Яцуненко А. Г., Заболотний П. І., Наливайко В. С., Тихоненко М. Н. ІТМ НАНУ і НКАУ, м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 47-19-41 Козлов В. А., Кошарний В. Ф., Кошарний В. В. ДДМА, м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 46-76-02 Денісенкова Т. Н., Покатаева М. І. СШ. № 43, м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 23-51-56


I. Вступ

Перевантаження інформацією, неспокійний ритм життя, скупченість людей у ​​великих містах, відірваність від природи всі ці зовнішні чинники, іменовані стресовими впливами, обертаються для нас постійною перевантаженням нашої психіки і, як наслідок, поганим настроєм, втомою, пригніченістю і відчуттям неблагополуччя.

Дисгармонія сучасної людини полягає в тому, що, будучи цивілізованим в науковотехнічної відношенні, він залишається все ще недостатньо грамотним в психоемоційній сфері діяльності.

Тому введення в практику методів цілеспрямованої психофізіологічної адаптації людини до техногенних факторів зовнішнього середовища є вельми актуальним. Не виключено, що нове століття буде називатися «Століттям психології» поряд з назвою – «вік біоінформаційних технологій».

Функціонування організму людини забезпечується поєднанням фізичних, енергетичних та інформаційних закономірностей, що створюють його особистісну біоінформаційних модель, що відображається біополем.

На стабільне психофізіологічний стан людини, при якому всі складові елементи (клітини, тканини, органи, системи, біополя і біоритми) знаходяться у взаємному динамічній рівновазі, званому гомеостазом, впливають, як зовнішні впливи, так і внутрішні міжсистемні взаємодії, які суттєво залежать від психоемоційного статусу.

Регулювання гомеостазу та подолання стресових реакцій на рівні нервової системи здійснюється за допомогою біоелектричних сигналів, а на гуморальному рівні за рахунок хімічних перетворень і перетворень під контролем ферментативного, гормонального та інших видів обміну.

Важливу роль в управлінні фізіологічними процесами грають генеруються клітинами під контролем і управлінням ЦНС когерентні (узгоджено протікають у просторі та часі) акустоелектричні хвилі (АЕ) в діапазоні вкрай високих частот (КВЧ) 30-300 ГГц [1]. Одні частоти, що генеруються клітинами, відповідають нормально протікає фізико-хімічних процесів, інші

– Процесів, що протікають при реакціях стресу. При цьому, біоритми організму, створювані головним мозком, забезпечують циклічність повторення амплітудно-частотної характеристики клітин в часі, створюючи необхідну послідовність вироблених нею фізико-хімічних операцій

Вплив електромагнітних полів вкрай високої частоти (КВЧ) на процеси в організмі знайшло підтвердження в їх електропунктурної впливі на біологічно активні точки людини (БАТ) розташовані на поверхні шкіри, кожна з яких пов’язана з тим чи іншим внутрішнім органом. При цьому, підбираючи частоту, величину і час впливу сигналу на БАТ виявилося можливим управляти процесами, що відбуваються в органах людини.

Роботами ряду вчених було показано, що зміна потенціалів БАТ з одночасним впливом на внутрішні органи, можливо і за допомогою відповідного навіювання з кори головного мозку, який визначає амплітудно-частотні характеристики АЕ коливань клітини в умовах гомеостазу та при стресових впливах. [2] Таким чином, дослідження біоінформаційних потенціалів БАТ і ряду інших параметрів (ЧСС, локальна температура тіла, артеріальний тиск тощо) підтвердили вплив на БАТ і органи людини як ЕМІ КВЧ, так і ЦНС.

II. Основна частина

Найбільш схильні до стресових впливів підлітки, у яких інтенсивно формується почуття дорослості, в той же час їх гальмівні процеси розвинені недостатньо.

Сила волі у них практично не розвинена, тому вони не завжди вміють стримуватися. Найменша несправедливість до них може викликати сильний протест у формі грубості, різкості, зухвалості.

Характерною особливістю психології підлітків є болісно загострене у нього почуття власної гідності, «пошук самого себе», прагнення «знайти своє обличчя». [3]

Багато чого з перерахованого можна подолати, використовуючи спеціально розроблені методи психофізіологічної м’язової релаксації і самонавіювання, об’єднані під загальною назвою «аутогенне тренування» (АТ).

У ній, перш за все, привертає простота використовуваних прийомів, що забезпечує, тим не менш, психофізіологічну ефективність впливу. Досягаються за допомогою АТ саморегуляція емоційно-вегетативних функцій, активізація стану спокою та активності, підвищення можливостей реалізації психофізіологічних резервів в заданий час як організму, так і особистості дозволяє широко використовувати цей метод в різних життєвих ситуаціях.

