Бутакова С. В. Харківський інститут ВПС Україна А / я 10744, Харків 61140, Україна Тел.: (0572) 272409, e-mail: svetvik & ukr.net

де 3, 3 ‘струми набігає і відбитої хвилі # ю, ц /Е фаза коефіцієнта відбиття електричної компоненти хвилі Н10 (Хвилі Е00).

Імпеданс волноводной апертури, нормований до хвильовому опору Zg, Визначається

Рис. 2. Модулі коефіцієнтів відбиття волноводной апертури з діафрагмою ГА без діафрагми

\Rl0\

З рис. 3 видно, що при зміні параметра а / Л (пропорційного частоті) від 0,55 до 1 хвильовий опір можна приблизно описувати формулою (1), в якій коефіцієнт А пробігає всі проміжні значення від 0,5 до 2, тобто від мінімального до максимального значення в ряду (2). Це суперечить запропонованої в роботі [2] апроксимації хвильового опору хвилі Н10 за допомогою кривої (b / a) Zcю у всьому робочому діапазоні прямокутного хвилеводу.

На рис. 4 та 5 представлені ті ж функції, що і на рис. 2, 3, але залежно від а / Л при різних значеннях Ь / а.

На рис. 4 показані знайдені по круговій діаграмі значення коефіцієнтів відбиття відкритого кінця прямокутного хвилеводу з компенсує діафрагмою в точках S [2] і F [4].

Рис. 5. Хвильовий опір Zg і його апроксимації в робочому діапазоні хвилеводу

Fig. 5. Wave impedance Zg and its approximations over the waveguide working range

З рис. 5 бачимо, що функція хвильового опору Zg(A / 2), показана суцільними лініями, в робочому діапазоні прямокутного хвилеводу плавно росте з ростом аргументу, при цьому апроксимуючі залежності Zg4 (1) плавно зменшуються. Експериментальні точки S, F знаходяться поблизу перетину графіка хвильового опору Zg(A / A) та апроксимуючої кривої

III. Висновок

Для хвилеводу поперечного перерізу axb отримана аналітична залежність хвильового опору Zg хвилі # ю від аргументів Ь / a і а / Л. Для заданого значення а / Л функцію Zg(B / a) можна апроксимувати функцією A (b / a) Zcl0(B / a), де постійна А приймає значення від 0,5 до 2 в робочому діапазоні хвилеводу (0,55 <