Балакірєв В. А., Ткач Ю. В., Яценко Т. Ю. ІЕМІ, пр. Правди, 5, Харків-22, 61022, а / я 4580, Україна тел. / Факс: 057-2-435952, e- mail: tatyana@iemr.vl.net.ua

Анотація У наближенні огинають трубчастого СРЕП отримана і досліджена нелінійна система рівнянь, що описує процес поширення СРЕП в коаксіальної камері дрейфу, вміщеній в постійне однорідне магнітне поле.

I. Вступ

Дослідження процесів транспортування сільточних релятивістських електронних пучків (СРЕП) в магнітному полі представляє інтерес для ряду додатків. Серед них такі як посилення і генерація мікрохвиль, колективне прискорення іонів в прямолінійних СРЕП, нагрів плазми за допомогою колективних нестійкостей. До теперішнього часу основна увага приділялася вивченню транспортування СРЕП в циліндричних камерах дрейфу [1,2]. Тим часом ряд нових можливостей відкриває використання коаксіальних камер дрейфу (ККД), особливо в підсилювачах і генераторах мікрохвильового випромінювання на базі СРЕП. Справа в тому, що в ККД суттєво підвищується граничний вакуумний ток [3]. Це дозволяє при тих же габаритах камери дрейфу істотно збільшити транспортується струм і, навпаки, при заданому струмі СРЕП істотно зменшити габарити системи.

У цьому звіті представлені результати теоретичних досліджень стаціонарного процесу транспортування СРЕП в ККД, вміщеній у зовнішнє однорідне магнітне поле. Розгляд виконано в наближенні огинають трубчастого СРЕП.

Постановка завдання. Основні рівняння

Камера дрейфу є коаксіальну систему з двох металевих труб. В області між циліндричними трубами поширюється трубчастий СРЕП. ККД поміщена в постійне однорідне провідне магнітне поле, паралельне осі системи. У разі кусочно-однорідного профілю щільності СРЕП для компонент власного електромагнітного поля маємо наступні вирази

1 (1 in? 7 р2

Е = Еп————- + Л-1ПД,-Л ——— – L

Iо 2, ^ 2 2 2 ‘

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.