Система АТ може включати:

– Біологічний тренінг: тренінг прийомів заспокоєння, прийомів мобілізації, відновлення після психофізіологічних перевантажень;

– Психологічний тренінг: тренінг емоцій (спокій, впевненість та ін), тренінг засвоєння особистістю свого «ідеального я»;

-Соціальний тренінг: тренінг спілкування, засвоєння оптимальної психологічної моделі учня, тренінг психологічної моделі лідера.

Всім добре відомо тривалий хвилювання напередодні відповідальних виступів. Під дією внутрішніх переживань організм здійснює фізико-хімічні перетворення, витрачаючи нейромедіатори, як при реакції стресу. При цьому відбуваються зміни в організмі на фізіологічному рівні. Дане явище отримало назву «синдром вигоряння». Під дією цього синдрому людина до моменту виступу відчуває емоційне, розумове та фізичне виснаження внаслідок тривалої (до декількох діб) емоційне перевантаження.

Сприяючи оптимізації психофізіологічного стану людини, АТ дозволяє, завдяки систематичному тренувальних дій забезпечувати адаптивний ефект як у період, що передує стресу, так і безпосередньо в процесі стресового впливу.

Основоположник (АТ) І. Шульц запропонував 6 класичних формул саморегуляції:

«Моя права рука важка», «Моя права рука тепла», «Моє серце спокійне», «Моє дихання рівне спокійне», «Моє сонячне сплетіння випромінює тепло», «Мій лоб приємно прохолодний», які чергуються з формулою «Я абсолютно спокійний». До основних формулами додаються установки по створенню (регулювання) необхідних психофізіологічних стереотипів подальшої поведінки або лікування.

В процесі розвитку АТ були запропоновані варіанти різних доповнень і змін формул саморегуляції, а також умов проведення АТ з використанням світломузики, дихальних, фізичних вправ і т.д. [4]

В основі АТ лежить вчення І. П. Павлова про механізм словесного впливу на фізіологічні функції організму. Образ або сигнал, викликаний словесним впливом, веде при систематичному повторенні в процесі АТ до утворення кортико-вісцеральних реакцій і реалізації бажаних зрушень в адаптаційних і лікувальних процесах.

М’язова релаксація є, пусковим і базисним елементом АТ. Під час релаксації знижується артеріальний тиск, сповільнюється на 10-15 ударів на хвилину ЧСС (описані випадки регулювання ЧСС в межах 46-144 удари на хвилину), підвищується (знижується) температура на 2-4 ° С. В процесі проведення АТ було встановлено за даними ЕЕГ, що в першій фазі релаксації посилюються бета і тетарітми переважно в передніх відділах великого мозку, знижується коркова активність, в корі великих півкуль переважають гальмівні процеси, з’являється відчуття тяжкості [5]. При переході до активної фази самонавіювання основний фон становить альфа-ритм. При цьому концентрується увага, активізується коркова діяльність, з’являється відчуття бадьорості, легкості, «невагомості». В цей період бета і тетарітми знижуються до 50% від початкового рівня. Перший етап досягає максимуму до 10 хвилині, другий до 15 хвилині.

АТ нормалізує основний обмін, збільшує насичення крові киснем, знижує вміст кортизону в сироватці крові, посилює кровотік, зменшує гідросопротівленіе судин, знижує

АТ. Численні фізіологічні ефекти, їх різноспрямованість і широта впливу дозволяє зробити висновок, що в основі АТ лежить управління симпато-парасимпатичними регуляторними механізмами.

На підставі рекомендації літературних джерел [6] була розроблена методика АТ підлітка, яка передбачає крім наведених формул використання в тренирующей частини установок на поліпшення пам’яті, придушення страху, формування впевненості в собі, зміцнення волі, формування зовнішніх індивідуальних ознак (ходи, мови, погляду, постави тощо) формування почуття задоволеності і радості від хорошого навчання та ін

Окремо були перевірені 5 правил поведінки розроблені відомим психотерапевтом А. В. Алексєєвим які коротко формулюються так: «Зберися», «Вимкнути», «Не гнівайся», «Дай посмішкою на удар», «Додай в кінці ». Дані правила надають істотну користь при тренуванні уваги, розслаблення, впевненості в собі, зниження ефекту «вигорання» перед контрольними.

В процесі практичного застосування АТ було встановлено [7] на підставі проведеного тестування, що 87% підлітків схильні до стресів. Застосування колективної АТ перед контрольними роботами істотно підвищили результати виконання завдань. При цьому значно знизилися коливання пульсу як у бік збільшення, так і в сторону зменшення, прояви почуття страху і т.д.. Однак, вироблення автоматичних навичок (умовних рефлексів на установки) при індивідуальному освоєнні прийомів АТ для підлітків виявилося вельми скрутним.

