Бобров І. Н. Самишев І. Н. Інститут Телекомунікаційних Систем при НТУУ «КПП» 03056 м. Київ пр. Перемоги 37

3. Висновок

Статистичний аналіз прайсів антен і трансіверов дозволяє апроксимаційні методом створити ФСМ антен і трансіверов. Скориставшись методикою, викладеної вище, в попередньому розділі, можна мінімізувати вартість всього тракту СВЧ при заданих (за деякими критеріями, наприклад, за допустимої ймовірності бітової помилки) його функціональних характеристиках. Ці висловлювання також встановлюють в явному вигляді взаємозв’язок між радіотехнічними (потужність передавача), конструктивно-експлуатаційними (діаметр антени) показниками СС з одного боку та економічним показником (вартість) – з іншого.

Надалі планується розглянути і провести подібний аналіз для ФСМ модемного обладнання, з урахуванням різних варіантів реалізації сигнально-кодових конструкцій (СКК).

Список літератури

1. Анпілогов В. Р. Ефективність і вартість геостаціонарних ШСЗ фіксованого зв’язку і мовлення / / Технології і засоби зв’язку. 1999, № 4.

2. Завадостійкість і ефективність систем передачі інформації / Под ред. А. Г. Зюко. М.: Радіо і зв’язок,

1985

3. Супутниковий зв’язок і мовлення: Довідник / За ред.

Л. Я. Кантора. М.: Радіо і зв’язок, 1997.

4. Томський В. С. Функціонально-вартісні моделі в системах супутникового зв’язку. / / Зарубіжна радіоелектроніка. 1989 № 2.

PERFORMANCE OPTIMIZATION OF MICROWAVE PATH OF SATELLITE COMMUNICATION LINK (SCL) TRANSMITTING EARTH STATION

Bobrov I. N., Samyshev I. N.

Institute of Telecommunications,

National Technical University of Ukraine ‘Kyiv Polytechnical Institute’

37 Pobedy St., Kyiv, Ukraine, 03056

Abstract A technique of increasing the performance of a satellite earth station SCL is proposed. Results of optimizing antenna diameter and transmitter power of the ES for the given equivalent isotropic output and wavelength are presented.

1.  Introduction

The design of top-range general-application satellite communications systems (SSC) has to be accompanied by a technical and economic assessment. Expenses incurred in their design, mass manufacture and operation may be substantial even for major industrial and financial corporations and state budgets. 510% cuts in the SSC costs may offer savings of tens of millions dollars [1]. In view of this, the problem of maintaining the adequate performance efficiency of SSCs should be tackled.

2.  Main part

It has been known that various options for the realization of the ES НЕЮ exist:

where: GA is the antenna gain;

P ES transmitter power;

where: jj antenna diameter;

A wavelength;

FSR antenna floor-to-space ratio;

In this way the same НЕЮ may be achieved through various combinations between antenna diameters and ES transmitting power.

The efficient implementation of both parameters of Ga and P requires respective expenditures.

The functions describing the dependence of cost on the technical parameters of system components have been known as value models (VMs).

The VMs mathematically represent the following functional dependences:

where:

З is a the cost of a project;

T object specifications;

3 operational characteristics of an object.

Results of calculating optimal values ​​of d and P for the З and Ku bands are as follows:

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.