікування хронічного панкреатиту” № 97111470/20 (012380) від 16.07.97 р.

Опубл. Б. І. № 14, 20.05.2000.

5. Воторопін С. Д., Кожем’якін А. М. Пристрої оптичного і КВЧ діапазонів довжин хвиль для рефлексоі фізіотерапії / Електронна промисловість, 1998, Вип. 1-2, с. 178-181.

6. Воторопін С. Д., Лян Н. В., Лян В. Н., Спосіб лікування синдрому хронічної втоми. Рішення ФИПС від 27.12.2000 р. про видачу патенту за заявкою на винахід № 98111449/20 (012380). МП Кб А61N 5/00, 5/02 від 24.06.98 р.

7. Лян Н. В., Лян В. Н., Воторопін С. Д. Синдром хронічної втоми. Діагностика та лікування міліметровими хвилями в поєднанні з рефлексотерапією. Праці Xl-го Російського симпозіуму з міжнародною участю “Міліметрові хвилі в медицині та біології”, М., квітень 1997, стор 65-66.

8. Воторопін С. Д., Лян Н. В., Лян В. Н. КВЧ-терапія хронічних захворювань / IV-а Міжнародна НТК “Електродинаміка НВЧ і КВЧ” Збірник доповідей. Самара, вересень! 999.

REFLEX THERAPY AND UHFACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF CHRONIC FATIGUE SYNDROME

Lyan N. V., Lyan V. N.*, Votoropin S. D.** ‘Ayurveda’ Centre of Oriental Medicine **‘NIIPP’ Federal State-Owned Unitary Enterprise Tomsk, Russia e-mail: vot@maik.tomsknet.ru

Abstract In the present-day social and economic environment a growing number of people suffer from chronic fatigue. The paper presents the results of treating the Chronic Fatigue Syndrome (CFS) with the aid of mm waves.

I. Introduction

Under the International Nosology 10 the CFS covers several headings: F488 other specific neurotic disorders; F54 mental and neurotic factors related to disorders or diseases classified under other headings; G66 organic emotionally labile (asthenic) disorders; G32 depressive episodes; G320 slight depressive episode; G321 mild depressive episode.

II.  Main part

The present paper reports of the experience accumulated during the examination and treatment of 65 CFS patients. The first group comprised 35 patients with neurasthenia effects and acute condition of chronic pancreatitis, the second group patients with neuroses and latent chronic pancreatitis. The therapy consisted of exposing the Ajna chakra to UHF EMR in treating neurasthenia effects, for the purpose of which a remote applicator of the ‘Stela’ series UHF apparatus was placed in the bridge of nose area between the inner ends of eyebrows. Results of the treatment have been quite satisfactory: in the first group 57% of the patients have recovered completely, while in the second group 50% have made full recovery. Fig. 1 shows the energy graph of N. L-va, a 40-year-old female patient, before the treatment, Fig. 2 after the treatment.

III.  Conclusion

In this way the influence on the three-level system of human organism by means of acupuncture in conjunction with mm-wave therapy of neurasthenia, neuroses and subsequent acute or recurrent pancreatitis resulting in the CFS, considerably improves the mental, emotional and physical state of a patient [6-8].

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.