Частотні можливості потужного МОП-транзистора слід сприймати із застереженнями. Зокрема, коли маємо справу з частотами перемикань від кількох сот кілогерц до декількох мегагерц, увага повинна бути звернено не на теоретичну широкополосность МОП-транзистора, а на інші фактори. Оскільки вхідні ланцюг цього транзистора по суті є конденсатором, то в міру підвищення частоти перемикання важливими стають питання швидкості процесів заряду і розряду в ланцюзі затвора. Простим рішенням є подача сигналу на затвор від джерела з низьким вихідним опором – чим нижче, тим краще.

На закінчення, можна запропонувати використання попереднього підсилювача, що включається між керуючою ІС і затворами МОП-транзисторів. Такий підсилювач являє собою звичайний вихідний двотактний каскад, використовує пару менш потужних МОП-транзисторів. Звичайно, в цілях простоти й економії бажано вибрати керуючу ІС, здатну безпосередньо порушувати потужні МОП-транзистори. На практиці ця можливість може опинитися на межі при управлінні входами потужних МОП-транзисторів, які мають великі ємності, при високих частотах перемикання. Інший варіант передбачає використання інтегральних схем драйвера. Вони призначені для цієї специфічної мети, і можуть мати такі прекрасні параметри перемикання як 40 не час наростання і спаду сигналу при роботі з МОП-транзистором, ємність затвора якого складає 1000 пФ.

ІС CS 2706 фірми Cherry Semiconductor є спеціалізованою схемою драйвера має вказані параметри перемикання. На вхід цієї схеми подаються сигнали, що мають логічні рівні, а кожен з двох виходів забезпечує впадає або випливає ток 1,5 А. Блок-схема цього драйвера показана на рис. 19.6. Приємною особливістю цих інтегральних драйверів є те, що вони мають «допоміжні програми», реалізують управління і захист, а також зручні в застосуванні.

Інше обмеження швидкості в реальних схемах відбувається через використання внутрішнього діода потужного МОП-транзистора як фіксуючого діода або діода зворотного струму. Цей діод звичайно може працювати з такими ж струмами, що і сам МОП-транзистор, але при високих частотах перемикання позначається його повільне зворотне відновлення. Рішення полягає в тому, щоб зробити внутрішній діод неактивним і сподіватися на зовнішній діод з швидким відновленням або на діод Шотки. Спосіб реалізації цього рішення наведено на рис. 19.7. Платою є додаткова втрата потужності в діоді DI, а проте, загальний к.к.д. ПІП може стати вище через усунення втрат перемикання в повільному внутрішньому діоді.

Рис. 19.6. Блок-схема ІС драйвера С5-2706/С5-3706. Незважаючи на складність таких спеціалізованих ІС, застосовувати їх просто. Можливі варіанти вихідних сигналів для МОП-транзисторів включених паралельно або працюють в двотактної схемою. Cherry Semiconductor Corp.

Рис. 19.7. Схема використання потужного МОП-транзистора на високих частотах. У цій схемі відносно повільний внутрішній діод підтримується в неактивному стані. Зовнішній діод з малим часом відновлення може служити фіксуючим діодом, діодом зворотного струму або демпфуючим діодом. Примітка: вбудований діод МОП-транзистора має такі назви: внутрішній, власний або паразитний.

Джерело: І.М.Готтліб Джерела живлення. Інвертори, конвертори, лінійні і імпульсні стабілізатори. Москва: Постмаркет, 2002. – 544 с.