Для посилення ефекту установок, збереження інформації (сугестивності) більш тривалий час досягнення більш глибокого ефекту розслаблення було запропоновано стимулювання стійкості рефлекторних механізмів АТ в процесі її проведення за допомогою ЕМІ КВЧ. Як і АТ, ЕМІ КВЧ має широкий діапазон впливу на організм людини. [8]

При впливі КВЧ на ВАТ збуджуються рецептори ЦНС, змінюється пространственновременная організація біопотенціалів мозку, підвищується його тонус, здійснюється активація відбуваються. В організмі здійснюються функції нейрокомпьютерінга, при якому ЦНС спільно з елементами спинного мозку (пластини Рекседа) проводить аутодіагностіку необхідного впливу на організм, після чого ММ-випромінювання спрямовується на вирішення завдань аутотерапіі, стимулюючи вироблення організмом лікарських речовин.

У нашому випадку роль ММ-випромінювання полягає в цілеспрямованому дії на кору головного мозку з метою посилення ефективності АТ.

При ММ-опроміненні найбільш виражені зміни спостерігаються в медіобазальтних відділах мозку, пов’язаних з дельта, тета, бета і альфа ритмами ЕЕГ. [9] Спектральна потужність альфа-ритму, як і при АТ, збільшується, а спектральна потужність повільних хвиль зменшується, що свідчить про розвиток процесів синхронізації та активізації функцій великого мозку. Максимальна потужність альфа-ритму досягається до 15 хвилині одночасно з досягненням його оптимальної частоти, рівної 11 Гц. Таким чином, вплив ЕМІ КВЧ (в діапазоні 4,9-7,1 мм) полягає у формуванні (активації) матриці співвідношення середніх рівнів когерентності функціонально-значущих частотних піддіапазонах ЕЕГ при домінуванні піддіапазону з частотою 11 Гц.

В процесі стимулювання АТ за допомогою ЕМІ КВЧ, застосовувалася апаратура «КВЧ-РАМЕД» з круговою діаграмою спрямованості, потужністю до 50мкВт/см2 на спеціально вибрані БАТ протягом 5-15 хвилин. Засвоєння прийомів АТ після 5 сеансів практично 100%, причому освоєні всі установки і прийоми.

III. Висновок

Проведена робота показує, що АТ, проведена підлітками під керівництвом вчителя, дає позитивні результати в навчальному процесі, формуючи почуття впевненості в успішних результатах роботи і впевненості в глибині знань, в своєму «Я».

Встановлено підвищення ефективності засвоєння прийомів АТ при впливі в процесі її проведення на БАТ ЕМІ КВЧ.

Проводяться дослідження з оптимізації спільної дії АТ і ЕМІ КВЧ на людину і розробка методичних рекомендацій з їх застосування.

IV. Список літератури

1. Девятков Н. Д. та ін «Міліметрові хвилі і їх роль у процесах життєдіяльності», М., «Радіозв’язок»,

1991

2. Портнов Ф. Г. «Електропунктурна рефлексотерапія», Рига, 1988 р.

3. КоломінскійЯ. П. «Людина: психологія», М. «Просвещение», 1986 р.

4. Філатов А. Р. «Аутогенне тренування», Київ, «Здоров’я»,! 987г.

5. Решетніков М. М. та ін «Аутогенне тренування», Ленінград, «Медицина», 1986 р.

6. Колесов Д. В. та ін «Учителю про фізіологію і психології підлітка», М., «Просвещение», 1986 р.

7. Денісенкова Т. Н., Покатаева М. І «Психофізичні методи подолання стресів у шкільній практиці», Праці конференції «Інформенергетіка III тисячоліття, Київ:« Коло », 2003 р.

8. Бецко О. В., Лебедєва Н. Н. «Біологічні ефекти ММ-хвиль низької інтенсивності», Праці конференції «СВЧ-техніка …», Севастополь, «Вебер», 2002 р.

9. Лебедєва Н. Н., Котровскій Т. І. «Экспериментальноклинические дослідження в області біологічним ефектів ММ-хвиль», Збірник «ММ-хвилі в біології та медицині» № 4 (16), 1999 р.

ММ-WAVE STIMULATION OF ADOLESCENTS ‘PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION TO STRESSFUL INFLUENCES

Yatsunenko A. G., Nalivayko V. S., Zabolotnyy P. I., Tikhonenko M. N.

Institute of Technical Mechanics, NASU and NSAU Dnipropetrovsk, Ukraine phone 471941 Kozlov V. A., Kosharny V. F., Kosharny V. V. Dnipropetrovsk State Medical Academy Dnipropetrovsk, Ukraine phone 467602 Denisenkova T. N., Pokataeva М. I.

Secondary School 43 Dnipropetrovsk, Ukraine phone 235156

Abstract Discussed in this paper are the basic experimental laws of psychological and physiological adaptation to stresses. The suggested techniques involve autogenous training (AT) and exposure to mm-wave radiation. They rely on muscular relaxation and the notions of required actions in order to counter stresses. If mm-wave radiation is applied to bioactive points (BAP), effects of the AT increase.

The AT sessions combined with mm-wave radiation usually last 15 minutes during five mornings. This technique considerably facilitates the adaptation of adolescents to stresses.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.