Часто прискорення розвитку в електроніці відбувається завдяки появі спеціалізованих компонент, призначених для оптимізації модифікується схеми. Саме таким компонентом є SENSEFETтранзістор, потужний унікальний МОП-транзистор, створений для того, щоб оптимізувати характеристику і спростити схему стабілізованого джерела живлення зі стабілізацією струму (див. рис. 19.1). А після впровадження SENSEFET-транзистора його творець, фірма Motorola, випустила керуючу ІС, яка особливо добре підходить для управління цим транзистором в джерелі живлення зі стабілізацією струму. Блок-схема цієї ІС наведена на рис. 19.2.

Рис. 19.1. Приклад використання SENSEFET-транзистора. в перетворювачі постійної напруги зі стабілізацією струму. Розсіювання потужності в резисторі-датчику струму Лверб | е набагато менше, ніж при використанні звичайного потужного МОП-транзистора. Motorola Semiconductor Products. Inc

Припустимо, що звичайний потужний МОП-транзистор складається з тисячі невеликих польових транзисторів, з’єднаних паралельно. Всі ці ідентичні транзистори вносять рівний внесок у струм стоку. В SENSEFETтранзісторе один або кілька витоків цих транзисторів електрично ізольовані від інших і з’єднані з окремим висновком, званим контрольним або дзеркальним висновком. Якщо цей висновок підключений до землі через резистор, то невеликий струм, рівний фіксованої частини повного струму стоку, може бути зафіксований у вигляді падіння напруги на резисторі. Таким чином, реалізується датчик струму, необхідний для джерела зі стабілізацією струму.

Рис. 19.2. Блок-схема керуючої ІС Л/С34129, використовуваної в джерелі зі стабілізацією струму. Ця ИС створена спеціально для роботи з відносно малим падінням напруги в ланцюзі стеження за зміною струму ^ МЗД / ЕГ-транзистора. Motorola Semiconductor Products. Inc

У звичайних джерелах зі стабілізацією струму вибірка значення струму, що протікає через комутатор, здійснюється шляхом включення резистора в ланцюг витоку або стоку переключающего МОП-транзистора. На перший погляд, обидва методи фіксації значення струму ідентичні

– Обидва використовують падіння напруги, пов’язаного зі зміною струму в комутаторі. Однак метод, використаний з звичайними МОПтранзісторамі, призводить до помітного розсіювання потужності. З іншого боку, втрата потужності в контрольній ланцюга ^ МЗД / Т ^ Т-транзистора мінімальна (величина струму, використовувана для зворотного зв’язку становить близько 1/2000 струму стоку).

Реально в SENSEFEГ-транзисторі є ще одне вдосконалення у вигляді додаткового виведення, так що всього їх виходить п’ять. П’ятий висновок називається висновком Кельвіна. Це по суті інший висновок витоку, але завдяки його використанню запобігається вплив малого струму контрольного витоку на великий струм в ланцюзі витік-стік через загальний опір виведення витоку. Щоб скористатися цією можливістю, нижній кінець резистора зворотного зв’язку просто з’єднується з виводом Кельвіна, а не з провідником або висновком, позначеним як джерело. Ситуація стає зрозумілішою, якщо розглядати з’єднання Кельвіна як підключення до істинного «електроду» витоку, а не фактичного висновку витоку.

Джерело: І.М.Готтліб Джерела живлення. Інвертори, конвертори, лінійні і імпульсні стабілізатори. Москва: Постмаркет, 2002. – 544 с.